Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 98 - ПВР/НС
София Област, 03.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия в Община Правец за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

Постъпило е Заповед №  3-597/26.10.2021г. на Кмета на Община Правец за образуване на ПСИК за община Правец с  № 263400016 и писмено предложение от Кмета на Правец, с вх. № 216/02.11.2021г., до Районна Избирателна Комисия – 26-ти район, Софийски за назначаване на състав на подвижна секционна избирателна комисия, въз основа на проведени на 01.11.2021г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание.

Към писменото предложение са представени всички изискуеми се, съгласно чл. 91 ал. 8 от ИК,  Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021год. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

Спазени са изискванията на наше  Решение № 10-ПВР/НС от 02.10.2021год. и Решение № 13-ПВР/НС от 02.10.2021год. на РИК-26

При  консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на ПСИК на територията на Община Правец.

Предвид изложеното и на основание чл. 89, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 90, ал. 2, във и връзка с чл. 92, ал. 1, 3, 5 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.  на ЦИК, Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски.

РЕШИ:

      1.  Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Правец  за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год., както следва: 

Населено място

Номер на Секция

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Позиция в СИК

Община  Правец

263400016

Мая Стефанова Пенчева

 

председател

Община Правец

263400016

Пенка Дилова Тодорова

 

зам.-председател

Община Правец

263400016

Михаела Иванова Лазарова

 

секретар

Община Правец

263400016

Ралица Цветанова Георгиева

 

член

Община Правец

263400016

Таня  Иванова Маринова

 

член

Община Правец

263400016

Николай Димитров Карабатаков

 

член

  1. Да се издадат удостоверения на назначените членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 04.11.2021 в 13:04 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения