Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

ИК за Румен Радев и Илияна Йотова

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Румяна Георгиева Борисова4-1-ПВР/12.11.2021
Васил Крумов Арсов4-2-ПВР/12.11.2021
Димитър Борисов Митов4-3-ПВР/12.11.2021
Иван Петрушинов Тодоров4-4-ПВР/12.11.2021
Борислав Николаев Николов4-5-ПВР/12.11.2021
Димитър Стоянов Михалев4-6-ПВР/12.11.2021
Дарина Динчова Кръстанова4-7-ПВР/12.11.2021
Цветан Александров Симеонов4-8-ПВР/12.11.2021
Симеон Александров Симеонов4-9-ПВР/12.11.2021
Василена Владимирова Василева4-10-ПВР/12.11.2021
Кирилка Василева Димитрова4-11-ПВР/12.11.2021
Илинка Георгиева Минковска4-12-ПВР/12.11.2021
Васил Тодоров Минковски4-13-ПВР/12.11.2021
Цветан Павлинов Гаврилов4-14-ПВР/12.11.2021
Надежда Цветанова Павлинова4-15-ПВР/12.11.2021
Николай Тошков Иванов4-16-ПВР/12.11.2021
Ленко Николов Найденов4-17-ПВР/12.11.2021
Дафинка Георгиева Вукова4-18-ПВР/12.11.2021
Гергана Александрова Апостолова4-19-ПВР/12.11.2021
Александър Емилов Спасов4-20-ПВР/12.11.2021
Стефан Атанасов Аспарухов4-21-ПВР/12.11.2021
Иван Илиев Миланов4-22-ПВР/12.11.2021
Ивалина Трендафилова Михайлова4-23-ПВР/12.11.2021
Георги Борисов Цурев4-24-ПВР/12.11.2021
Зорница Христова Петрова4-25-ПВР/12.11.2021
Васил Кръстев Сайменов4-26-ПВР/12.11.2021
Бойко Петров Лазаров4-27-ПВР/12.11.2021
Владимир Валентинов Малинов4-28-ПВР/12.11.2021
Димитър Ангелов Прасков4-29-ПВР/12.11.2021
Марлена Николова Станоева4-30-ПВР/12.11.2021
Людмил Атанасов Яначков4-31-ПВР/12.11.2021
Иван Николов Донков4-32-ПВР/12.11.2021
Силвия Стефанова Станева4-33-ПВР/12.11.2021
Николина Димитрова Василева4-34-ПВР/12.11.2021
Катя Михова Иванова4-35-ПВР/12.11.2021
Таня Христова Тодорова4-36-ПВР/12.11.2021
Марияна Минчова Цанова4-37-ПВР/12.11.2021
Пламен Цветков Георгиев4-38-ПВР/12.11.2021
Цветанка Ненчева Димитрова4-39-ПВР/12.11.2021
Венцислав Василев Бенчев4-40-ПВР/12.11.2021
Мая Дакова Иванова4-41-ПВР/12.11.2021
Олег Митков Йорданов4-42-ПВР/12.11.2021
Бисера Бисерова Иванова4-43-ПВР/12.11.2021
Йордан Кирилов Трендафилов4-44-ПВР/12.11.2021
Николай Стефанов Николов4-45-ПВР/12.11.2021
Светла Георгиева Йорданова4-46-ПВР/12.11.2021
Любомир Иванов Илиев4-47-ПВР/12.11.2021
Димитър Великов Демирев4-48-ПВР/12.11.2021
Борислав Добрев Добрев4-49-ПВР/12.11.2021
Цанка Колева Кючукова-Стаменова4-50-ПВР/12.11.2021
Пламен Димитров Дойчев4-51-ПВР/12.11.2021
Красимир Вълов Кунчев4-52-ПВР/12.11.2021
Зоя Николова Йорданова4-53-ПВР/12.11.2021
Мая Николова Стефчева4-54-ПВР/12.11.2021
Георги Ванев Паунов4-55-ПВР/12.11.2021
Добринка Илиева Венчева4-56-ПВР/12.11.2021
Розалия Ангелова Рангелова4-57-ПВР/12.11.2021
Асен Петров Георгиев4-58-ПВР/12.11.2021
Полина Николова Верчева4-59-ПВР/12.11.2021
Райна Георгиева Йорданова-Кръстанова4-60-ПВР/12.11.2021
Николай Димитров Крумов4-61-ПВР/12.11.2021
Мария-Магдалена Николаева Кръстанова4-62-ПВР/12.11.2021
Александър Василев Петров4-63-ПВР/12.11.2021
Асен Георгиев Георгиев4-64-ПВР/12.11.2021
Милчо Василев Василев4-65-ПВР/12.11.2021
Пламен Рачев Генчев4-66-ПВР/12.11.2021
Соня Атанасова Цветкова4-67-ПВР/12.11.2021
НелиДимитрова Георгиева4-68-ПВР/12.11.2021
Наталия Томова Николова4-69-ПВР/12.11.2021
Галина Ценова Иванова4-70-ПВР/12.11.2021
Даниел Величков Даков4-71-ПВР/12.11.2021
Веселка Цветанова Николова-Иванова4-72-ПВР/12.11.2021
Ненко Стоянов Ненчев4-73-ПВР/12.11.2021
Весела Дианова Христова4-74-ПВР/12.11.2021
Боян Иванов Брънзелов4-75-ПВР/12.11.2021
Генади Цветков Гаврилов4-76-ПВР/12.11.2021
Радослав Стоянов Цветков4-77-ПВР/12.11.2021
Иво Цветанов Апостолов4-78-ПВР/12.11.2021
Петя Иванова Манолова4-79-ПВР/12.11.2021
Александър Венциславов Манолов4-80-ПВР/12.11.2021
Маряна Спасова Илчева4-81-ПВР/19.11.2021
Михаил Василев Михайлов4-82-ПВР/19.11.2021
Юлияна Владимирова Стоянова4-83-ПВР/19.11.2021
Лазар Петров Щъркелов4-84-ПВР/19.11.2021
Васил Димитров Кирилов4-85-ПВР/19.11.2021
Ели Иванова Георгиева4-86-ПВР/19.11.2021
Йордан Станков Клещанов4-87-ПВР/19.11.2021
Атанас Димитров Йорданов4-88-ПВР/19.11.2021
Радослав Ангелов Христов4-89-ПВР/19.11.2021
Георги Симеонов Големинов4-90-ПВР/19.11.2021
Антоанета Иванова Николова4-91-ПВР/19.11.2021
Дончо Василев Зашев4-92-ПВР/19.11.2021
Мартин Славев Мартинов4-93-ПВР/19.11.2021
Мартин Серьожев Асенов4-94-ПВР/19.11.2021
Марио Бисеров Михайлов4-95-ПВР/19.11.2021
Викторио Сергеев Рангелов4-96-ПВР/19.11.2021
Галин Захаринов Николов4-97-ПВР/19.11.2021
Цветко Иванов Цветков4-98-ПВР/19.11.2021
Цветодара Велкова Найденова4-99-ПВР/19.11.2021
Калин Димитров Апостолов4-100-ПВР/19.11.2021
Иван Симеонов Тасков4-101-ПВР/19.11.2021
Снежанка Димитрова Гьошева4-102-ПВР/19.11.2021
Ваня Петрова Георгиева4-103-ПВР/19.11.2021
Стефан Христов Манчев4-104-ПВР/19.11.2021
Христина Любомирова Луканова4-105-ПВР/19.11.2021
Милчо Иванов Михайлов4-106-ПВР/19.11.2021
Костадин Найденов Соколов4-107-ПВР/19.11.2021
Филип Пламенов Найденов4-108-ПВР/19.11.2021
Петрана Николова Кърлева4-109-ПВР/19.11.2021
Калоян Кирилов Пешов4-110-ПВР/19.11.2021
Стоян Цветелинов Стоянов4-111-ПВР/19.11.2021
Веселина Тодорова Кръстева4-112-ПВР/19.11.2021
Михаил Петков Димитров4-113-ПВР/19.11.2021
Иван Петров Илиев4-114-ПВР/19.11.2021
Петя Иванова Генчева4-115-ПВР/19.11.2021
Николай Здравков Донов4-116-ПВР/19.11.2021
Светла Цветкова Танковска4-117-ПВР/19.11.2021
Данаил Георгиев Давидков4-118-ПВР/19.11.2021
Петър Младенов Вутов4-119-ПВР/19.11.2021
Диан Петков Димитров4-120-ПВР/19.11.2021
Радка Лазарова Николова4-121-ПВР/19.11.2021
Васко Петков Цолов4-122-ПВР/19.11.2021
Михаела Петрова Петрова4-123-ПВР/19.11.2021
Десислава Васкова Петрова4-124-ПВР/19.11.2021
Ваня Ценкова Кирилова4-125-ПВР/19.11.2021
Стефан Станиславов Борисов4-126-ПВР/19.11.2021
Динка Борисова Станимирова4-127-ПВР/19.11.2021
Людмила Розева Любомирова4-128-ПВР/19.11.2021
Юрий Илиев Стрелков4-129-ПВР/19.11.2021
Вера Кузманова Павлова4-130-ПВР/19.11.2021
Петър Иванов Иванов4-131-ПВР/19.11.2021
Райна Цанова Алдева4-132-ПВР/19.11.2021
Нели Петрова Иванова4-133-ПВР/19.11.2021
Йордан Христов Коленцов4-134-ПВР/19.11.2021
Делчо Иванов Иванов4-135-ПВР/19.11.2021
Николина Маринова Панова4-136-ПВР/19.11.2021
Елисавета Димитрова Камберова4-137-ПВР/19.11.2021
Иван Делчев Иванов4-138-ПВР/19.11.2021
Красимир Димитров Алдев4-139-ПВР/19.11.2021
Цветина Илиева Стойнова4-140-ПВР/19.11.2021
Стефан Илиев Торолов4-141-ПВР/19.11.2021
Иванка Златанова Илиева4-142-ПВР/19.11.2021
Васил Маринов Петков4-143-ПВР/19.11.2021
Минко Христосков Гинчев4-144-ПВР/19.11.2021

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения