Архив избори:
11.07.2021

Секции определени за контролно преброяване на разписките от машинното гласуване

Община Населено място секция номер адрес
Божурище с.Пролеша 260600007 ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №81А
Ботевград гр.Ботевград 260700005 ТПГ „СТАМЕН ПАНЧЕВ“ - СТАЯ 104, УЛ. „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ №10
Ботевград гр.Ботевград 260700012 ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ИЗТОЧЕН ВХОД, ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №12
Ботевград гр.Ботевград 260700019 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, НАЧАЛЕН КУРС-СТАЯ 107, УЛ. „КНЯЗ АЛ. БАТЕМБЕРГ“ №14
Ботевград с.Трудовец 260700027 ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ-УЛ. „ЧЕРКОВНА“ №3
Ботевград с.Литаково 260700037 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - СТАЯ 1, УЛ. „ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА“ - №1
Годеч гр.Годеч 260900003 СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ (БАЗА 1), УЛ. „АКАД. И. ЕМАНУИЛОВ“ №1
Горна Малина с.Долно Камарци 261000013 СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО
Елин Пелин гр.Елин Пелин 261700002 СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, БУЛ. „ВИТОША“ №3
Елин Пелин с.Елин Пелин 261700010 КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. „ЛЕСНОВСКА“ №24
Елин Пелин с.Равно поле 261700017 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №2
Елин Пелин с.Лесново 261700027 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БЕЗСМЪРТИЕ“, УЛ. „ДЕВЕТА“ №4
Етрополе гр.Етрополе 261800005 СПОРТА ЗАЛА „ЧАВДАР“ - КАФЕ-I ЕТАЖ
Ихтиман гр.Ихтиман 262000001 КЛУБ I-ВИ КВАРТАЛ
Ихтиман гр.Ихтиман 262000008 ОБЩИНСКА СГРАДА - „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №130
Ихтиман с.Вакарел 262000024 ПОЩАТА
Костенец гр.Костенец 262500002 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СТАЯ НА I-ВИ КЛАС, УЛ. „БРЕЗА“ №6
Костенец гр.Костенец 262500009 ОБЩИНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ЖК „ОЛИМПИАДА“ БЛ.11, ВХ. Б, ЕТ.1
Костенец с.Костенец 262500016 ОУ „КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ“ - КАБИНЕТ ПО ТРУДОВО ОБУЧЕНИЕ, УЛ. „ИНЧОВИЦА“ №3
Костинброд гр.Костинброд 262600007 ІІ-РИ РАЙОН, НЧ „ИВАН ВАЗОВ“ - МАЛЪК САЛОН, УЛ. „ОХРИД“ №11
Костинброд с.Голяновци 262600014 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА-КМ. НАМЕСТНИЧЕСТВО
Правец гр.Правец 263400005 СПОРТНА ЗАЛА-ФОАЙЕ ПРЕД КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА, БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ №16
Самоков гр.Самоков 263900004 ОУ „ХРИСТО МАКСИМОВ“, УЛ. „ХРИСТО МАКСИМОВ“ №1
Самоков гр.Самоков 263900011 ПГ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“, УЛ. „ЦАР БОРИС III“ №47
Самоков гр.Самоков 263900018 ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №6
Самоков гр.Самоков 263900026 ПТГ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, УЛ. „ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ“ №4
Самоков гр.Самоков 263900033 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „Н. РИЛСКИ“, СГРАДА 2, УЛ. „ХРИСТО МАКСИМОВ“ №40
Самоков с.Доспей 263900054 ЧИТАЛИЩЕТО
Самоков с.Марица 263900062 РИТУАЛЕН ДОМ
Своге гр.Своге 264300006 СУ „ИВАН ВАЗОВ“, УЛ. „ЗВЪНЧЕ“ №2
Своге с.Гара Лакатник 264300018 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №14
Своге с.Церово 264300042 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН“ №12
Сливница гр.Сливница 264500009 ЗАВОД ЗА ХЛАДИЛНА МЕБЕЛ, УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ №7
Златица гр.Златица 264700003 ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ПЛ. „МАКЕДОНИЯ“ №2
Пирдоп гр.Пирдоп 265500001 УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №24
Пирдоп гр.Пирдоп 265500008 УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ №99
Чавдар с.Чавдар 265700001 ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №5
Долна баня гр.Долна баня 265900004 СГРАДАТА НА ПТТС, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ №83
09.07.2021

График за получаване на машини

Община и населено място Секция № брой машини Час
1 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ВРАЧЕШ 260700041 1 12:45
2 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ВРАЧЕШ 260700042 1 12:45
3 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ВРАЧЕШ 260700043 1 12:45
4 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ВРАЧЕШ 260700044 1 12:45
5 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700008 2 12:55
6 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700008 1 12:55
7 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700009 1 13:05
8 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700004 2 13:15
9 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700004 1 13:15
10 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700005 2 13:15
11 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700005 1 13:15
12 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700017 1 13:25
13 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700021 2 13:25
14 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700021 1 13:25
15 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700023 2 13:25
16 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700023 1 13:25
17 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700001 1 13:35
18 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700002 1 13:35
19 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700003 2 13:35
20 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700003 1 13:35
21 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700006 2 13:35
22 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700006 1 13:35
23 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700007 2 13:35
24 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700007 1 13:35
25 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700018 2 13:35
26 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700018 1 13:35
27 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700010 1 13:45
28 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700012 1 13:45
29 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700011 2 13:55
30 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700011 1 13:55
31 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700013 1 13:55
32 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700014 1 13:55
33 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700015 1 13:55
34 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700016 1 13:55
35 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700019 1 13:55
36 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700020 1 13:55
37 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, ГР. БОТЕВГРАД 260700022 1 13:55
38 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ТРУДОВЕЦ 260700025 1 14:05
39 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ТРУДОВЕЦ 260700028 1 14:05
40 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ТРУДОВЕЦ 260700027 1 14:15
41 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ТРУДОВЕЦ 260700026 1 14:25
42 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. СКРАВЕНА 260700029 1 14:40
43 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. СКРАВЕНА 260700030 1 14:40
44 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. НОВАЧЕНЕ 260700031 1 14:50
45 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. НОВАЧЕНЕ 260700032 1 14:50
46 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ЛИТАКОВО 260700036 1 15:00
47 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОТЕВГРАД, С. ЛИТАКОВО 260700037 1 15:10
48 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. НОВИ ХАН 261700013 2 12:30
49 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. НОВИ ХАН 261700013 1 12:30
50 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. НОВИ ХАН 261700014 1 12:30
51 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. НОВИ ХАН 261700033 1 12:40
52 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ЕЛИН ПЕЛИН 261700011 1 12:50
53 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ЕЛИН ПЕЛИН 261700009 2 13:00
54 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ЕЛИН ПЕЛИН 261700009 1 13:00
55 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ЕЛИН ПЕЛИН 261700012 1 13:10
56 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ЛЕСНОВО 261700026 1 13:10
57 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ЛЕСНОВО 261700027 1 13:20
58 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ДОГАНОВО 261700028 1 13:30
59 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ЕЛИН ПЕЛИН 261700010 1 13:40
60 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ПЕТКОВО 261700025 1 13:50
61 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОРНА МАЛИНА, С. АПРИЛОВО 261000006 2 14:00
62 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОРНА МАЛИНА, С. АПРИЛОВО 261000006 1 14:00
63 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОРНА МАЛИНА, С. БЕЛОПОПЦИ 261000003 1 14:15
64 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОРНА МАЛИНА, С. ГОРНА МАЛИНА 261000001 1 14:25
65 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОРНА МАЛИНА, С. ГОРНА МАЛИНА 261000002 1 14:35
66 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОРНА МАЛИНА, С. ДОЛНО КАМАРЦИ 261000013 1 14:50
67 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ГР. ЗЛАТИЦА 264700001 1 15:20
68 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ГР. ЗЛАТИЦА 264700004 1 15:20
69 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ГР. ЗЛАТИЦА 264700005 1 15:20
70 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ГР. ЗЛАТИЦА 264700006 1 15:20
71 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ГР. ЗЛАТИЦА 264700007 1 15:20
72 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ГР. ЗЛАТИЦА 264700002 1 15:30
73 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ГР. ЗЛАТИЦА 264700003 1 15:30
74 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПРАВЕЦ, С. РАЗЛИВ 263400006 1 12:50
75 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПРАВЕЦ, ГР. ПРАВЕЦ 263400005 1 13:00
76 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПРАВЕЦ, ГР. ПРАВЕЦ 263400004 1 13:10
77 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПРАВЕЦ, ГР. ПРАВЕЦ 263400002 1 13:20
78 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПРАВЕЦ, ГР. ПРАВЕЦ 263400001 2 13:30
79 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПРАВЕЦ, ГР. ПРАВЕЦ 263400001 1 13:30
80 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПРАВЕЦ, ГР. ПРАВЕЦ 263400003 1 13:40
81 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПРАВЕЦ, С. ОСИКОВИЦА 263400013 1 13:55
82 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПРАВЕЦ, С. ДЖУРОВО 263400011 1 14:05
83 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800002 2 14:25
84 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800002 1 14:25
85 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800003 2 14:25
86 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800003 1 14:25
87 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800004 2 14:25
88 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800004 1 14:25
89 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800006 2 14:25
90 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800006 1 14:25
91 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800007 2 14:35
92 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800007 1 14:35
93 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800008 2 14:45
94 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800008 1 14:45
95 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800009 2 14:55
96 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800009 1 14:55
97 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800010 2 14:55
98 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800010 1 14:55
99 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800011 2 14:55
100 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800011 1 14:55
101 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800005 2 15:05
102 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800005 1 15:05
103 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800001 2 15:15
104 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 261800001 1 15:15
105 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. РАЙОВО 263900052 1 13:20
106 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. ПРОДАНОВЦИ 263900053 1 13:30
107 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900023 1 13:40
108 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900024 1 13:40
109 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900025 1 13:40
110 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900026 1 13:40
111 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. ГОВЕДАРЦИ 263900055 1 14:00
112 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. ГОВЕДАРЦИ 263900056 1 14:00
113 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. МАЛА ЦЪРКВА 263900058 1 14:10
114 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. БЕЛИ ИСКЪР 263900059 1 14:20
115 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. РАДУИЛ 263900060 1 15:00
116 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. РАДУИЛ 263900061 1 15:10
117 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. МАРИЦА 263900062 1 15:20
118 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ГР. ДОЛНА БАНЯ 265900002 2 15:30
119 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ГР. ДОЛНА БАНЯ 265900002 1 15:30
120 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ГР. ДОЛНА БАНЯ 265900003 2 15:40
121 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ГР. ДОЛНА БАНЯ 265900003 1 15:40
122 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ГР. ДОЛНА БАНЯ 265900006 2 15:50
123 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ГР. ДОЛНА БАНЯ 265900006 1 15:50
124 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ГР. ДОЛНА БАНЯ 265900005 1 16:00
125 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ГР. ДОЛНА БАНЯ 265900001 1 16:10
126 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ГР. ДОЛНА БАНЯ 265900004 1 16:20
127 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ВЛАДО ТРИЧКОВ 264300014 1 12:40
128 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ВЛАДО ТРИЧКОВ 264300013 1 12:50
129 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. РЕБРОВО 264300037 1 13:00
130 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ТОМПСЪН 264300040 1 13:10
131 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300007 2 13:20
132 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300007 1 13:20
133 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300008 2 13:30
134 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300008 1 13:30
135 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300001 2 13:40
136 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300001 1 13:40
137 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300002 2 13:40
138 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300002 1 13:40
139 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300003 1 13:40
140 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. БОВ 264300016 1 13:55
141 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ЛАКАТНИК 264300017 1 13:55
142 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ЛАКАТНИК 264300018 1 13:55
143 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ЦЕРОВО 264300041 1 14:05
144 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ЦЕРОВО 264300042 1 14:05
145 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300004 1 14:15
146 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300005 1 14:15
147 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, ГР. СВОГЕ 264300006 1 14:15
148 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. СВИДНЯ 264300039 1 14:25
149 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ИСКРЕЦ 264300027 2 14:35
150 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ИСКРЕЦ 264300027 1 14:35
151 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ИСКРЕЦ 264300028 2 14:35
152 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СВОГЕ, С. ИСКРЕЦ 264300028 1 14:35
153 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОДЕЧ, ГР. ГОДЕЧ 260900001 1 15:05
154 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОДЕЧ, ГР. ГОДЕЧ 260900005 1 15:05
155 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОДЕЧ, ГР. ГОДЕЧ 260900002 1 15:15
156 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОДЕЧ, ГР. ГОДЕЧ 260900003 1 15:25
157 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ГОДЕЧ, ГР. ГОДЕЧ 260900004 1 15:25
158 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДРАГОМАН, ГР. ДРАГОМАН 261600002 1 16:00
159 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДРАГОМАН, ГР. ДРАГОМАН 261600004 1 16:10
160 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДРАГОМАН, ГР. ДРАГОМАН 261600001 1 16:20
161 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДРАГОМАН, ГР. ДРАГОМАН 261600003 1 16:30
162 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ДРАГОМАН, С. ГАБЕР 261600015 1 16:40
163 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ГАБРА 261700015 1 12:50
164 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ГАБРА 261700016 1 12:50
165 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, С. ВАКАРЕЛ 262000026 1 13:20
166 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, С. ВАКАРЕЛ 262000024 1 13:30
167 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, С. ЖИВКОВО 262000019 1 13:55
168 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000002 2 14:00
169 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000002 1 14:00
170 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000003 1 14:00
171 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000004 2 14:00
172 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000004 1 14:00
173 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000005 2 14:00
174 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000005 1 14:00
175 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000008 1 14:00
176 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000009 2 14:00
177 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000009 1 14:00
178 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000030 2 14:00
179 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000030 1 14:00
180 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000006 2 14:00
181 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000006 1 14:00
182 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000007 2 14:00
183 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000007 1 14:00
184 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000001 2 14:05
185 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000001 1 14:05
186 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000011 2 14:15
187 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000011 1 14:15
188 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000012 2 14:15
189 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000012 1 14:15
190 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, ГР. ИХТИМАН 262000010 1 14:25
191 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ИХТИМАН, С. СТАМБОЛОВО 262000014 1 14:35
192 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. МОМИН ПРОХОД 262500011 1 15:00
193 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. МОМИН ПРОХОД 262500010 1 15:10
194 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ 262500001 1 15:20
195 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ 262500002 1 15:20
196 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ 262500003 1 15:30
197 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ 262500004 1 15:30
198 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ 262500005 1 15:40
199 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ 262500008 1 15:50
200 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ 262500007 1 16:00
201 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ 262500006 1 16:10
202 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ 262500009 1 16:10
203 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, С. КОСТЕНЕЦ 262500014 1 16:20
204 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, С. КОСТЕНЕЦ 262500015 1 16:20
205 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, С. КОСТЕНЕЦ 262500016 1 16:20
206 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, С. КОСТЕНЕЦ 262500012 1 16:30
207 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТЕНЕЦ, С. КОСТЕНЕЦ 262500013 1 16:40
208 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. ШИРОКИ ДОЛ 263900042 1 14:00
209 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. ДРАГУШИНОВО 263900063 1 14:10
210 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900033 2 14:20
211 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900033 1 14:20
212 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900034 2 14:20
213 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900034 1 14:20
214 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900035 2 14:20
215 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900035 1 14:20
216 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900001 1 14:30
217 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900004 1 14:30
218 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900005 1 14:30
219 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900036 2 14:30
220 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900036 1 14:30
221 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900002 1 14:40
222 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900003 1 14:40
223 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900006 1 14:40
224 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900007 1 14:40
225 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900009 1 14:40
226 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900010 1 14:40
227 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900011 1 14:50
228 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900012 1 14:50
229 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900013 1 14:50
230 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900020 1 15:00
231 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900016 1 15:10
232 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900017 1 15:10
233 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900018 1 15:10
234 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900019 1 15:20
235 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900015 1 15:30
236 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900021 1 15:40
237 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900027 1 15:40
238 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900028 1 15:40
239 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900031 1 15:40
240 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900014 1 15:50
241 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900008 1 16:00
242 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900029 1 16:10
243 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900030 2 16:10
244 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900030 1 16:10
245 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900032 2 16:10
246 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, ГР. САМОКОВ 263900032 1 16:10
247 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. САМОКОВ, С. ДОСПЕЙ 263900054 1 16:20
248 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, ГР. БОЖУРИЩЕ 260600001 1 12:30
249 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, ГР. БОЖУРИЩЕ 260600002 1 12:30
250 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, ГР. БОЖУРИЩЕ 260600003 1 12:30
251 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, ГР. БОЖУРИЩЕ 260600005 1 12:30
252 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, ГР. БОЖУРИЩЕ 260600004 2 12:30
253 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, ГР. БОЖУРИЩЕ 260600004 1 12:30
254 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, ГР. БОЖУРИЩЕ 260600006 2 12:30
255 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, ГР. БОЖУРИЩЕ 260600006 1 12:30
256 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600005 1 13:00
257 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600007 2 13:00
258 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600007 1 13:00
259 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600003 2 13:10
260 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600003 1 13:10
261 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600004 2 13:10
262 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600004 1 13:10
263 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600001 1 13:20
264 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600011 2 13:20
265 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600011 1 13:20
266 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600012 2 13:20
267 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600012 1 13:20
268 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, С. ГОЛЯНОВЦИ 262600014 1 13:30
269 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, С. ДРАГОВИЩИЦА 262600013 2 13:40
270 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, С. ДРАГОВИЩИЦА 262600013 1 13:40
271 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600002 1 13:50
272 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600006 1 14:00
273 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600008 2 14:10
274 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600008 1 14:10
275 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600009 2 14:10
276 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600009 1 14:10
277 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600010 2 14:20
278 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, ГР. КОСТИНБРОД 262600010 1 14:20
279 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, С. ПРОЛЕША 260600007 1 14:30
280 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, С. ХЕРАКОВО 260600008 1 14:40
281 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ, С. ХРАБЪРСКО 260600009 1 15:00
282 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, С. ПЕТЪРЧ 262600018 2 15:25
283 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, С. ПЕТЪРЧ 262600018 1 15:25
284 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОСТИНБРОД, С. ПЕТЪРЧ 262600019 1 15:25
285 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500010 1 15:45
286 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500011 1 15:55
287 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500007 1 16:05
288 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500009 1 16:15
289 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500004 1 16:25
290 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500003 2 16:40
291 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500003 1 16:40
292 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500005 1 16:50
293 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500006 1 17:00
294 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА 264500008 1 17:10
295 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, С. АЛДОМИРОВЦИ 264500012 1 17:20
296 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, С. АЛДОМИРОВЦИ 264500013 1 17:20
297 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. РАВНО ПОЛЕ 261700017 1 12:00
298 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. РАВНО ПОЛЕ 261700018 1 12:00
299 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. МУСАЧЕВО 261700019 2 12:10
300 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. МУСАЧЕВО 261700019 1 12:10
301 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 261700002 1 12:20
302 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 261700003 1 12:20
303 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 261700007 1 12:20
304 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 261700001 1 12:30
305 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 261700004 2 12:30
306 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 261700004 1 12:30
307 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 261700005 1 12:30
308 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 261700006 1 12:30
309 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ГРИГОРЕВО 261700020 1 12:40
310 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН, С. СТОЛНИК 261700021 1 12:50
311 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. МИРКОВО, С. МИРКОВО 265600001 1 13:25
312 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. МИРКОВО, С. МИРКОВО 265600002 1 13:25
313 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЧАВДАР, С. ЧАВДАР 265700001 1 13:30
314 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЧАВДАР, С. ЧАВДАР 265700002 1 13:30
315 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЧЕЛОПЕЧ, С. ЧЕЛОПЕЧ 265800001 1 13:40
316 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ЧЕЛОПЕЧ, С. ЧЕЛОПЕЧ 265800002 1 13:50
317 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500007 1 14:00
318 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500009 1 14:00
319 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500002 1 14:10
320 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500010 1 14:10
321 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500005 1 14:20
322 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500004 1 14:30
323 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500011 1 14:40
324 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500003 1 14:50
325 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500006 1 15:00
326 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500008 1 15:10
327 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, ГР. ПИРДОП 265500001 1 15:20
328 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. ПИРДОП, С. ДУШАНЦИ 265500012 1 15:40
329 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. АНТОН, С. АНТОН 265400001 1 15:55
330 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. АНТОН, С. АНТОН 265400002 1 15:55
331 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОПРИВЩИЦА, ГР. КОПРИВЩИЦА 262400003 1 16:15
332 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОПРИВЩИЦА, ГР. КОПРИВЩИЦА 262400002 1 16:25
333 РИК № 26 СОФИЯ ОБЛАСТ, ОБЩ. КОПРИВЩИЦА, ГР. КОПРИВЩИЦА 262400001 1 16:35
05.07.2021

СИК за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Община

Населено място

№ на СИК

Адрес

БОЖУРИЩЕ

ГР.БОЖУРИЩЕ

260600001

СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нова сграда, бул. "Иван Вазов" №10

БОТЕВГРАД

ГР.БОТЕВГРАД

260700010

Читалище "Христо Ботев" - централен вход, пл."Освобождение"№12

ГОДЕЧ

ГР.ГОДЕЧ

260900004

СУ "Проф. д-р Асен Златаров"(База 2), ул."Асен Златаров" № 8

ГОРНА МАЛИНА

С.ГОРНА МАЛИНА

261000001

РИТУАЛЕН ДОМ

ДРАГОМАН

ГР.ДРАГОМАН

261600002

Туристически информационен център - ул. "Христо Ботев" № 66

ЕЛИН ПЕЛИН

ГР.ЕЛИН ПЕЛИН

261700001

НУ"ХРИСТО БОТЕВ",пл."Независимост"№3

ЕТРОПОЛЕ

ГР.ЕТРОПОЛЕ

261800008

ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ПЕЕВ-1871 г".

ИХТИМАН

ГР.ИХТИМАН

262000003

СУ"ХРИСТО БОТЕВ"-кл.стая I-ви етаж

КОПРИВЩИЦА

ГР.КОПРИВЩИЦА

262400001

Посетителски център "Богдан",бул."Хаджи Ненчо Дончев Палавеев"№77 б

КОПРИВЩИЦА

ГР.КОПРИВЩИЦА

262400002

Ритуална зала на община Копривщица, ул."Любен Каравелов"№16

КОПРИВЩИЦА

ГР.КОПРИВЩИЦА

262400003

Старото у-ще "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Любен Каравелов"№17

КОСТЕНЕЦ

ГР.КОСТЕНЕЦ

262500003

Спортен комплекс "Бенковски"-кафе сладкарница, ул."Свети Георги"№42

КОСТЕНЕЦ

ГР.КОСТЕНЕЦ

262500006

ПГ "Георги Сава Раковски"- кабинет по биология, ул."Кирил и Методий"№5

КОСТЕНЕЦ

ГР.МОМИН ПРОХОД

262500011

НЧ "Гео Милев-1954" - малък салон, ул."Хр.Ботев"№23

КОСТЕНЕЦ

С.КОСТЕНЕЦ

262500014

ОУ "Константин Костенечки" - кабинет по музика, ул."Инчовица"№3

КОСТИНБРОД

ГР.КОСТИНБРОД

262600006

ІІ-ри район, Нов клуб на пенсионера, ул."Георги Сава Раковски"1

КОСТИНБРОД

ГР.КОСТИНБРОД

262600007

ІІ-ри район, НЧ "ИВАН ВАЗОВ" -малък салон, ул."Охрид"№11

ПРАВЕЦ

ГР.ПРАВЕЦ

263400002

Бивше Сити Юнивърсити-ляво крило, пл."Тодор Живкив" №4

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900003

ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул."Македония" №25

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900004

ОУ"Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900011

ПГ"Константин Фотинов", ул."Цар Борис III" №47

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900021

СОУ "Отец Паисий",ул."Булаир"№2

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900026

ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4

САМОКОВ

С.ШИПОЧАНЕ

263900037

Комбинирана сграда

САМОКОВ

С.НОВО СЕЛО

263900038

Читалището

САМОКОВ

С.ЗЛОКУЧЕНЕ

263900039

Читалище "Пробуда"

САМОКОВ

С.ГОРНИ ОКОЛ

263900040

Кметството

САМОКОВ

С.ДОЛНИ ОКОЛ

263900041

Комбинирана сграда

САМОКОВ

С.ШИРОКИ ДОЛ

263900042

Комбинирана сграда

САМОКОВ

С.ГУЦАЛ

263900043

Здравна служба

САМОКОВ

С.ЯРЛОВО

263900044

Училището в с. Ярлово

САМОКОВ

С.КОВАЧЕВЦИ

263900045

Читалището в с.Ковачевци

САМОКОВ

С.ПОПОВЯНЕ

263900046

Здравна служба

САМОКОВ

С.АЛИНО

263900047

Здравна служба

САМОКОВ

С.БЕЛЧИН

263900048

Кметството на с. Белчин

САМОКОВ

С.КЛИСУРА

263900049

Кметството

САМОКОВ

С.РАЙОВО

263900051

Читалището

САМОКОВ

С.ПРОДАНОВЦИ

263900053

Младежки дом

САМОКОВ

С.ДОСПЕЙ

263900054

Читалището

САМОКОВ

С.ГОВЕДАРЦИ

263900055

Клуб на пенсионера

САМОКОВ

С.ГОВЕДАРЦИ

263900056

Бивш хранителен магазин в Доспей махала

САМОКОВ

С.МАДЖАРЕ

263900057

Комбинирана сграда

САМОКОВ

С.МАЛА ЦЪРКВА

263900058

Сграда РПК-централен площад

САМОКОВ

С.БЕЛИ ИСКЪР

263900059

Читалището

САМОКОВ

С.РАДУИЛ

263900060

Читалището

САМОКОВ

С.МАРИЦА

263900062

Ритуален дом

САМОКОВ

С.ДРАГУШИНОВО

263900063

Младежки дом

Сливница

ГР.СЛИВНИЦА

264500008

СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, пл."Съединение" № 1, ет.1

Сливница

С.АЛДОМИРОВЦИ

264500012

КМЕТСТВОТО-I ЕТАЖ

СВОГЕ

ГР.СВОГЕ

264300001

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",ул."Цар Симеон"№29

СВОГЕ

ГР.СВОГЕ

264300004

СУ"ИВАН ВАЗОВ",ул."Звънче"№2

ЗЛАТИЦА

ГР.ЗЛАТИЦА

264700002

ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",пл."Македония"№2

АНТОН

С.АНТОН

265400001

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47

АНТОН

С.АНТОН

265400002

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500001

ул."Георги Бенковски" № 24

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500002

ул. "Цар Освободител" № 72

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500005

ул. "Златьовица" № 2

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500007

ул. "Димитър Савов" № 41

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500008

ул. "Стефан Стамболов" № 99

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500009

ул. "Димитър Савов" № 41

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500010

ул. "Цар Освободител" № 72

МИРКОВО

С.МИРКОВО

265600002

ОУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

ЧАВДАР

С.ЧАВДАР

265700001

ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5

ЧАВДАР

С.ЧАВДАР

265700002

ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5

ЧЕЛОПЕЧ

С.ЧЕЛОПЕЧ

265800001

пл.Освобождение №1, Адм.сграда на ОбА - заседателна зала

ЧЕЛОПЕЧ

С.ЧЕЛОПЕЧ

265800002

ул."Г.Раковски" №16, Спортен комплекс "Хармония"

ДОЛНА БАНЯ

ГР.ДОЛНА БАНЯ

265900003

ЦНСТ "Констанца Ляпчева"- в сградата на ЦОП, ул."Рилско шосе" № 7

30.06.2021

График за провеждане на обученията на членовете на СИК

  община дата/час членове от РИК 26
1 Етрополе 30.06.2021  /  11:00 Д. Димитров, Е. Клечкова
2 Самоков 30.06.2021  /  16:30 Д. Димитров, Е. Клечкова
3 Правец 01.07.2021  /  14:30 Е. Клечкова, Д. Димитров, А. Малкочев
4 Антон 01.07.2021  /  17:00 Л.Бонева, Н. Иванов
5 Пирдоп 01.07.2021  /  17:00 Л.Бонева, Н. Иванов
6 Мирково 02.07.2021  /  15:00 С. Димитров, С. Иванова
7 Драгоман 02.07.2021  /  16:30 Л.Бонева, М. Вълканова, Д. Димитров
8 Ботевград 02.07.2021  /  17:30 А. Малкочев, Е. Клечкова, Д. Димитров
9 Годеч 03.07.2021  /  10:00 Е. Николова, Е. Клечкова
10 Елин Пелин 03.07.2021  /  11:00 С. Димитров, С. Иванова
11 Своге 03.07.2021  /  11:00 И. Белитов, Д. Димитров, В. Николова
12 Божурище 03.07.2021  /  09:00 М. Вълканова, Л.Бонева
13 Сливница 03.07.2021  /  11:30 М. Вълканова, Л.Бонева
14 Костенец 04.07.2021  /  10:30 В. Николова, Е. Клечкова, Я. Кичев
15 Ихтиман 04.07.2021  /  12:30 В. Николова, Е. Клечкова, Я. Кичев
16 Долна Баня 05.07.2021  /  10:00 В. Николова, Я. Кичев, Д. Димитров, А. Малкочев
17 Горна Малина 05.07.2021  /  10:00 С. Димитров, С. Иванова
18 Костинброд 05.07.2021  /  17:30 С.Въжарова, М. Вълканова
19 Копривщица 06.07.2021  /  15:00 Л. Бонева, Н. Иванов, С. Въжарова
20 Златица 06.07.2021  /  17:00 Л. Бонева, Н.Иванов, Е. Клечкова
21 Чавдар 06.07.2021  /  17:00 Л. Бонева, Н.Иванов, Е. Клечкова
22 Челопеч 06.07.2021  /  17:00 Л. Бонева, Н.Иванов, Е. Клечкова
21.06.2021

Образец на бюлетина

26.05.2021

Срок за регистрация на инициативни комитети

Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски приема заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г.

Заявленията се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на обявения на Районната избирателна комисия адрес: гр.София, бул.Витоша 6, ет.5, зала 514.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 31 май 2021 г. - 17:00 ч.

Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

Към заявлението (Приложение №58-НС) се прилагат:

 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. Декларация по образец (Приложение № 60-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
 4. Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 31.05.2021 г.

26.05.2021

Срок за регистрация на кандидати

РИК 26, СОФИЙСКИ извършва регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021год. в срок - не по-късно от 08.06.2021 г.

Необходими документи:

 1. Предложение от съответната партията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64 от изборните книжа).
 2. Предложението се подписва от представляващото партията лице или от изрично упълномощени от тях лице/а
 3. Заявление – декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 66 от изборните книжа);

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 08.06.2021 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 210 - НС / 12.07.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610210 на СИК № 263900005 в община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 209 - НС / 12.07.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610126 на СИК № 262000005 в община Ихтиман при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 208 - НС / 12.07.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610243 на СИК № 263900010 в община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения