Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 209 - НС
София Област, 12.07.2021

ОТНОСНО: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610126 на СИК № 262000005 в община Ихтиман при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В РАЙОННА ИЗИБРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН СОФИЙСКИ постъпи протокол, при който са установени следните грешки:

Общият брой на положените подписи в избирателния списък е 396 (триста деветдесет и шест), броят на потвърдените гласове от машинното гласуване според финалния протокол от машинно гласуване е 395 (триста деветдесет и пет) гласа. В секцията е имало две машини за гласуване. С протокол от 11.07.2021 г. СИК са описали, че при гласуване на гласоподавател на машина с идентификационен номер СНСА4Е1А00012433, една от машините отказва да работи. След инструкция от техника, машината е рестартирана, но има разлика с един глас между подписите в списъка и броя на гласувалите на машината. Гласовете от машинното гласуване са с един глас по-молко от броя на гласоподавателите.

След обсъждане РИК прецени, че следва да приеме протокола на секцията с грешка.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски,

РЕШИ:

Приема протокол – Приложение №96-НС-м с фабричен № 2610126  на СИК № 262000005  община Ихтиман с грешка, описана в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Централната Избирателна Комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 13.07.2021 в 12:54 часа

Календар

Решения

  • № 210 - НС / 12.07.2021

    относно: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610210 на СИК № 263900005 в община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 209 - НС / 12.07.2021

    относно: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610126 на СИК № 262000005 в община Ихтиман при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 208 - НС / 12.07.2021

    относно: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610243 на СИК № 263900010 в община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения