Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 97 - ПВР/НС
София Област, 03.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия в Община Самоков за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

Постъпила е Заповед № 01-896/29.10.2021г. на Кмета на Община Самоков за образуване на 3 (три) ПСИК за община Самоков с  № 263900066, № 263900066 и № 263900066, както и писмено предложение от Кмета на Самоков, с вх. № 219/02.11.2021г., до Районна Избирателна Комисия – 26-ти район, Софийски за назначаване на състав на подвижни секционни избирателни комисии, въз основа на проведени на 07.10.2021г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание.

Към писменото предложение са представени всички изискуеми се, съгласно чл. 91 ал. 8 от ИК,  Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021год. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

Спазени са изискванията на наше  Решение № 10-ПВР/НС от 02.10.2021год. и Решение № 13-ПВР/НС от 02.10.2021год. на РИК-26

При  консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на ПСИК на територията на Община Самоков.

Предвид изложеното и на основание чл. 89, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 90, ал. 2, във и връзка с чл. 92, ал. 1, 3, 5 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.  на ЦИК, Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски.

РЕШИ:

  1. Назначава състава на 3 (три) подвижни секционни избирателни комисии на територията на Община Самоков  за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год., както следва: 

 Самоков

263900066

Елена Венчова Вукадинова

 

Председател

 Самоков

263900066

Христо Иванов Ненов

 

зам. Председател

 Самоков

263900066

Мая Ангелова Чучукова

 

секретар

 Самоков

263900066

Тотка Маринова Христова

 

член

 Самоков

263900066

Красимира Георгиева Кьосева

 

член

 Самоков

263900066

Първолета Цветанова Христова

 

член

 Самоков

263900067

Боряна Георгиева Стоилова

 

Председател

 Самоков

263900067

Радослава Огнянова Стоянова

 

зам. Председател

 Самоков

263900067

Кристияна Димитрова Димова

 

секретар

 Самоков

263900067

Георги Пламенов Хаджиев

 

член

 Самоков

263900067

 Николета Бойчова Бандрова

 

член

 Самоков

263900067

 Виктория Емил Георгиева

 

член

 Самоков

263900068

Стоян Събев Иванов

 

Председател

 Самоков

263900068

Александрина Данаилова Иванова

 

зам. Председател

 Самоков

263900068

Малинка Николова Сиракова

 

секретар

 Самоков

263900068

Даниела Георгиева Даганова

 

член

 Самоков

263900068

 Емилия Светославова Цветанова

 

член

 Самоков

263900068

 Доротея Василева Дулева

 

член

     2. Да се издадат удостоверения на назначените членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 04.11.2021 в 12:47 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения