Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 93 - ПВР/НС
София Област, 01.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Своге, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски са постъпили писма с вх.№ 201/01.11.2021г. и вх.№210/01.11.2021г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Своге, както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300006

Христо Чавдаров Дедински

 

зам.-председател

2

264300013

Мартин Цветков Петрунов

 

секретар

3

264300013

Миглена Тодорова Андреева

 

председател

4

234300020

Десислава Венциславова Михова

 

зам.-председател

5

264300023

Силвия Цветанова Малинова

 

член

6

264300028

Мария Иванова Владимирова

 

председател

 

7

264300031

Полина Ивановна Маринова

 

зам.-председател

8

234300037

Борислав Бориславов Дамянов

 

председател

9

264300039

Антоанета Серафимова Соколова

 

секретар

 

10

234300041

Мирела Михайлова Петрунова

 

член

  1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300006

Цветелина Илиянова Топчийска

 

зам.-председател

2

264300013

Искра Александрова Тошева

 

секретар

3

234300013

Борислав Бориславов Дамянов

 

председател

4

234300020

Пламен Асенов Толев

 

зам.-председател

5

264300023

Габриела Александрова Еленкова

 

член

6

264300028

Снежанка Петрова Георгиева

 

председател

 

7

264300031

Силвия Цветанова Малинова

 

зам.-председател

8

234300037

Доброслава Александрова Абаджиева

 

председател

9

264300039

Диана Антимова Цветкова

 

секретар

 

10

234300041

Даниела Йорданова Ангелова

 

член

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.11.2021 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения