Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 287 - ПВР
София Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Своге, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпили писма с вх.№ 558/21.11.2021г. и вх. № 561/21.11.2021 г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Своге, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

264300020

Маргарита Стоилова Цветанова

 

председател

2.

264300021

Исай Руменов Милев

 

председател

3.

264300005

Андриана Андреева Павлова-Лозанова

 

председател

4

264300005

Даниела Георгиева Георгиева

 

Зам.председател

  1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

264300020

Здравко Димитров Николов

 

председател

2.

264300021

Диана Николова Величкова

 

председател

3.

264300005

Даниела Георгиева Георгиева

 

председател

4.

264300005

Галя Павлова Петровска

 

Зам.председател

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 21.11.2021 в 11:42 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения