Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 45 - ПВР/НС
София Област, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Костинброд за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Костинброд, с вх.№113/14.10.2021г. до Районна Избирателна Комисия – 26 ти район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 05.10.2021г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 год. и приетите към него Методически указания, Решение № 12 - ПВР/НС / 02.10.2021г. и Решение № 13 - ПВР/НС / 02.10.2021г. на РИК-26, Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,  

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Костинброд.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 год. на ЦИК, Решение № 12 - ПВР/НС / 02.10.2021г. и Решение № 13 - ПВР/НС / 02.10.2021г. на РИК-26, Районна Избирателна Комисия – 26 ти район, Софийски.

РЕШИ:

 1. Назначава съставите на 23 (двадесет и три) броя секционни избирателни комисии на територията на община Костинброд за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262600001

Фидел Иванов Ангелов

 

председател

2

262600001

Гергана Георгиева Милкова

 

зам. председател

3

262600001

Тереза Людмилова Власайкова

 

секретар

4

262600001

Теодора Николчева Топалова

 

член

5

262600001

Весела Пламенова Манова

 

член

6

262600001

Вероника Светославова Славова

 

член

7

262600001

Валентина Братанова Бранкова

 

член

8

262600001

Силвия Тонева Чалъкова

 

член

9

262600001

Румяна Кирилова Данова

 

член

10

262600002

Денис Кирилов Иванов

 

председател

11

262600002

Владимир Николаев Гълъбов

 

зам. председател

12

262600002

София Георгиева Кръстанова

 

секретар

13

262600002

Йорданка Славчова Николова

 

член

14

262600002

Екатерина Младенова Станкова

 

член

15

262600002

Екатерина Георгиева Велинова

 

член

16

262600002

Яна Петкова Иванова

 

член

17

262600002

Иво Петьов Милчев

 

член

18

262600002

Евгени Григоров Анчев

 

член

19

262600003

Владимир Митков Михов

 

председател

20

262600003

Радослав Венциславов Павлов

 

зам. Председател

21

262600003

Виолета Божидарова Ушагелова

 

секретар

22

262600003

Василена Тодорова Георгиева-Ивкова

 

член

23

262600003

Албена Любомирова Иванова

 

член

24

262600003

Даниела Павлова Борисова

 

член

25

262600003

Нели Братанова Бранкова

 

член

26

262600003

Моника Александрова Димитрова

 

член

27

262600003

Ангел Евлогиев Костадинов

 

член

28

262600004

Петър Димитров Брешков

 

председател

29

262600004

Райна Стефанова Иванова

 

зам. Председател

30

262600004

Десислава Янкова Маринова

 

секретар

31

262600004

Вергиния Димитрова Христова

 

член

32

262600004

Илонка Христова Никодимова

 

член

33

262600004

Ваня Огнянова Григорова

 

член

34

262600004

Емилия Рангелова Тодорова

 

член

35

262600004

Здравко Благоев Радков

 

член

36

262600004

Цветелина Николова Славчева

 

член

37

262600005

Веселина Страхилова Дойчева

 

председател

38

262600005

Полина Ивайлова Павлова

 

зам. Председател

39

262600005

Красимир Стефанов Иванов

 

секретар

40

262600005

Петър Цветанов Дойчев

 

член

41

262600005

Цветан Тодоров Цветанов

 

член

42

262600005

Петя Димитрова Иванова

 

член

43

262600005

Тихомир Спасов Христов

 

член

44

262600005

Хрисана Атанасова Георгиева

 

член

45

262600005

Вергиния Иванова Григорова

 

член

46

262600006

Оля Огнянова Гълъбова

 

председател

47

262600006

Васил Стефанов Грозданов

 

зам. Председател

48

262600006

Елеонора Николова Ставрева

 

секретар

49

262600006

Иванка Благоева Спасова

 

член

50

262600006

Катя Бориславова Лозанова

 

член

51

262600006

Силвия Никифорова Георгиева

 

член

52

262600006

Емил Александров Георгиев

 

член

53

262600006

Радка Христова Михова

 

член

54

262600006

Сашка Кирилова Димитрова

 

член

55

262600007

Даниела Благоева Станкова

 

председател

56

262600007

Антоанета Страхилова Герасимова-Николова

 

зам. Председател

57

262600007

Йоана Любчова Найденова

 

секретар

58

262600007

Мариян Бойков Атанасов

 

член

59

262600007

Александър Георгиев Христов

 

член

60

262600007

Денис Радославов Димитров

 

член

61

262600007

Райна Петрова Доневска

 

член

62

262600007

Красимира Тодорова Начева

 

член

63

262600007

Елеонора Василева Манолова

 

член

64

262600008

Радослав Сашов Грозданов

 

председател

65

262600008

Галина Борисова Миланова

 

зам. Председател

66

262600008

Валентина Колева Колева

 

секретар

67

262600008

Денис Борков Георгиев

 

член

68

262600008

Димка Димитрова Никодимова

 

член

69

262600008

Микаела Любомирова Спасова

 

член

70

262600008

Елка Симеонова Асенова

 

член

71

262600008

Ангел Георгиев Милчев

 

член

72

262600008

Румяна Николова Вълова

 

член

73

262600009

Елиза Руменова Димитрова-Владимирова

 

председател

74

262600009

Снежанка Николова Петкова

 

зам. Председател

75

262600009

Галя Николаева Славкова

 

секретар

76

262600009

Боряна Кирилова Кожухарова

 

член

77

262600009

Милена Александрова Колева

 

член

78

262600009

Петя Стефанова Стойчева

 

член

79

262600009

Стефани Стефанова Александрова

 

член

80

262600009

Гергина Михова Иванова

 

член

81

262600009

Дафинка Николова Малинова

 

член

82

262600010

Росица Янкова Лазарова

 

председател

83

262600010

Денислав Светославов Стоилов

 

зам. Председател

84

262600010

Деница Иванова Динева

 

секретар

85

262600010

Емилия Николова Дойчева

 

член

86

262600010

Капка Гергинова Василева

 

член

87

262600010

Цветанка Бориславова Добринова

 

член

88

262600010

Никола Куздов Каменов

 

член

89

262600010

Деян Иванов Трифонов

 

член

90

262600010

Константин Руменов Малинов

 

член

91

262600011

Ася Гюрова Гюрова-Иванова

 

председател

92

262600011

Сара Лазарова Ташева

 

зам. Председател

93

262600011

Анжелина Димитрова Каменова

 

секретар

94

262600011

Кунка Иванова Димитрова

 

член

95

262600011

Венета Иванова Христова

 

член

96

262600011

Ивана Бориславова Петрова

 

член

97

262600011

Даниела Миладинова Мишева

 

член

98

262600011

Сашо Стефанов Грозданов

 

член

99

262600011

Мария Ефтимчова Веселинова

 

член

100

262600012

Светлана Свиленова Атанасова

 

председател

101

262600012

Райна Игнатова Дамянова

 

зам. Председател

102

262600012

Мариела Юлиян Иванова

 

секретар

103

262600012

Георги Еленков Николов

 

член

104

262600012

Кристияна Петрова Илиева

 

член

105

262600012

Елка Рахова Симеонова

 

член

106

262600012

Красимира Младенова Янева

 

член

107

262600012

Марина Иванова Жеркова-Арнаутска

 

член

108

262600012

Соня Иванова Зарова

 

член

109

262600013

Спас Димитров Костов

 

председател

110

262600013

Румяна Живкова Аврамова

 

зам. Председател

111

262600013

Искра Николова Георгиева

 

секретар

112

262600013

Галина Евгениева Михайлова

 

член

113

262600013

Силвия Йорданова Стойчева

 

член

114

262600013

Емил Николов Янев

 

член

115

262600013

Кирил Иванов Катинин

 

член

116

262600013

Кирил Мариянов Лозанов

 

член

117

262600013

Диана Йорданова Михайлова

 

член

118

262600014

Красимир Николаев Димитров

 

председател

119

262600014

Ралица Кирилова Владимирова

 

зам. Председател

120

262600014

Анжела Петрова Златкова

 

секретар

121

262600014

Камелия Петърчова Благоева

 

член

122

262600014

Асен Руменов Ралчовски

 

член

123

262600014

Радослава Сашкова Катинина

 

член

124

262600014

Зорница Георгиева Славова

 

член

125

262600015

Янко Маринов Ячев

 

председател

126

262600015

Искра Ивайлова Йорданова

 

зам. Председател

127

262600015

Ивайло Владимиров Прокопов

 

секретар

128

262600015

Миглена Бориславова Димитрова

 

член

129

262600015

Младенка Цветанова Колева

 

член

130

262600015

Цветанка Иванова Иванова

 

член

131

262600015

Йорданка Костова Симеонова-Павлова

 

член

132

262600016

Йонка Цветанова Младенова

 

председател

133

262600016

Бойка Йорданова Янакиева

 

зам. Председател

134

262600016

Таня Ангелова Николова

 

секретар

135

262600016

Георги Паунов Витов

 

член

136

262600016

Светослава Александрова Лазарова

 

член

137

262600016

Василена Димитрова Славчева

 

член

138

262600016

Бойко Борисов Данов

 

член

139

262600017

Сашко Траянов Георгиев

 

председател

140

262600017

Даниела Страшимирова Димитрова

 

зам. Председател

141

262600017

Ивайло Благоев Маринов

 

секретар

142

262600017

Роза Алексиева Томова

 

член

143

262600017

Мариела Славейчова Христова

 

член

144

262600017

Димитрина Иванова Манкова

 

член

145

262600017

Светла Кирилова Танчова

 

член

146

262600018

Милена Игнатова Костадинова

 

председател

147

262600018

Живко Руменов Нинков

 

зам. Председател

148

262600018

Любомира Кирилова Василева

 

секретар

149

262600018

Даниела Боянова Гълъбова

 

член

150

262600018

Магдалена Радкова Кръстева

 

член

151

262600018

Павлина Петкова Георгиева

 

член

152

262600018

Момчил Красимиров Кръстев

 

член

153

262600018

Иван Верославов Манов

 

член

154

262600018

Радослава Христова Борисова

 

член

155

262600019

Христо Стоилов Николов

 

председател

156

262600019

Мариана Истаткова Александрова

 

зам. Председател

157

262600019

Валентин Иванов Джанабетски

 

секретар

158

262600019

Надка Богданова Стойчева

 

член

159

262600019

Виолета Цветанова Кръстанова

 

член

160

262600019

Боринка Борисова Тенчева

 

член

161

262600019

Десислава Йорданова Светославова

 

член

162

262600019

Цветанка Илиева Илиева

 

член

163

262600019

Василиса Николаева Донкова

 

член

164

262600020

Елица Георгиева Христова

 

председател

165

262600020

Валентин Стефанов Атанасов

 

зам. Председател

166

262600020

Васил Петров Лозанов

 

секретар

167

262600020

Наделина Божидарова Евтимова

 

член

168

262600020

Евгени Игнатов Атанасов

 

член

169

262600020

Евгени Иванов Тасев

 

член

170

262600020

Анелия Валентинова Георгиева

 

член

171

262600021

Анелия Недялкова Велева

 

председател

172

262600021

Стефка Илиева Рангелова

 

зам. Председател

173

262600021

Андреана Павлова Йорданова

 

секретар

174

262600021

Величка Стоилова Петева

 

член

175

262600021

Георги Стефанов Борисов

 

член

176

262600021

Христина Георгиева Иванова

 

член

177

262600021

Лиляна Красимирова Иванова

 

член

178

262600022

Маргарита Николова Георгиева

 

председател

179

262600022

Катя Христова Василева

 

зам. Председател

180

262600022

Стоян Цветанов Младенов

 

секретар

181

262600022

Виолета Веселинова  Димитрова

 

член

182

262600022

Павлина Георгиева Велева

 

член

183

262600022

Димитър Георгиев Окманов

 

член

184

262600022

Борян Цветанов Стоянов

 

член

185

262600023

Валентин Георгиев Младенов

 

председател

186

262600023

Станислав Христов Рангелов

 

зам. Председател

187

262600023

Костадинка Стоилова Младенова

 

секретар

188

262600023

Петя Иванова Борисова

 

член

189

262600023

Йордан Георгиев Малинов

 

член

190

262600023

Яница Пламенова Николова

 

член

191

262600023

Мария Димитрова Иванова

 

член

       2. Утвърждава списъка на резервните членове.

       3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.10.2021 в 14:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения