ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Анулиран617/05.11.2021
Анулиран618/05.11.2021
Анулиран619/05.11.2021
Анулиран620/05.11.2021
Анулиран621/05.11.2021
Анулиран622/05.11.2021
Анулиран623/05.11.2021
Анулиран624/05.11.2021
Анулиран625/05.11.2021
Анулиран626/05.11.2021
Анулиран627/05.11.2021
Анулиран628/05.11.2021
Анулиран629/05.11.2021
Анулиран630/05.11.2021
Анулиран631/05.11.2021
Анулиран632/05.11.2021
Анулиран633/05.11.2021
Анулиран634/05.11.2021
Анулиран635/05.11.2021
Анулиран636/05.11.2021
Анулиран637/05.11.2021
Анулиран638/05.11.2021
Анулиран639/05.11.2021
Анулиран640/05.11.2021
Анулиран641/05.11.2021
Анулиран642/05.11.2021
Анулиран643/05.11.2021
Анулиран644/05.11.2021
Анулиран645/05.11.2021
Анулиран646/05.11.2021
Анулиран647/05.11.2021
Анулиран648/05.11.2021
Анулиран649/05.11.2021
Анулиран650/05.11.2021
Анулиран651/05.11.2021
Анулиран652/05.11.2021
Анулиран653/05.11.2021
Анулиран654/05.11.2021
Анулиран655/05.11.2021
Анулиран656/05.11.2021
Анулиран657/05.11.2021
Анулиран658/05.11.2021
Анулиран659/05.11.2021
Анулиран660/05.11.2021
Анулиран661/05.11.2021
Анулиран662/05.11.2021
Анулиран663/05.11.2021
Анулиран664/05.11.2021
Анулиран665/05.11.2021
Анулиран666/05.11.2021
Анулиран667/05.11.2021
Анулиран668/05.11.2021
Анулиран669/05.11.2021
Анулиран670/05.11.2021
Анулиран671/05.11.2021
Анулиран672/05.11.2021
Анулиран673/05.11.2021
Анулиран674/05.11.2021
Анулиран675/05.11.2021
Анулиран676/05.11.2021
Анулиран677/05.11.2021
Анулиран678/05.11.2021
Анулиран679/05.11.2021
Анулиран680/05.11.2021
Анулиран681/05.11.2021
Анулиран682/05.11.2021
Анулиран683/05.11.2021
Анулиран684/05.11.2021
Анулиран685/05.11.2021
Анулиран686/05.11.2021
Анулиран687/05.11.2021
Анулиран688/05.11.2021
Анулиран689/05.11.2021
Анулиран690/05.11.2021
Анулиран691/05.11.2021
Анулиран692/05.11.2021
Анулиран693/05.11.2021
Анулиран694/05.11.2021
Анулиран695/05.11.2021
Анулиран696/05.11.2021
Анулиран697/05.11.2021
Анулиран698/05.11.2021
Анулиран699/05.11.2021
Анулиран700/05.11.2021
Анулиран701/05.11.2021
Анулиран702/05.11.2021
Анулиран703/05.11.2021
Анулиран704/05.11.2021
Анулиран705/05.11.2021
Анулиран706/05.11.2021
Анулиран707/05.11.2021
Анулиран708/05.11.2021
Анулиран709/05.11.2021
Анулиран710/05.11.2021
Анулиран711/05.11.2021
Анулиран712/05.11.2021
Анулиран713/05.11.2021
Анулиран714/05.11.2021
Анулиран715/05.11.2021
Анулиран716/05.11.2021
Анулиран717/05.11.2021
Анулиран718/05.11.2021
Анулиран719/05.11.2021
Анулиран720/05.11.2021
Анулиран721/05.11.2021
Анулиран722/05.11.2021
Анулиран723/05.11.2021
Анулиран724/05.11.2021
Анулиран725/05.11.2021
Анулиран726/05.11.2021
Анулиран727/05.11.2021
Анулиран728/05.11.2021
Анулиран729/05.11.2021
Анулиран730/05.11.2021
Анулиран731/05.11.2021
Анулиран732/05.11.2021
Анулиран733/05.11.2021
Анулиран734/05.11.2021
Анулиран735/05.11.2021
Анулиран736/05.11.2021
Анулиран737/05.11.2021
Анулиран738/05.11.2021
Анулиран739/05.11.2021
Анулиран740/05.11.2021
Анулиран741/05.11.2021
Анулиран742/05.11.2021
Анулиран743/05.11.2021
Анулиран744/05.11.2021
Анулиран745/05.11.2021
Анулиран746/05.11.2021
Анулиран747/05.11.2021
Анулиран748/05.11.2021
Анулиран749/05.11.2021
Анулиран750/05.11.2021
Анулиран751/05.11.2021
Анулиран752/05.11.2021
Анулиран753/05.11.2021
Анулиран754/05.11.2021
Анулиран755/05.11.2021
Анулиран756/05.11.2021
Анулиран757/05.11.2021
Анулиран758/05.11.2021
Анулиран759/05.11.2021
Анулиран760/05.11.2021
Анулиран761/05.11.2021
Анулиран762/05.11.2021
Анулиран763/05.11.2021
Анулиран764/05.11.2021
Анулиран765/05.11.2021
Анулиран766/05.11.2021
Анулиран767/05.11.2021
Анулиран768/05.11.2021
Анулиран769/05.11.2021
Анулиран770/05.11.2021
Анулиран771/05.11.2021
Анулиран772/05.11.2021
Анулиран773/05.11.2021
Анулиран774/05.11.2021
Анулиран775/05.11.2021
Анулиран776/05.11.2021
Анулиран777/05.11.2021
Анулиран778/05.11.2021
Анулиран779/05.11.2021
Анулиран780/05.11.2021
Анулиран781/05.11.2021
Анулиран782/05.11.2021
Анулиран783/05.11.2021
Анулиран784/05.11.2021
Анулиран785/05.11.2021
Анулиран786/05.11.2021
Анулиран787/05.11.2021
Анулиран788/05.11.2021
Анулиран789/05.11.2021
Анулиран790/05.11.2021
Анулиран791/05.11.2021
Анулиран792/05.11.2021
Анулиран793/05.11.2021
Анулиран794/05.11.2021
Анулиран795/05.11.2021
Анулиран796/05.11.2021
Анулиран797/05.11.2021
Анулиран798/05.11.2021
Анулиран799/05.11.2021
Анулиран800/05.11.2021
Анулиран801/05.11.2021
Анулиран802/05.11.2021
Анулиран803/05.11.2021
Анулиран804/05.11.2021
Анулиран805/05.11.2021
Анулиран806/05.11.2021
Анулиран807/05.11.2021
Анулиран808/05.11.2021
Анулиран809/05.11.2021
Анулиран810/05.11.2021
Анулиран811/05.11.2021
Анулиран813/05.11.2021
Анулиран814/05.11.2021
Анулиран815/05.11.2021
Анулиран816/05.11.2021
Анулиран817/05.11.2021
Анулиран818/05.11.2021
Анулиран819/05.11.2021
Анулиран820/05.11.2021
Анулиран821/05.11.2021
Анулиран822/05.11.2021
Анулиран823/05.11.2021
Анулиран824/05.11.2021
Анулиран825/05.11.2021
Анулиран826/05.11.2021
Анулиран827/05.11.2021
Анулиран828/05.11.2021
Анулиран829/05.11.2021
Анулиран830/05.11.2021
Анулиран831/05.11.2021
Анулиран832/05.11.2021
Анулиран833/05.11.2021

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения