Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 268 - ПВР
София Област, 20.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състав на подвижна секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация за община Елин Пелин, за новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочен за 21 ноември 2021 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Елин Пелин, с вх.№ 541/19.11.2021 г. до Районна Избирателна Комисия – 26-ти район, Софийски за назначаване на състав на подвижна секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация  за община Елин Пелин, въз основа на проведените на 19.11.2021 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 год. и приетите към него Методически указания, Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,  

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на  Секционните избирателни комисии.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 год. на ЦИК, Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 год. и Решение № 267-ПВР/19.11.2021 г. Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски.

На основание чл. 8, ал. 8, чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 89, ал. 2 във връзка с чл. 91, ал. 11, във връзка с чл. 92, ал. 1, 3, 5 и 6 от Изборния кодекс, Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 год.,  в изпълнение на изискванията на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН-СОФИЙСКИ

Р Е Ш И:

      1. Назначава на състав на състав на подвижна секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация за община Елин Пелин, както следва:  

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261700034

Стоян Цветанов Найденов

 

председател

2

261700034

Гинка Трендафилова Минчева

 

зам.- председател

3

261700034

Георги Спасов Галантонов

 

секретар

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 20.11.2021 в 13:44 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения