Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 33 - НС
София Област, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от Корнелия Петрова Нинова  в качеството й на представляващ Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 11 на 11.10.2021 г. в 15.58ч. във входящ регистър на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район Софийски, на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на  16 /шестнадесет/ кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

             Към предложението са приложени:

- шестнадесет броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

- пълномощно от представляващия коалицията.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на Коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

               Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

                                                          Р Е Ш И:

             1. Регистрира кандидатската листа, предложена от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

ИВАН

ИВАЙЛОВ

ЧЕНЧЕВ

2

 

МИХАИЛ

ВАСИЛЕВ

МИХАЙЛОВ

3

 

ВЛАДИМИР

ГЕОРГИЕВ

МАРКОВ

4

 

ДАНИЕЛА

СТАНИМИРОВА

ДАШЕВА

5

 

МАРТИН

ДИМИТРОВ

ПАНДЕЗОВ

6

 

ХРИСТО

ПЕТКОВ

ЯКИМОВ

7

 

ТОДОР

САВОВ

ПАНЧЕВ

8

 

НИКОЛАЙ

ВАЛЕРИЕВ

ЙОТОВ

9

 

ХРИСТИНА

ГЕОРГИЕВА

ХРИСТОВА

10

 

ВАЛЕНТИНА

ПЕПОВА

РИЧАНЕК

11

 

РУМЕН

БОРИСОВ

ТОДОРОВ

12

 

ВАЛЯ

СТЕФАНОВА

АРСОВА

13

 

ЗОРНИЦА

ТРИФОНОВА

ВАСИЛЕВА

14

 

РАЛИЦА

НИКОДИМОВА

КИРИЛОВА

15

 

ИВАНЕЛА

ДЕНЧЕВА

СИРАКОВА

16

 

КИРИЛ

РАДЕВ

НЕДЕВ

            2. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.10.2021 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения