Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 49 - ПВР/НС
София Област, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Драгоман за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Драгоман, с вх. № 94/ 14.10.2021г. до Районна Избирателна Комисия – 26 ти район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 07.10.2021г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 год. и приетите към него Методически указания, Решение № 12 - ПВР/НС / 02.10.2021г. и Решение № 13 - ПВР/НС / 02.10.2021г. на РИК-26, Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,  

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 год. на ЦИК, Решение № 12 - ПВР/НС / 02.10.2021г. и Решение № 13 - ПВР/НС / 02.10.2021г. на РИК-26, Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски.

РЕШИ:

 1. Назначава съставите на 20 (двадесет) броя секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност в комисията

1

261600001

Камелия Панкова Костадинова

 

председател

2

261600001

Иванела Стоянова Аначкова-Георгиева

 

зам.- председател

3

261600001

Павлина Димитрова Влашева

 

секретар

4

261600001

Славка Аспарухова Костадинова

 

член

5

261600001

Павлина Георгиева Колева

 

член

6

261600001

Димитър Петров Чуклев

 

член

7

261600001

Десислава Александрова Стоянова

 

член

8

261600001

Валентина Григорова Тодорова

 

член

9

261600001

Иванка Кирилова Иванова

 

член

10

261600002

Иринка Великова Иванова

 

председател

11

261600002

Юлияна Станиславова Борисова

 

зам.- председател

12

261600002

Иван Енчов Спасов

 

секретар

13

261600002

Рени Маринова Симова

 

член

14

261600002

Василка Петкова Пейчева

 

член

15

261600002

Станка Атанасова Наумова

 

член

16

261600002

Тодорка Ерменова Иванова

 

член

17

261600002

Василена Стефанова Илиева

 

член

18

261600002

Ренета Йорданова Генкова

 

член

19

261600003

Антония Николайчева Новкова

 

председател

20

261600003

Бойка Стоименова Методиева

 

зам.- председател

21

261600003

Мая Иванова Иванова

 

секретар

22

261600003

Росица Методиева Григорова

 

член

23

261600003

Елмира Мариус Маркова

 

член

24

261600003

Богданка Георгиева Димитрова

 

член

25

261600003

Надка Томова Найденова

 

член

26

261600003

Павел Емилов Добрев

 

член

27

261600003

Ели Ивайлова Симеонова

 

член

28

261600004

Мариана Стоименова Николова

 

председател

29

261600004

Искра Михайлова Спасова

 

зам.- председател

30

261600004

Бетина Дончева Дончева

 

секретар

31

261600004

Джуляно Руменов Петров

 

член

32

261600004

Мариана Цветанова Витанова

 

член

33

261600004

Ренета Ивайлова Стоянова

 

член

34

261600004

Соня Асенова Радоева

 

член

35

261600004

Марияна Илиева Стоянова 

 

член

36

261600004

Ивета Ивайлова Александрова

 

член

37

261600005

Галя Николаева Ангелова

 

председател

38

261600005

Моника Найденова Йорданова

 

зам.- председател

39

261600005

Илия Методиев Иванов

 

секретар

40

261600005

Блага Стоянова Велкова

 

член

41

261600005

Ангел Иванов Ангелков

 

член

42

261600005

Магда Цветанова Стоилова

 

член

43

261600005

Светлана Невенова Петрова

 

член

44

261600006

Росен Цветанов Димитров

 

председател

45

261600006

Христина Ценова Костадинова

 

зам.- председател

46

261600006

Ива Николаева Герасимова

 

секретар

47

261600006

Катерина Христова Йосифова

 

член

48

261600006

Светослава Борисова Александрова

 

член

49

261600006

Стефка Симеонова Борисова

 

член

50

261600006

Валентина Георгиева Николова

 

член

51

261600007

Тотка Генчева Петрова

 

председател

52

261600007

Илонка Юриева Димитрова

 

зам.- председател

53

261600007

Марин Петров Димитров

 

секретар

54

261600007

Калоян Ивов Боянов

 

член

55

261600007

Симона Здравкова Богомилова

 

член

56

261600007

Костадинка Ваклинова Миленкова

 

член

57

261600007

Цецка Славчева Николова

 

член

58

261600008

Величка Първанова Божилова

 

председател

59

261600008

Виктория Цанкова Куцарова

 

зам.- председател

60

261600008

Даниела Асенова Асенова

 

секретар

61

261600008

Кина  Игнатова Лулева

 

член

62

261600008

Юлка Младенова Милчева

 

член

63

261600008

Маргаритка Маринова Христова

 

член

64

261600008

Анастасия Миланова Анева

 

член

65

261600009

Борислав Георгиев Владимиров

 

председател

66

261600009

Георги Цветанов Борисов

 

зам.- председател

67

261600009

Юлиана Владимирова Цветанова

 

секретар

68

261600009

Иванела Никифорова Христова

 

член

69

261600009

Анна  Вецкова Генкова

 

член

70

261600009

Гинка Костадинова Георгиева

 

член

71

261600009

Младен Николаев Вецев

 

член

72

261600010

Зоя Драганова Крумова

 

председател

73

261600010

Марина Велчева Борисова

 

зам.- председател

74

261600010

Димо Георгиев Русенов

 

секретар

75

261600010

Таня Александрова Йорданова

 

член

76

261600010

Богомил Петров Симов

 

член

77

261600010

Анита Иванова Трендафилова

 

член

78

261600010

Мария Георгиева Цветанова

 

член

79

261600011

Ивайло Ангелов Велинов

 

председател

80

261600011

Камелия Лозанова Стоилова

 

зам.- председател

81

261600011

Василка Георгиева Гълъбова

 

секретар

82

261600011

Димитър Асенов Иванов

 

член

83

261600011

Ирена Радоева Николова

 

член

84

261600011

Младен Димитров Руменов

 

член

85

261600011

Валерия Неделчева Симова

 

член

86

261600012

Живко Ивайлов Александров

 

председател

87

261600012

Вера Николова Рашкова

 

зам.- председател

88

261600012

Ели Ерменова Божилова

 

секретар

89

261600012

Марян Димитров Антонов

 

член

90

261600012

Любчо Иванов Георгиев

 

член

91

261600012

Йорданка Тодорова Иванова

 

член

92

261600012

Йоанна Йорданова Генкова

 

член

93

261600013

Мартин Ивайлов Симеонов

 

председател

94

261600013

Людмила Карамфилова Панова

 

зам.- председател

95

261600013

Рени Траянова Антонова

 

секретар

96

261600013

Искра Методиева Христова

 

член

97

261600013

Мариана Иванова Младенова

 

член

98

261600013

Снежана Димитрова Златкова

 

член

99

261600013

Валентина Димитрова Тошева

 

член

100

261600014

Йорданка Давиткова Борисова

 

председател

101

261600014

Николай Георгиев Георгиев

 

зам.- председател

102

261600014

Ели Илиева Христова

 

секретар

103

261600014

Татяна Ангелова Илиева

 

член

104

261600014

Николай Стефанов Борисов

 

член

105

261600014

Евдокия Илиева Герасимова

 

член

106

261600014

Костадин Петров Милушев

 

член

107

261600015

Стилияна Ивайлова Младенова

 

председател

108

261600015

Нели Ангелова Кирилова

 

зам. - председател

109

261600015

Албена Славчева Владова

 

секретар

110

261600015

Симона Костадинова Костадинова

 

член

111

261600015

Зорница Кирилова Андреева

 

член

112

261600015

Сениха Салимехмед Сали

 

член

113

261600015

Силвия Василева Стоименова

 

член

114

261600016

Екатерина-Мария Ангелова Костадинова

 

председател

115

261600016

Николай Николаев Найденов

 

зам.- председател

116

261600016

Маргарита Цветанова Христова

 

секретар

117

261600016

Даниела Иванова Новкова

 

член

118

261600016

Илия Костадинов Велинов

 

член

119

261600016

Иван Стоянов Нацев

 

член

120

261600016

Виолета Василева Владимирова

 

член

121

261600017

Даниела Здравкова Тончева

 

председател

122

261600017

Петър Ангелов Илиев

 

зам.- председател

123

261600017

Кирила Велинова Нацева

 

секретар

124

261600017

Иван Викторов Илиев

 

член

125

261600017

Стоянка Стефанова Михайлова

 

член

126

261600017

Детелина Георгиева Аначкова

 

член

127

261600017

Зоя Георгиева Борисова

 

член

128

261600018

Бертолина Вецкова Михайлова

 

председател

129

261600018

Теодора Първанова Тодорова

 

зам.- председател

130

261600018

Ангел Димитров Костадинов

 

секретар

131

261600018

Магдалена Мартинова Паричкова- Михайлова

 

член

132

261600018

Румяна Здравкова Андреева

 

член

133

261600018

Боби Кирилов Господинов

 

член

134

261600018

Виолетка Кирилова Рангелова

 

член

135

261600019

Венета Иванова Боянова

 

председател

136

261600019

Райна Станиславова Радкова

 

зам.- председател

137

261600019

Димитър Гълъбов Антонов

 

секретар

138

261600019

Бернардо Енрике Иванов Корея

 

член

139

261600019

Райна Спасенова Първанова

 

член

140

261600019

Марин Георгиев Маринов

 

член

141

261600019

Илчо Мирчов Борисов

 

член

142

261600020

Димитър Трендафилов Радков

 

председател

143

261600020

Костадинка Асенова Григорова

 

зам.- председател

144

261600020

Ирина Кирилова Георгиева

 

секретар

145

261600020

Роншин Джончуан Чън

 

член

146

261600020

Георги Иванов Ангелов

 

член

147

261600020

Василка Йорданова Иванова

 

член

148

261600020

Гинка Кольова Маркова

 

член

        2. Утвърждава списъка на резервните членове.

        3. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.10.2021 в 16:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения