Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 90 - ПВР/НС
София Област, 01.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Сливница, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски са постъпили писма с вх.№ 206/01.11.2021 г. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Сливница.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Сливница , както следва:

   1.1.Освобождава: 

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264500001

Маринела Стоянова Николова

 

секретар

2

264500002

Кристиана Василева Василева

 

зам.-предедател

3

264500005

Даниела Емилова Бинева

 

член

4

264500006

Райна Манолова Евтимова

 

член

5

264500007

Мария Димитрова Богданова

 

секретар

6

264500007

Лидия Каменова Иванова

 

председател

7

264500010

Йордан Георгиев Арсов

 

член

8

264500015

Десислава Петрова Гълъбова

 

председател

9

264500016

Александър Борисов Рангелов

 

член

10

264500017

Спаска Викторова Велинова

 

секретар

 1.2. Назначава: 

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264500001

Йордан Георгиев Арсов

 

секретар

2

264500002

Борислав Николов Борисов

 

Зам.-председател

3

264500005

Теодора Миланова Стоянова

 

член

4

264500006

Милена Иванова Петкова

 

член

5

264500007

Снежанка Асенова Атанасова

 

секретар

6

264500007

Паолина Спасова Вангелова

 

председател

7

264500010

Лидия Каменова Иванова

 

член

8

264500015

Мартин Петров Димитров

 

председател

9

264500016

Виолета Димитрова Арсова

 

член

10

264500017

Елинка Атанасова Урилова-Иванова

 

секретар

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.11.2021 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения