Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 86 - ПВР/НС
София Област, 29.10.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Правец, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски са постъпили писма с вх.№ 164/26.10.2021 г. и 178/28.10.2021 г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Правец.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

      1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Правец, както следва:

   1.1.Освобождава: 

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

263400010

Цветан Иванов Вутов

 

член

2

263400011

Юлия Павлова  Христова

 

член

3

263400012

Александър Бориславов Станков

 

член

4

263400015

Дарина Атанасова Кьосева

 

секретар

 1.2. Назначава: 

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

263400010

Галя Радкова Николова

 

член

2

263400011

Николина Ценова Кирова

 

член

3

263400012

Георги Данаилов Иванов

 

член

4

263400015

Владимир Йорданов Христов

 

секретар

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 29.10.2021 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения