Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 258 - ПВР
София Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на ИК Румен Радев и Илияна Йотова за новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък № 1 с упълномощени представители на ИК Румен Радев и Илияна Йотова заведен с вх. № 525/19.11.2021 г. на РИК 26, Софийски, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г. Списъкът е подписан от Александър Димитров Дунчев – упълномощен от   представляващия Инициативния комитет Анна Леонидова Заркова.

След извършена проверка не са констатирани несъответствия, съгласно Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс,

РЕШИ:

  1. Публикува списък № 1 с 53 /петдесет и трима/ упълномощени представители на  ИК Румен Радев и Илияна Йотова в новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 год. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата пълн.

1

Анка Кирилова Дунчева

 

Б26 - 001 / 19.11. 2021 г.

2

Кръстина Филипова Алексова

 

Б26 - 002 / 19.11. 2021 г.

3

Радосвет Николов Марков

 

Б26 - 003 / 19.11. 2021 г.

4

Таня Димитрова Тодорова

 

Б26 - 004 / 19.11. 2021 г.

5

Димитър Александров Дренски

 

Б26 - 005 / 19.11. 2021 г.

6

Милена Василева Дренска

 

Б26 - 006 / 19.11. 2021 г.

7

Любослав Тодоров Зетов

 

Б26 - 007 / 19.11. 2021 г.

8

Росен Нончев Димитров

 

Б26 - 008 / 19.11. 2021 г.

9

Екатерина Василева Василева

 

Б26 - 009 / 19.11. 2021 г.

10

Йосиф Иванов Заркин

 

Б26 - 010 / 19.11. 2021 г.

11

Ирина Валентинова Караджинова

 

Б26 - 011 / 19.11. 2021 г.

12

Димитър Николаев Караджинов

 

Б26 - 012 / 19.11. 2021 г.

13

Милена Людмилова Павлова

 

Б26 - 013 / 19.11. 2021 г.

14

Люсиан Трендафилов Трендафилов

 

Б26 - 014 / 19.11. 2021 г.

15

Иван Димитров Гудев

 

Б26 - 015 / 19.11. 2021 г.

16

Александър Дамянов Радовски

 

Б26 - 016 / 19.11. 2021 г.

17

Наталия Борисова Петкова

 

Б26 - 017 / 19.11. 2021 г.

18

Сашка Илиева Владимирова

 

Б26 - 018 / 19.11. 2021 г.

19

Олег Христов Конев

 

Б26 - 019 / 19.11. 2021 г.

20

Милена Златева Милушева

 

Б26 - 020 / 19.11. 2021 г.

21

Мария Илиева Манолова

 

Б26 - 021 / 19.11. 2021 г.

22

Добромир Христов Чолаков

 

Б26 - 022 / 19.11. 2021 г.

23

Нели Христова Владимирова

 

Б26 - 023 / 19.11. 2021 г.

24

Ивайло Миланов Димитров

 

Б26 - 024 / 19.11. 2021 г.

25

Пенка Петрова Павлова

 

Б26 - 025 / 19.11. 2021 г.

26

Марин Илиев Маринов

 

Б26 - 026 / 19.11. 2021 г.

27

Стоян Иванов Шиеков

 

Б26 - 027 / 19.11. 2021 г.

28

Габриела Василева Нанева

 

Б26 - 028 / 19.11. 2021 г.

29

Анна Димитрова Чалъкова

 

Б26 - 029 / 19.11. 2021 г.

30

Георги Илиев Острев

 

Б26 - 030 / 19.11. 2021 г.

31

Владимир Емилов Николов

 

Б26 - 031 / 19.11. 2021 г.

32

Петър Иванов Нешков

 

Б26 - 032 / 19.11. 2021 г.

33

Тодор Димитров Косев

 

Б26 - 033 / 19.11. 2021 г.

34

Илия Иванов Иванов

 

Б26 - 034 / 19.11. 2021 г.

35

Йордан Иванов Фърков

 

Б26 - 035 / 19.11. 2021 г.

36

Бойко Илиев Савов

 

Б26 - 036 / 19.11. 2021 г.

37

Мартин Ивайлов Балджийски

 

Б26 - 037 / 19.11. 2021 г.

38

Валентин Вълков Георгиев

 

Б26 - 038 / 19.11. 2021 г.

39

Деница Николаева Радева

 

Б26 - 039 / 19.11. 2021 г.

40

Ваня Сашева Стоянова

 

Б26 - 040 / 19.11. 2021 г.

41

Георги Спасов Деянов

 

Б26 - 041 / 19.11. 2021 г.

42

Марин Асенов Джумбев

 

Б26 - 042 / 19.11. 2021 г.

43

Сашо Василев Бункин

 

Б26 - 043 / 19.11. 2021 г.

44

Росица Доткова Иванова

 

Б26 - 044 / 19.11. 2021 г.

45

Цветанка Цветанова Йорданова

 

Б26 - 045 / 19.11. 2021 г.

46

Василка Цанова Василева

 

Б26 - 046 / 19.11. 2021 г.

47

Евгени Иванов Канчелов

 

Б26 - 047 / 19.11. 2021 г.

48

Александър Георгиев Първанов

 

Б26 - 048 / 19.11. 2021 г.

49

Марина Йорданова Стоянова

 

Б26 - 049 / 19.11. 2021 г.

50

Валентина Стоянова Първанова

 

Б26 - 050 / 19.11. 2021 г.

51

Зорница Юлиева Дръндарова

 

Б26 - 051 / 19.11. 2021 г.

52

Нели Паунова Танчева

 

Б26 - 052 / 19.11. 2021 г.

53

Йордан Евгениев Канчелов

 

Б26 - 053 / 19.11. 2021 г.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 19.11.2021 в 18:37 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения