БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Анулиран8/12.11.2021
Анулиран9/12.11.2021
Анулиран10/12.11.2021
Анулиран11/12.11.2021
Анулиран12/12.11.2021
Анулиран13/12.11.2021
Анулиран14/12.11.2021
Анулиран15/12.11.2021
Анулиран16/12.11.2021
Анулиран17/12.11.2021
Анулиран18/12.11.2021
Анулиран19/12.11.2021
Анулиран20/12.11.2021
Анулиран21/12.11.2021
Анулиран22/12.11.2021
Анулиран24/12.11.2021
Анулиран25/12.11.2021
Анулиран26/12.11.2021
Анулиран27/12.11.2021
Анулиран29/12.11.2021
Анулиран30/12.11.2021
Анулиран31/12.11.2021
Анулиран32/12.11.2021
Анулиран33/12.11.2021
Анулиран34/12.11.2021
Анулиран35/12.11.2021
Анулиран36/12.11.2021
Анулиран37/12.11.2021
Анулиран38/12.11.2021
Анулиран39/12.11.2021
Анулиран40/12.11.2021
Анулиран41/12.11.2021
Анулиран42/12.11.2021
Анулиран43/12.11.2021
Анулиран44/12.11.2021
Анулиран46/12.11.2021
Анулиран47/12.11.2021
Анулиран48/12.11.2021
Анулиран49/12.11.2021
Анулиран50/12.11.2021
Анулиран51/12.11.2021
Анулиран52/12.11.2021
Анулиран53/12.11.2021
Анулиран54/12.11.2021
Анулиран55/12.11.2021
Анулиран56/12.11.2021
Анулиран57/12.11.2021
Анулиран58/12.11.2021
Анулиран59/12.11.2021
Анулиран60/12.11.2021
Анулиран61/12.11.2021
Анулиран62/12.11.2021
Анулиран63/12.11.2021
Анулиран64/12.11.2021
Анулиран65/12.11.2021
Анулиран66/12.11.2021
Анулиран67/12.11.2021
Анулиран68/12.11.2021
Анулиран69/12.11.2021
Анулиран70/12.11.2021
Анулиран71/12.11.2021
Анулиран72/12.11.2021
Анулиран73/12.11.2021
Анулиран74/12.11.2021
Анулиран75/12.11.2021
Анулиран76/12.11.2021
Анулиран77/12.11.2021
Анулиран78/12.11.2021
Анулиран79/12.11.2021
Анулиран80/12.11.2021
Анулиран81/12.11.2021
Анулиран82/12.11.2021
Анулиран83/12.11.2021
Анулиран84/12.11.2021
Анулиран85/12.11.2021
Анулиран86/12.11.2021
Анулиран87/12.11.2021
Анулиран88/12.11.2021
Анулиран90/12.11.2021
Анулиран91/12.11.2021
Анулиран92/12.11.2021
Анулиран96/12.11.2021
Анулиран97/12.11.2021
Анулиран98/12.11.2021
Анулиран99/12.11.2021
Анулиран100/12.11.2021
Анулиран101/12.11.2021
Анулиран102/12.11.2021
Анулиран103/12.11.2021
Анулиран104/12.11.2021
Анулиран105/12.11.2021
Анулиран106/12.11.2021
Анулиран107/12.11.2021
Анулиран108/12.11.2021
Анулиран109/12.11.2021
Анулиран110/12.11.2021
Анулиран112/12.11.2021
Анулиран113/12.11.2021
Анулиран114/12.11.2021
Анулиран115/12.11.2021
Анулиран116/12.11.2021
Анулиран117/12.11.2021
Анулиран118/12.11.2021
Анулиран119/12.11.2021
Анулиран120/12.11.2021
Анулиран121/12.11.2021
Анулиран122/12.11.2021
Анулиран123/12.11.2021
Анулиран124/12.11.2021
Анулиран125/12.11.2021
Анулиран126/12.11.2021
Анулиран127/12.11.2021
Анулиран128/12.11.2021
Анулиран129/12.11.2021
Анулиран130/12.11.2021
Анулиран131/12.11.2021
Анулиран132/12.11.2021
Анулиран133/12.11.2021
Анулиран134/12.11.2021
Анулиран135/12.11.2021
Анулиран136/12.11.2021
Анулиран137/13.11.2021г
Анулиран138/13.11.2021г
Анулиран139/13.11.2021г
Анулиран140/13.11.2021г
Анулиран141/13.11.2021г
Анулиран142/13.11.2021г
Анулиран143/13.11.2021г
Анулиран144/13.11.2021г
Анулиран145/13.11.2021г
Анулиран146/13.11.2021г
Анулиран147/13.11.2021г
Анулиран148/13.11.2021г
Анулиран149/13.11.2021г
Анулиран150/13.11.2021г
Анулиран151/13.11.2021г
Анулиран152/13.11.2021г.
Анулиран153/13.11.2021г.
Анулиран154/13.11.2021г.
Анулиран155/13.11.2021г.
Анулиран156/13.11.2021г.
Анулиран157/13.11.2021г.
Анулиран158/13.11.2021г.
Анулиран159/13.11.2021г.
Анулиран160/13.11.2021г.
Анулиран161/13.11.2021г.
Анулиран162/13.11.2021г.
Анулиран163/13.11.2021г.
Анулиран164/13.11.2021г.
Анулиран165/13.11.2021г.
Анулиран166/13.11.2021г.
Анулиран167/13.11.2021г.
Анулиран168/13.11.2021г.
Анулиран169/13.11.2021г.
Анулиран170/13.11.2021г.
Анулиран171/13.11.2021г.
Анулиран172/13.11.2021г.
Анулиран174/13.11.2021г.
Анулиран175/13.11.2021г.
Анулиран176/13.11.2021г.
Анулиран177/13.11.2021г.
Анулиран179/13.11.2021г.

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения