Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 26 - НС
София Област, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Политическа партия „Благоденствие – Обединение - Градивност“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от Политическа партия „Благоденствие – Обединение - Градивност“  за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от Калоян Георгиев Статков, в качеството й на упълномощен представител на представляващия Политическа партия Благоденствие – Обединение - Градивност“ Иван Минчев Габеров . Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 12 на 11.10.2021 г. в 11.23 ч. във входящ регистър на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район Софийски, на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на  6 /шест/ кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

             Към предложението са приложени:

- шест  броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

- пълномощно от представляващия партията

             Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на Политическа партия „Благоденствие – Обединение - Градивност“  за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

               Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

                                                          Р Е Ш И:

             1. Регистрира кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Благоденствие – Обединение - Градивност“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва: 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Галин

Георгиев

Кърцов

2

 

Антон

Олег

Лашев

3

 

Симеон

Христов

Стойков

4

 

Сашко

Тодоров

Минев

5

 

Стоян

Иванов

Лозанов

6

 

Драгомир

Траянов

Иванов

            2. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения