Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 280 - ПВР
София Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Ботевград, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 562/21.11.2021г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Ботевград.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Ботевград, както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

 

260700036

Цветелин Иванов Райчинов

 

Член

2

260700017

Ивайло Асенов Иванов

 

Член

 1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

 

260700036

Цветана Стефанова Тодорова

 

член

2

260700017

Борислав Стоянов Медарски

 

член

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 21.11.2021 в 11:13 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения