Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 44 - ПВР/НС
София Област, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Правец за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски е постъпило писмено предложение от Деян Николов, изпълняващ функциите на кмет на Община Правец, съгласно Заповед № З-556/08.10.2021г., с вх.№ 101/13.10.2021 г. за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 06.10.2021год. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 год. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 12-ПВР/НС/02.10.2021г. и Решение №13-ПВР/НС/02.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски. 

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Правец.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 год. на ЦИК, Решение № 12-ПВР/НС/02.10.2021г. и Решение №13-ПВР/НС/02.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,  Районна Избирателна Комисия – 26 ти район, Софийски

РЕШИ:

 1. Назначава съставите на 15 /петнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Правец за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.., както следва:

Секция

име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

263400001

Мариана Стойкова Дикова

 

председател

2

263400001

Симеонка Маринова Лалова

 

зам.-председател

3

263400001

Веска Славчева Райкова

 

секретар

4

263400001

Ирена Трифонова Драганова

 

член

5

263400001

Мария Станева Петрова

 

член

6

263400001

Паолина Стоянова Любенова

 

член

7

263400001

Дочка Павлова Дочева -Николова

 

член

8

263400001

Цветан Красимиров Орлов

 

член

9

263400001

Антоанета Иванова Драгневска

 

член

10

263400002

Добрина Величкова Христова

 

председател

11

263400002

Василена Николова Нинова

 

зам.-председател

12

263400002

Катерина Георгиева Иванова

 

секретар

13

263400002

Памела-Васи Руменова Илиева

 

член

14

263400002

Илиян Петров Петров

 

член

15

263400002

Жечка Великова Борисова

 

член

16

263400002

Нелина Бойкова Антонова

 

член

17

263400002

Иринка Димитрова Николова

 

член

18

263400002

Красимир Цветанов Орлов

 

член

19

263400003

Цветан Павлов Стоянов

 

председател

20

263400003

Калинка Радева Асенова

 

зам.-председател

21

263400003

Цветан Николаев Милев

 

секретар

22

263400003

Мила Цветанова Петкова

 

член

23

263400003

Мара Петкова Докова

 

член

24

263400003

Петър Илиев Петров

 

член

25

263400003

Теодора Иванова Йотова

 

член

26

263400003

Малинка Цветанова Орлова

 

член

27

263400003

Пенка Иванова Петкова

 

член

28

263400004

Василен Владимиров Владов

 

председател

29

263400004

Грета Стефанова Стоева

 

зам.-председател

30

263400004

Пенка Стоянова Славчева

 

секретар

31

263400004

Павлина Иванова Тодорова

 

член

32

263400004

Гетко Йотов Гечев

 

член

33

263400004

Парашкева Иванова Генчева

 

член

34

263400004

Мартин Ивайлов Кардашев

 

член

35

263400004

Ирена Цветанова Тодорова

 

член

36

263400004

Виолета Маринова Георгиева

 

член

37

263400005

Вероника Димитрова Петкова

 

председател

38

263400005

Ваня Красимирова Орлова

 

зам.-председател

39

263400005

Таня Иванова Димитрова

 

секретар

40

263400005

Гинка Илиева Цекова

 

член

41

263400005

Елена Анатолиева Ангелова

 

член

42

263400005

Маргарита Стаменова Микова

 

член

43

263400005

Петя Стефанова Христова

 

член

44

263400005

Снежана Валериева Василева

 

член

45

263400005

Надежда Стефанова Панчева

 

член

46

263400006

Иванка Найденова Николова

 

председател

47

263400006

Невена Валентинова Христова

 

зам.-председател

48

263400006

Светла Василева Ценева

 

секретар

49

263400006

Силвия Христова Петрова

 

член

50

263400006

Графиня Цветанова Денинска

 

член

51

263400006

Васил Николов Трайков

 

член

52

263400006

Поля Тошкова Георгиева

 

член

53

263400007

Нели Спасова Цветанова

 

председател

54

263400007

Мартин Василев Райнов

 

зам.-председател

55

263400007

Нели Маркова Лилова

 

секретар

56

263400007

Цветелина Красимирова Лазарова

 

член

57

263400007

Оксана Кръстева Панкова

 

член

58

263400007

Веселка Христова Николова-Христова

 

член

59

263400007

Атанас Харалампиев Иванов

 

член

60

263400008

Данаил Владимиров Георгиев

 

председател

61

263400008

Ивелина Цачева Генова

 

зам.-председател

62

263400008

Цветан Петров Марков

 

секретар

63

263400008

Милка Кръстева Ангелова

 

член

64

263400008

Румен Димитров Илиев

 

член

65

263400008

Кристиян Дамянов Даков

 

член

66

263400008

Нора Николайчева Търпанова

 

член

67

263400009

Любка Кирилова Вълкова

 

председател

68

263400009

Марин Василев Христов

 

зам.-председател

69

263400009

Здравко Георгиев Спасов

 

секретар

70

263400009

Илиян Димитров Илиев

 

член

71

263400009

Любен Илиев Савов

 

член

72

263400009

Нина Димитрова Христова

 

член

73

263400009

Николайка Фильова Некова

 

член

74

263400010

Тодор Георгиев Тодоров

 

председател

75

263400010

Надежда Христова Петкова

 

зам.-председател

76

263400010

Радка Тодорова Бочева

 

секретар

77

263400010

Цветан Иванов Вутов

 

член

78

263400010

Веселка Борисова Драганова

 

член

79

263400010

Димитринка Петрова Йотова

 

член

80

263400010

Николинка Христова Александрова

 

член

81

263400011

Весела Лазарова Велева

 

председател

82

263400011

Геновева Борисова Бончева

 

зам.-председател

83

263400011

Лидия Иванова Василева

 

секретар

84

263400011

Пламен Митков Асенов

 

член

85

263400011

Павлина Найденова Николова

 

член

86

263400011

Мариана Веселинова Вутева

 

член

87

263400011

Мария Динкова Христова

 

член

88

263400011

Юлия Павлова Христова

 

член

89

263400011

Бистра Нешкова Славкова

 

член

90

263400012

Маргарита Петкова Йотова

 

председател

91

263400012

Росица Владимирова Маркова

 

зам.-председател

92

263400012

Петя Илиева Маркова

 

секретар

93

263400012

Детелина Венциславова Янинска

 

член

94

263400012

Даниела Павлова Борисова

 

член

95

263400012

Ирина Илиева Димитрова

 

член

96

263400012

Александър Бориславов Станков

 

член

97

263400013

Светла Любчова Иванова

 

председател

98

263400013

Петя Миткова Иванова

 

зам.-председател

99

263400013

Ралица Иванова Лилова

 

секретар

100

263400013

Нели Иванова Владова

 

член

101

263400013

Георги Марков Георгиев

 

член

102

263400013

Надежда Венциславова Захариева

 

член

103

263400013

Александър Павлов Паригвоздев

 

член

104

263400014

Цанка Трифонова Тотова

 

председател

105

263400014

Надя Ценова Ценова

 

зам.-председател

106

263400014

Цветанка Гаврилова Цакова

 

секретар

107

263400014

Петър Йотов Вутев

 

член

108

263400014

Пеца Красимирова Костадинова

 

член

109

263400014

Веска Цочева Георгиева

 

член

110

263400014

Стефка Маринова Павлова

 

член

111

263400015

Вунка Георгиева Николова

 

председател

112

263400015

Детелина Иванова Велева

 

зам.-председател

113

263400015

Дарина Атанасова Кьосева

 

секретар

114

263400015

Ангел Димов Узунов

 

член

115

263400015

Даниела Пенкова Николова

 

член

116

263400015

Марио Бранимиров Христов

 

член

117

263400015

Кръстьо Петков Петков

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.10.2021 в 14:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения