Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 25 - НС
София Област, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от Коалиция  ГЕРБ-СДС за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от Бойко Методиев Борисов  в качеството му на представляващ Коалиция  ГЕРБ-СДС. Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 11 на 11.10.2021 г. в 11.11ч. във входящ регистър на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район Софийски, на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на  16 /шестнадесет/ кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

             Към предложението са приложени:

- шестнадесет броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

- пълномощно от представляващия коалицията.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на Коалиция  ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

               Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

                                                          Р Е Ш И:

             1. Регистрира кандидатската листа, предложена от Коалиция  ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Младен

Найденов

Маринов

2

 

Николина 

Панайотова

Ангелкова

3

 

Дамян 

Русинов

Маринов

4

 

Миглена

Благоева

Георгиева

5

 

Валентин 

Мирчов

Милушев

6

 

Йоан 

Пламенов

Димитров

7

 

Кристина

Георгиева

Йорданова

8

 

Николай

Асенов

Николов

9

 

Юлиян

Атанасов

Леков

10

 

Денис

Ефтимов

Величков

11

 

Цветан 

Емилов

Сичанов

12

 

Йорданка

Владимирова

Бичева

13

 

Мария 

Тодорова

Джонгова

14

 

Мария

Любенова

Стоичкова-Денкова

15

 

Йоана

Георгиева

Рашкова

16

 

Борислав

Георгиев

Борисов

            2. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:53 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения