Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 256 - ПВР
София Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Самоков, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 520/19.11.2021 г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Самоков.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Самоков, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

263900054

Георги Иванов Жарков

 

зам. Председател

2.

263900067

Георги Пламенов Хаджиев

 

член

3.

263900010

Христоско Делчов Чамов

 

зам. Председател

4.

263900039

Радка Костадинова Лазарова

 

член

5.

263900042

Антонио Руменов Ангелов

 

член

6.

263900044

Моника Георгиева Любенова

 

член

7.

263900055

Николай Христов Крушарски

 

зам. Председател

8.

263900051

Георги Любомиров Попов

 

член

9.

263900034

Сашка Янкова Иванова

 

Председател

  1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

263900054

Емилия Георгиева Терзийска

 

зам. Председател

2.

263900067

Дани Мирославов Пенев

 

член

3.

263900010

Паола Павел Делибашева

 

зам. Председател

4.

263900039

Кристина Иванова Чолакова

 

член

5.

263900042

Кременка Крумова Кьосева

 

член

6.

263900044

Емилия Георгиева Иванова

 

член

7.

263900055

Христо Стоянов Георгиев

 

зам. Председател

8.

263900051

Даниела Чавдарова Кичева

 

член

9.

263900034

Миглена Мариова Методиева

 

Председател

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 19.11.2021 в 12:58 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения