ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Анулиран1/03.11.2021г.
Анулиран2/03.11.2021г.
Анулиран3/03.11.2021г.
Анулиран4/03.11.2021г.
Анулиран5/03.11.2021г.
Анулиран6/03.11.2021г.
Анулиран7/03.11.2021г.
Анулиран8/03.11.2021г.
Анулиран9/03.11.2021г.
Анулиран10/03.11.2021г.
Анулиран11/03.11.2021г.
Анулиран12/03.11.2021г.
Анулиран13/03.11.2021г.
Анулиран14/03.11.2021г.
Анулиран15/03.11.2021г..
Анулиран16/03.11.2021г.
Анулиран17/03.11.2021г.
Анулиран18/03.11.2021г.
Анулиран19/03.11.2021г.
Анулиран20/03.11.2021г.
Анулиран21/03.11.2021г.
Анулиран22/03.11.2021г.
Анулиран23/03.11.2021г.
Анулиран24/03.11.2021г.
Анулиран25/03.11.2021г.
Анулиран26/03.11.2021г.
Анулиран27/03.11.2021г.
Анулиран28/03.11.2021г.
Анулиран29/ 03.11.2021г.
Анулиран30/03.11.2021г.
Анулиран31/03.11.2021г.
Анулиран32/03.11.2021г.
Анулиран33/03.11.2021г.
Анулиран34/03.11.2021г.
Анулиран35/03.11.2021г.
Анулиран36/03.11.2021г.
Анулиран37/03.11.2021г.
Анулиран38/03.11.2021г.
Анулиран39/03.11.2021г.
Анулиран40/03.11.2021г.
Анулиран41/03.11.2021г.
Анулиран42/03.11.2021г.
Анулиран43/03.11.2021г.
Анулиран44/03.11.2021г.
Анулиран45/03.11.2021г.
Анулиран46/03.11.2021г.
Анулиран47/03.11.2021г.
Анулиран48/03.11.2021г.
Анулиран49/03.11.2021г.
Анулиран50/03.11.2021г.
Анулиран51/03.11.2021г.
Анулиран52/03.11.2021г.
Анулиран53/03.11.2021г.
Анулиран54/03.11.2021г.
Анулиран55/03.11.2021г.
Анулиран56/03.11.2021г.
Анулиран57/03.11.2021г.
Анулиран58/03.11.2021г.
Анулиран59/03.11.2021г.
Анулиран61/03.11.2021г.
Анулиран62/03.11.2021г.
Анулиран63/03.11.2021г.
Анулиран64/03.11.2021г.
Анулиран65/03.11.2021г.
Анулиран66/03.11.2021г.
Анулиран67/03.11.2021г.
Анулиран68/03.11.2021г.
Анулиран69/03.11.2021г.
Анулиран70/03.11.2021г.
Анулиран71/03.11.2021г.
Анулиран72/03.11.2021г.
Анулиран73/03.11.2021г.
Анулиран74/03.11.2021г.
Анулиран75/03.11.2021г.
Анулиран76/03.11.2021г.
Анулиран77/03.11.2021г.
Анулиран78/03.11.2021г.
Анулиран79/03.11.2021г.
Анулиран80/03.11.2021г.
Анулиран81/03.11.2021г.
Анулиран82/03.11.2021г.
Анулиран83/03.11.2021г.
Анулиран84/03.11.2021г.
Анулиран85/03.11.2021г.
Анулиран86/03.11.2021г.
Анулиран87/03.11.2021г.
Анулиран88/03.11.2021г.
Анулиран89/03.11.2021г.
Анулиран90/03.11.2021г.
Анулиран91/03.11.2021г.
Анулиран92/03.11.2021г.
Анулиран93/03.11.2021г.
Анулиран94/03.11.2021г.
Анулиран95/03.11.2021г.
Анулиран96/03.11.2021г.
Анулиран97/03.11.2021г.
Анулиран98/03.11.2021г.
Анулиран99/03.11.2021г.
Анулиран100/03.11.2021г.
Анулиран101/03.11.2021г.
Анулиран102/03.11.2021г.
Анулиран103/03.11.2021г.
Анулиран104/03.11.2021г.
Анулиран105/03.11.2021г.
Анулиран106/03.11.2021г.
Анулиран107/03.11.2021г.
Анулиран108/03.11.2021г.
Анулиран109/03.11.2021г.
Анулиран110/03.11.2021г.
Анулиран111/03.11.2021г.
Анулиран112/03.11.2021г.
Анулиран113/03.11.2021г.
Анулиран114/03.11.2021г.
Анулиран115/03.11.2021г.
Анулиран116/03.11.2021г.
Анулиран117/03.11.2021г.
Анулиран118/03.11.2021г.
Анулиран119/03.11.2021г.
Анулиран120/03.11.2021г.
Анулиран121/03.11.2021г.
Анулиран122/03.11.2021г.
Анулиран123/03.11.2021г.
Анулиран124/03.11.2021г.
Анулиран125/03.11.2021г.
Анулиран126/03.11.2021г.
Анулиран127/03.11.2021г.
Анулиран128/03.11.2021г.
Анулиран129/03.11.2021г.
Анулиран130/03.11.2021г.
Анулиран131/03.11.2021г.
Анулиран132/03.11.2021г.
Анулиран133/03.11.2021г.
Анулиран134/03.11.2021г.
Анулиран135/03.11.2021г.
Анулиран136/03.11.2021г.
Анулиран137/03.11.2021г.
Анулиран138/03.11.2021г.
Анулиран139/03.11.2021г.
Анулиран140/03.11.2021г.
Анулиран141/03.11.2021г.
Анулиран142/03.11.2021г.
Анулиран143/03.11.2021г.
Анулиран144/03.11.2021г.
Анулиран145/03.11.2021г.
Анулиран146/03.11.2021г.
Анулиран147/03.11.2021г.
Анулиран148/03.11.2021г.
Анулиран149/03.11.2021г.
Анулиран150/03.11.2021г.
Анулиран151/03.11.2021г.
Анулиран152/03.11.2021г.
Анулиран153/03.11.2021г.
Анулиран154/03.11.2021г.
Анулиран155/03.11.2021г.
Анулиран156/03.11.2021г.
Анулиран157/03.11.2021г.
Анулиран158/03.11.2021г.
Анулиран159/03.11.2021г.
Анулиран160/03.11.2021г.
Анулиран161/03.11.2021г.
Анулиран162/03.11.2021г.
Анулиран163/03.11.2021г.
Анулиран164/03.11.2021г.
Анулиран165/03.11.2021г.
Анулиран166/03.11.2021г.
Анулиран167/03.11.2021г.
Анулиран168/03.11.2021г.
Анулиран169/03.11.2021г.
Анулиран170/03.11.2021г.
Анулиран171/03.11.2021г.
Анулиран172/03.11.2021г.
Анулиран173/03.11.2021г.
Анулиран175/03.11.2021г.
Анулиран176/03.11.2021г.
Анулиран177/03.11.2021г.
Анулиран178/03.11.2021г.
Анулиран179/03.11.2021г.
Анулиран180/03.11.2021г.
Анулиран181/03.11.2021г.
Анулиран182/03.11.2021г.
Анулиран183/03.11.2021г.
Анулиран184/03.11.2021г.
Анулиран185/03.11.2021г.
Анулиран186/03.11.2021г.
Анулиран187/03.11.2021г.
Анулиран188/03.11.2021г.
Анулиран189/03.11.2021г.
Анулиран190/03.11.2021г.
Анулиран191/03.11.2021г.
Анулиран192/03.11.2021г.
Анулиран193/03.11.2021г.
Анулиран194/03.11.2021г.
Анулиран195/03.11.2021г.
Анулиран196/03.11.2021г.
Анулиран197/03.11.2021г.
Анулиран198/03.11.2021г.
Анулиран199/03.11.2021г.
Анулиран200/03.11.2021г.
Анулиран201/03.11.2021г.
Анулиран202/03.11.2021г.
Анулиран203/03.11.2021г.
Анулиран204/03.11.2021г.
Анулиран205/03.11.2021г.
Анулиран206/03.11.2021г.
Анулиран207/03.11.2021г.
Анулиран208/03.11.2021г.
Анулиран209/03.11.2021г.
Анулиран210/03.11.2021г.
Анулиран211/03.11.2021г.
Анулиран212/03.11.2021г.
Анулиран213/03.11.2021г.
Анулиран214/03.11.2021г.
Анулиран215/03.11.2021г.
Анулиран216/03.11.2021г.
Анулиран217/03.11.2021г.
Анулиран218/03.11.2021г.
Анулиран219/03.11.2021г.
Анулиран220/03.11.2021г.
Анулиран220/03.11.2021г.

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения