Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 259 - ПВР
София Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Божурище, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 522/19.11.2021 г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Божурище.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Божурище, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

260600001

Мария Маринова Симеонова

 

секретар

2.

260600001

Цветанка Стоилова Стефанова

 

член

3.

260600001

Лиляна Богданова Василева

 

член

4.

260600003

Веселина Иванова Станимирова

 

секретар

5.

260600003

Георги Десиславов Миладинов

 

член

6.

260600006

Ваня Георгиева Манчева

 

член

7.

260600007

Едоард Николаев Ненков

 

секретар

8.

260600007

Татяна Костадинова Костадинова

 

член

9.

260600010

Юлиан Александров Маунтер

 

зам.председател

  1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

260600001

Цветанка Стоилова Стефанова

 

секретар

2.

260600001

Памела Милкова Стефанова

 

член

3.

260600001

Лилия Крумова Владиславова

 

член

4.

260600003

Цветелин Георгиев Василев

 

секретар

5.

260600003

Емил Ангелов Асенов

 

член

6.

260600006

Александър Мартинов Карастоянов

 

член

7.

260600007

Станимир Иванов Станимиров

 

секретар

8.

260600007

Едоард Николаев Ненков

 

член

9.

260600010

Теодора Люсиенова Кожухарова

 

зам.председател

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 19.11.2021 в 18:39 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения