Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 83 - ПВР/НС
София Област, 26.10.2021

ОТНОСНО: Сигнал от КП Демократична България – Обединение, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез процесуалния си представител адв. Надежда Георгиева Йорданова, с регистрационен номер 1200010872, за извършено нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, за поставяне на агитационни материали за предстоящите избори на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в нарушение на добрите нрави.

До РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, Двадесет и шести изборен район-Софийски, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. е постъпил Сигнал с вх. № 1/26.10.21г. от от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез процесуалния си представител адв. Надежда Георгиева Йорданова, с регистрационен номер 1200010872, за извършено нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс, за поставяне на агитационни материали за предстоящите избори на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. в нарушение на добрите нрави.

Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски като разгледа представените по административната преписка документи, намира сигнала за допустим, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, , а по същество – за неоснователна.

След запознаване с преписката в цялост РИК-26 приема за установена следната фактическа обстановка. В средата на октомври е бил поставен рекламен трансперант, изобразяващ кандидата за народен представител Младен Маринов и кмета на Община Костенец – Йордан Ангелов. Същия плакат е поставен и в парка . Под името на Йордан Ангелов е вписана заеманата от него длъжност като кмет на община Костенец.

Изтъкват се основание за нарушение на разпоредбата на чл.183, ал.4 от ИК – конкретно „Чрез участието си в предизборната кампания на определен кандидат за народен представите, издигнат от политическа партия, кметът на Община Костенец нарушава чл.183, ал.4 като накърнява добрите нрави“.

Районната избирателна комисия счита, че в сигнала не са изложени в пълнота и конкретика мотиви относно това с какви точно действия са накърнени добрите нрави и в какво се изразява това.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72,  ал.1, т.20 от Изборния кодекс, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, Двадесет и шести изборен район - Софийски,

 Р Е Ш И:

Отхвърля Сигнал с вх. № 1/26.10.2021 г. от от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез процесуалния си представител адв. Надежда Георгиева Йорданова, с регистрационен номер 1200010872, за извършено нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс, за поставяне на агитационни материали за предстоящите избори за  народни представители на 14 ноември 2021 г. в нарушение на добрите нрави, поради липса на мотиви.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 26.10.2021 в 17:03 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения