Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 269 - ПВР
София Област, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Антон, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 549/20.11.2021г. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Антон.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Антон , както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

265400002

Пламена  Стойкова Павлова

 

зам.-председател

2.

265400002

Станислава Петрова Тетевенска

 

член

 1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

265400002

Мария Николова Цвяткова

 

зам.-председател

2.

265400002

Ивана Захариева Лозанова

 

член

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 20.11.2021 в 13:45 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения