Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 255 - ПВР
София Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Правец, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 517/19.11.2021г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Правец.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Правец, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

263400004

Мартин Ивайлов Кардашев

 

член

2.

263400008

Кристиян Дамянов Даков

 

член

3.

263400010

Цветан Красимиров Орлов

 

член

4.

263400014

Любка Кирилова Вълкова

 

зам.председател

  1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

263400004

Ирена Георгиева Василева

 

член

2.

263400008

Петя Иванова Фердинандова-Стефанова

 

член

3.

263400010

Малина Миткова Ненкова

 

член

4.

263400014

Илийка Ненчева Копанкова

 

зам.председател

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 19.11.2021 в 12:57 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения