Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 81 - ПВР/НС
София Област, 26.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия в Община Златица за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

В Районната избирателна комисия е постъпила Заповед № 484/22.10.2021г. от кмета на община Златица, с която е образувана Подвижна избирателна секция на територията на Община Златица с  № 264700011. С писмо Вх.№ 168/26.10.2021год.в РИК-26 е  писмено предложение от Кмета на Община Златица, за назначаване на състав на подвижна секционна избирателна комисия, въз основа на проведени на 25.10.2021г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание.

Към писменото предложение са представени всички изискуеми се, съгласно чл. 91 ал. 8 от ИК,  Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021год. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

Спазени са изискванията на наше  Решение № 10-ПВР/НС от 02.10.2021год. и Решение № 13-ПВР/НС от 02.10.2021год. на РИК-26

При  консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на ПСИК на територията на Община Златица.

Предвид изложеното и на основание чл. 89, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 90, ал. 2, във и връзка с чл. 92, ал. 1, 3, 5 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.  на ЦИК, Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски.

РЕШИ:

 1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Златица  за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год., както следва: 

Община

№ секция

Име, презиме, фамилия

ЕГН

длъжност

 

1

Златица

264700011

ДЕЛИНА ПЕТКОВА ЗЛАТАНОВА

 

председател

 

2

 Златица

264700011

ДИЛЯНА ИВАНОВА ДИЛОВА-МИХОВА

 

зам.. председател

 

3

 Златица

264700011

МАРИЯ КОСТОВА КУРТЕВА- ТЕРЗОВА

 

секретар

 

4

 Златица

264700011

РУМЯНА АСЕНОВА НИКОЛОВА

 

член

 

5

 Златица

264700011

МАРИНЕЛА СТОЯНОВА СТАРОШАЛИЕВА

 

член

 

6

 Златица

264700011

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА БОНКОВА

 

член

 
 1. Да се издадат удостоверения на назначените членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 26.10.2021 в 15:55 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения