Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 272 - ПВР
София Област, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Костенец, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 537/19.11.2021г. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Костенец.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Костенец , както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262500006

Любка Ангелова Дарандашева

 

член

2

262500006

Лиляна Спасова Роглева

 

секретар

3

262500001

Станислава Радославова Стефанова

 

член

4

262500001

Катя Георгиева Бонева

 

член

5

262500002

Сашка Ангелова Цветкова

 

зам. председател

6

262500016

Людмила Ангелова Ваклинова

 

член

7

262500019

Емилия Георгиева Стоичкова

 

член

8

262500001

Стела Тодорова Стоилова

 

член

9

262500002

Антон Иванов Вологаров

 

член

10

262500003

Добромира Огнянова Пенчева

 

председател

11

262500004

Диана Савова Габровска

 

член

12

262500005

Даниела Тодорова Петрова

 

зам.председател

13

262500006

Мартин Иванов Фильов

 

член

14

262500007

Деница Ангелова Бонзова

 

член

15

262500008

Теменуга Георгиева Петрова

 

член

16

262500009

Тодор Атанасов Караджов

 

зам.председател

17

262500010

Ирина Йорданова Стайкова

 

член

18

262500011

Кристиана Василева Зашева

 

член

19

262500011

Иван Борисов Благоев

 

член

20

262500012

Десислава Стефанова Шопска

 

член

21

262500013

Юлия Йорданова Цвеова

 

член

22

262500014

Надежда Георгиева Бекярова

 

член

23

262500015

Мария Иванова Доцева

 

член

24

262500018

Анка Василева Йорданова

 

член

26

262500020

Даниела Владимирова Натина

 

член

27

262500013

Спас Георгиев Стоимиров

 

член

1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

на длъжност

1

262500006

Красимир Стоянов Златков

 

член

2

262500006

Симона Маринова Иванова

 

секретар

3

262500001

Пепи Красимиров Петров

 

член

4

262500001

Ани Димитрова Попгенова

 

член

5

262500002

Катя Георгиева Бонева

 

зам. председател

6

262500016

Мариана Стайкова Иванова

 

член

7

262500019

Иванка Борисова Черешарова

 

член

8

262500001

Алекс Петров Донков

 

член

9

262500002

Наталия Георгиева Ласкова

 

член

10

262500003

Любка Ангелова Дарандашева

 

председател

11

262500004

Анита Георгиева Иванова

 

член

12

262500005

Росица Захариева Янакиева

 

зам.председател

13

262500006

Димитър Валериев Карапетров

 

член

14

262500007

Йордан Иванов Коцев

 

член

15

262500008

Сийка Христова Минкова

 

член

16

262500009

Валентина Ангелова Стефанина

 

зам.председател

17

262500010

Елена Божидарова Александрова

 

член

18

262500011

Ангел Георгиев Долдуров

 

член

19

262500011

Любомир Ивов Лазаров

 

член

20

262500012

Борислав Атанасов Петров

 

член

21

262500013

Ивайло Петров Николчов

 

член

22

262500014

Силвия Ангелова Стоилова

 

член

23

262500015

Светла Кирилова Радева

 

член

24

262500018

Борислав Николаев Илчев

 

член

26

262500020

Димитър Петров Арнаудски

 

член

27

262500013

Даниела Кирилова Гаргова

 

член

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 20.11.2021 в 13:49 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения