Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Анулиран3-1-НС/12.11.2021
Анулиран3-2-НС/12.11.2021
Анулиран3-3-НС/12.11.2021
Анулиран3-4-НС/12.11.2021
Анулиран3-5-НС/12.11.2021
Анулиран3-6-НС/12.11.2021
Анулиран3-7-НС/12.11.2021
Анулиран3-8-НС/12.11.2021
Анулиран3-9-НС/12.11.2021
Анулиран3-10-НС/12.11.2021
Анулиран3-11-НС/12.11.2021
Анулиран3-12-НС/12.11.2021
Анулиран3-13-НС/12.11.2021
Анулиран3-14-НС/12.11.2021
Анулиран3-15-НС/12.11.2021
Анулиран3-16-НС/12.11.2021
Анулиран3-17-НС/12.11.2021
Анулиран3-18-НС/12.11.2021
Анулиран3-19-НС/12.11.2021
Анулиран3-20-НС/12.11.2021
Анулиран3-21-НС/12.11.2021
Анулиран3-22-НС/12.11.2021
Анулиран3-23-НС/12.11.2021
Анулиран3-24-НС/12.11.2021
Анулиран3-25-НС/12.11.2021
Анулиран3-26-НС/12.11.2021
Анулиран3-27-НС/12.11.2021
Анулиран3-28-НС/12.11.2021
Анулиран3-29-НС/12.11.2021
Анулиран3-30-НС/12.11.2021
Анулиран3-31-НС/12.11.2021
Анулиран3-32-НС/12.11.2021
Анулиран3-33-НС/12.11.2021
Анулиран3-34-НС/12.11.2021
Анулиран3-35-НС/12.11.2021
Анулиран3-36-НС/12.11.2021
Анулиран3-37-НС/12.11.2021
Анулиран3-38-НС/12.11.2021
Анулиран3-39-НС/12.11.2021
Анулиран3-40-НС/12.11.2021
Анулиран3-41-НС/12.11.2021
Анулиран3-42-НС/12.11.2021
Анулиран3-43-НС/12.11.2021
Анулиран3-44-НС/12.11.2021
Анулиран3-45-НС/12.11.2021
Анулиран3-46-НС/12.11.2021
Анулиран3-47-НС/12.11.2021
Анулиран3-48-НС/12.11.2021
Анулиран3-49-НС/12.11.2021
Анулиран3-50-НС/12.11.2021
Анулиран3-51-НС/12.11.2021
Анулиран3-52-НС/12.11.2021
Анулиран3-53-НС/12.11.2021
Анулиран3-54-НС/12.11.2021
Анулиран3-55-НС/12.11.2021
Анулиран3-56-НС/12.11.2021
Анулиран3-57-НС/12.11.2021
Анулиран3-58-НС/12.11.2021
Анулиран3-59-НС/12.11.2021
Анулиран3-60-НС/12.11.2021
Анулиран3-61-НС/12.11.2021
Анулиран3-62-НС/12.11.2021
Анулиран3-63-НС/12.11.2021
Анулиран3-64-НС/12.11.2021
Анулиран3-65-НС/12.11.2021
Анулиран3-66-НС/12.11.2021
Анулиран3-67-НС/12.11.2021
Анулиран3-68-НС/12.11.2021
Анулиран3-69-НС/12.11.2021
Анулиран3-70-НС/12.11.2021
Анулиран3-71-НС/12.11.2021
Анулиран3-72-НС/12.11.2021
Анулиран3-73-НС/12.11.2021
Анулиран3-74-НС/12.11.2021
Анулиран3-75-НС/12.11.2021
Анулиран3-76-НС/12.11.2021
Анулиран3-77-НС/12.11.2021
Анулиран3-78-НС/12.11.2021
Анулиран3-79-НС/12.11.2021
Анулиран3-80-НС/12.11.2021
Анулиран3-81-НС/12.11.2021
Анулиран3-82-НС/12.11.2021
Анулиран3-83-НС/12.11.2021
Анулиран3-84-НС/12.11.2021
Анулиран3-85-НС/12.11.2021
Анулиран3-86-НС/12.11.2021
Анулиран3-87-НС/12.11.2021
Анулиран3-88-НС/12.11.2021
Анулиран3-89-НС/12.11.2021
Анулиран3-90-НС/12.11.2021
Анулиран3-91-НС/12.11.2021
Анулиран3-92-НС/12.11.2021
Анулиран3-93-НС/12.11.2021
Анулиран3-94-НС/12.11.2021
Анулиран3-95-НС/12.11.2021
Анулиран3-96-НС/12.11.2021
Анулиран3-97-НС/12.11.2021
Анулиран3-98-НС/12.11.2021
Анулиран3-99-НС/12.11.2021
Анулиран3-100-НС/12.11.2021
Анулиран3-101-НС/12.11.2021
Анулиран3-102-НС/12.11.2021
Анулиран3-103-НС/12.11.2021
Анулиран3-104-НС/12.11.2021
Анулиран3-105-НС/12.11.2021
Анулиран3-106-НС/12.11.2021
Анулиран3-107-НС/12.11.2021
Анулиран3-108-НС/12.11.2021
Анулиран3-109-НС/12.11.2021
Анулиран3-110-НС/12.11.2021
Анулиран3-111-НС/12.11.2021
Анулиран3-112-НС/12.11.2021
Анулиран3-113-НС/12.11.2021
Анулиран3-114-НС/12.11.2021
Анулиран3-115-НС/12.11.2021
Анулиран3-116-НС/12.11.2021
Анулиран3-117-НС/12.11.2021
Анулиран3-118-НС/12.11.2021
Анулиран3-119-НС/12.11.2021
Анулиран3-120-НС/12.11.2021
Анулиран3-121-НС/12.11.2021
Анулиран3-122-НС/12.11.2021
Анулиран3-123-НС/12.11.2021
Анулиран3-124-НС/12.11.2021
Анулиран3-125-НС/12.11.2021
Анулиран3-126-НС/12.11.2021
Анулиран3-127-НС/12.11.2021
Анулиран3-128-НС/12.11.2021
Анулиран3-129-НС/12.11.2021
Анулиран3-130-НС/12.11.2021
Анулиран3-131-НС/12.11.2021
Анулиран3-132-НС/12.11.2021
Анулиран3-133-НС/12.11.2021
Анулиран3-134-НС/12.11.2021
Анулиран3-135-НС/12.11.2021
Анулиран3-136-НС/12.11.2021
Анулиран3-137-НС/12.11.2021
Анулиран3-138-НС/12.11.2021
Анулиран3-139-НС/12.11.2021
Анулиран3-140-НС/12.11.2021
Анулиран3-141-НС/12.11.2021
Анулиран3-142-НС/12.11.2021
Анулиран3-143-НС/12.11.2021
Анулиран3-144-НС/12.11.2021
Анулиран3-145-НС/12.11.2021
Анулиран3-146-НС/12.11.2021
Анулиран3-147-НС/12.11.2021
Анулиран3-148-НС/12.11.2021
Анулиран3-149-НС/12.11.2021
Анулиран3-150-НС/12.11.2021
Анулиран3-151-НС/12.11.2021
Анулиран3-152-НС/12.11.2021
Анулиран3-153-НС/12.11.2021
Анулиран3-154-НС/12.11.2021
Анулиран3-155-НС/12.11.2021
Анулиран3-156-НС/12.11.2021
Анулиран3-157-НС/12.11.2021
Анулиран3-158-НС/12.11.2021
Анулиран3-159-НС/12.11.2021
Анулиран3-160-НС/12.11.2021
Анулиран3-161-НС/12.11.2021
Анулиран3-162-НС/12.11.2021
Анулиран3-163-НС/12.11.2021
Анулиран3-164-НС/12.11.2021
Анулиран3-165-НС/12.11.2021
Анулиран3-166-НС/12.11.2021
Анулиран3-167-НС/12.11.2021
Анулиран3-168-НС/12.11.2021
Анулиран3-169-НС/12.11.2021
Анулиран3-170-НС/12.11.2021
Анулиран3-171-НС/12.11.2021
Анулиран3-172-НС/12.11.2021
Анулиран3-173-НС/12.11.2021
Анулиран3-174-НС/12.11.2021
Анулиран3-175-НС/12.11.2021
Анулиран3-176-НС/12.11.2021
Анулиран3-177-НС/12.11.2021
Анулиран3-178-НС/12.11.2021
Анулиран3-179-НС/12.11.2021
Анулиран3-180-НС/12.11.2021
Анулиран3-181-НС/12.11.2021
Анулиран3-182-НС/12.11.2021
Анулиран3-183-НС/12.11.2021
Анулиран3-184-НС/12.11.2021
Анулиран3-185-НС/12.11.2021
Анулиран3-186-НС/12.11.2021
Анулиран3-187-НС/12.11.2021
Анулиран3-188-НС/12.11.2021
Анулиран3-189-НС/12.11.2021
Анулиран3-190-НС/12.11.2021
Анулиран3-191-НС/12.11.2021
Анулиран3-192-НС/12.11.2021
Анулиран3-193-НС/12.11.2021
Анулиран3-194-НС/12.11.2021
Анулиран3-195-НС/12.11.2021
Анулиран3-196-НС/12.11.2021
Анулиран3-197-НС/12.11.2021
Анулиран3-198-НС/12.11.2021
Анулиран3-199-НС/12.11.2021
Анулиран3-200-НС/12.11.2021
Анулиран3-201-НС/12.11.2021
Анулиран3-202-НС/12.11.2021
Анулиран3-203-НС/12.11.2021
Анулиран3-204-НС/12.11.2021
Анулиран3-205-НС/12.11.2021
Анулиран3-206-НС/12.11.2021
Анулиран3-207-НС/12.11.2021
Анулиран3-208-НС/12.11.2021
Анулиран3-209-НС/12.11.2021
Анулиран3-210-НС/12.11.2021
Анулиран3-211-НС/12.11.2021
Анулиран3-212-НС/12.11.2021
Анулиран3-213-НС/12.11.2021
Анулиран3-214-НС/12.11.2021
Анулиран3-215-НС/12.11.2021
Анулиран3-216-НС/12.11.2021
Анулиран3-217-НС/12.11.2021
Анулиран3-218-НС/12.11.2021
Анулиран3-219-НС/12.11.2021
Анулиран3-220-НС/12.11.2021
Анулиран3-221-НС/12.11.2021
Анулиран3-222-НС/12.11.2021
Анулиран3-223-НС/12.11.2021
Анулиран3-224-НС/12.11.2021
Анулиран3-225-НС/12.11.2021
Анулиран3-226-НС/12.11.2021
Анулиран3-227-НС/12.11.2021
Анулиран3-228-НС/12.11.2021
Анулиран3-229-НС/12.11.2021
Анулиран3-230-НС/12.11.2021
Анулиран3-231-НС/12.11.2021
Анулиран3-232-НС/12.11.2021
Анулиран3-233-НС/12.11.2021
Анулиран3-234-НС/12.11.2021
Анулиран3-235-НС/12.11.2021
Анулиран3-236-НС/12.11.2021
Анулиран3-237-НС/12.11.2021
Анулиран3-238-НС/12.11.2021
Анулиран3-239-НС/12.11.2021
Анулиран3-240-НС/12.11.2021
Анулиран3-241-НС/12.11.2021
Анулиран3-242-НС/12.11.2021
Анулиран3-243-НС/12.11.2021
Анулиран3-244-НС/12.11.2021
Анулиран3-245-НС/12.11.2021
Анулиран3-246-НС/12.11.2021
Анулиран3-247-НС/12.11.2021
Анулиран3-248-НС/12.11.2021
Анулиран3-249-НС/12.11.2021
Анулиран3-250-НС/12.11.2021
Анулиран3-251-НС/12.11.2021
Анулиран3-252-НС/12.11.2021
Анулиран3-253-НС/12.11.2021
Анулиран3-254-НС/12.11.2021
Анулиран3-255-НС/12.11.2021
Анулиран3-256-НС/12.11.2021
Анулиран3-257-НС/12.11.2021
Анулиран3-258-НС/12.11.2021
Анулиран3-259-НС/12.11.2021
Анулиран3-260-НС/12.11.2021
Анулиран3-261-НС/12.11.2021
Анулиран3-262-НС/12.11.2021
Анулиран3-263-НС/12.11.2021
Анулиран3-264-НС/12.11.2021
Анулиран3-265-НС/12.11.2021
Анулиран3-266-НС/12.11.2021
Анулиран3-267-НС/12.11.2021
Анулиран3-268-НС/12.11.2021
Анулиран3-269-НС/12.11.2021
Анулиран3-270-НС/12.11.2021
Анулиран3-271-НС/12.11.2021
Анулиран3-272-НС/12.11.2021
Анулиран3-273-НС/12.11.2021
Анулиран3-274-НС/12.11.2021
Анулиран3-275-НС/12.11.2021
Анулиран3-276-НС/12.11.2021
Анулиран3-277-НС/12.11.2021
Анулиран3-278-НС/12.11.2021
Анулиран3-279-НС/12.11.2021
Анулиран3-280-НС/12.11.2021
Анулиран3-281-НС/12.11.2021
Анулиран3-282-НС/12.11.2021
Анулиран3-283-НС/12.11.2021
Анулиран3-284-НС/12.11.2021
Анулиран3-285-НС/12.11.2021
Анулиран3-286-НС/12.11.2021
Анулиран3-287-НС/12.11.2021
Анулиран3-288-НС/12.11.2021
Анулиран3-289-НС/12.11.2021
Анулиран3-290-НС/12.11.2021
Анулиран3-291-НС/12.11.2021
Анулиран3-292-НС/12.11.2021
Анулиран3-293-НС/12.11.2021
Анулиран3-294-НС/12.11.2021
Анулиран3-295-НС/12.11.2021
Анулиран3-296-НС/12.11.2021
Анулиран3-297-НС/12.11.2021
Анулиран3-298-НС/12.11.2021
Анулиран3-299-НС/12.11.2021
Анулиран3-300-НС/12.11.2021
Анулиран3-301-НС/12.11.2021
Анулиран3-302-НС/12.11.2021
Анулиран3-303-НС/12.11.2021
Анулиран3-304-НС/12.11.2021
Анулиран3-305-НС/12.11.2021
Анулиран3-306-НС/12.11.2021
Анулиран3-307-НС/12.11.2021
Анулиран3-308-НС/12.11.2021
Анулиран3-309-НС/12.11.2021
Анулиран3-310-НС/12.11.2021
Анулиран3-311-НС/12.11.2021
Анулиран3-312-НС/12.11.2021
Анулиран3-313-НС/12.11.2021
Анулиран3-314-НС/12.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения