Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 55 - НС
София Област, 11.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Пирдоп за провеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Пирдоп, с вх.№ 102/11.06.2021 г. до Районна Избирателна Комисия – 26 ти район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 04.06.2021год. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 45-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 124 - НС/26.05.2021 год. и приетите към  него Методически указания, Решение № 14-НС/26.05.2021г. и Решение №15-НС/26.05.2021 г. на РИК-26, Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,  

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Пирдоп.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 124-НС/04.06.2021 г. на ЦИК, Районна Избирателна Комисия – 26 ти район, Софийски.

РЕШИ:

 1. Назначава съставите на 13 /тринадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Пирдоп за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Цонка Панчева Стоянова

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Георги Станчев Станчев

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Невена Стефанова Димитрова - Джонгова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Ненка Николова Георгиева

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Неофит Николаев Дюлгеров

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Николета Луканова Лукова

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Надежда Петкова Марковска

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Магдалена Ненова Кънчева

 

председател

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Лало Иванов Лалов

 

зам.-председател

10

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Магдалена Костадинова Дзакова

 

секретар

11

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Симeонка Пенчева Шарлопова

 

член

12

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Цветан Николов Стоянов

 

член

13

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Нели Георгиева Стоичкова

 

член

14

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Деян Бориславов Пъшев

 

член

15

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Мариета Иванова Григорова- Младенова

 

председател

16

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Катя Христова Асенова

 

зам.-председател

17

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Николай Ненов Миндилов

 

секретар

18

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Пенка Николова Чолакова

 

член

19

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Елица Иванова Димитрова

 

член

20

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Цветомир Бориславов Пъшев

 

член

21

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Валентина Валентинова Миладинова

 

член

22

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Пенка Тодорова Калчева

 

председател

23

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Ани Красимирова Ивтиминова

 

зам.-председател

24

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Петър Иванов Джонгов

 

секретар

25

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Соня Маринова Николова

 

член

26

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Лиляна Иванова Златанова

 

член

27

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Мариана Теодорова Велчева

 

член

28

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Невена Георгиева Недялкова

 

член

29

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Камелия Василева Пъшева

 

член

30

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Христина Кръстева Белева

 

член

31

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Пенка Димитрова Пандурова

 

председател

32

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Тинка Димитрова Иванова

 

зам.-председател

33

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Невенка Цонкова Николова

 

секретар

34

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Силвия Валентинова Миладинова

 

член

35

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Николинка Цвяткова Алипиева

 

член

36

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Надя Петрова Радичкова

 

член

37

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Мариела Тодорова Рашкова

 

член

38

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Мая Димитрова Чолакова

 

член

39

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Виктория Луканова Каменска

 

член

40

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Делка Григорова Николова

 

председател

41

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Силвия Асенова Пенчева

 

зам.-председател

42

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Теодора Ненчова Цонкова

 

секретар

43

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Райна Георгиева Попова

 

член

44

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Лилия Руменова Каменова

 

член

45

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Гинка Иванова Итова

 

член

46

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Цветелин Стефанов Николов

 

член

47

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Евгения Стоилова Гълъбова

 

член

48

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Ивелина Иванова Генова

 

член

49

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Евгения Иванова Георгиева

 

председател

50

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Васил Александров Механджийски

 

зам.-председател

51

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Сашка Първанова Николова

 

секретар

52

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Антоанета Йорданова Димитрова

 

член

53

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Стефка Павлова Добрева

 

член

54

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Невена Петрова Петлова

 

член

55

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Диана Иванова Байловска

 

член

56

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Мариян Захариев Стефанов

 

член

57

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Тони Георгиева Груева

 

член

58

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Тодор Павлов Цонков

 

председател

59

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Георги  Цветков Балабанов

 

зам.-председател

60

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Димитър Веселинов Василев

 

секретар

61

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Радослава Делчева Христова

 

член

62

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Маргарита Радкова Петрова

 

член

63

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Кирил Димитров Стоянов

 

член

64

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Назмие Юсеинова Бобева

 

член

65

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Цанка Станчева Станчева

 

член

66

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Мая Тодорова Каменска-Георгиева

 

член

67

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Красимир Николов Пенелов

 

председател

68

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Лилия Генкова Генкова

 

зам.-председател

69

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Венета Божкова Николова

 

секретар

70

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Стефан Радославов Цветанов

 

член

71

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Симона Иванова Шарлопова

 

член

72

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Силвия Валентинова Върбанова

 

член

73

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Марина Господинова Недялкова

 

член

74

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Йоана Стоянова Мутафчийска

 

член

75

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Петранка Иванова Георгиева

 

член

76

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Вера Тодорова Данчева-Додова

 

председател

77

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Димитър Иванов Кодов

 

зам.-председател

78

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Илияна Кирилова Маринова

 

секретар

79

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Уляна Тодорова Цанова

 

член

80

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Валентина Боянова Велина

 

член

81

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Райна Георгиева Нонкова- Стойчева

 

член

82

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Райна Георгиева Атанасова

 

член

83

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Мариана Илиева Гераскова

 

член

84

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Радка Лукова Вельова

 

член

85

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Росица Георгиева Николова

 

председател

86

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Веселин Иванов Георгиев

 

зам.-председател

87

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Петрана Николова Ангелова

 

секретар

88

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Стефка Николова Ненкова

 

член

89

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Мария Руменова Мечкарова

 

член

90

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Ненка Николова Илиева

 

член

91

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Захаринка Стефанова Бодурова

 

член

92

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Любка Добрева Ценова

 

член

93

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Мария Александрова Харалампиева

 

член

94

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Таня Стоилова Гълъбова

 

председател

95

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Наташа Димова Петрова

 

зам.-председател

96

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Любка Кузманова Генкова

 

секретар

97

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Мария Георгиева Илиева

 

член

98

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Деница Иванова Петканска

 

член

99

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Петя Пейчева Димитрова

 

член

100

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Детелина Николова Алипиева

 

член

101

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Димка Иванова Георгиева

 

член

102

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Мария Александрова Динкова

 

член

103

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Димитринка Асенова Христова

 

председател

104

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Юлиян Иванов Чаушев

 

зам.-председател

105

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Славейка Александрова Въжарова

 

секретар

106

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Денислав Стефанов Николов

 

член

107

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Марияна Христова Николова

 

член

108

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Иво Георгиев Маринов

 

член

109

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Николай Илиев Илиев

 

член

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.06.2021 в 17:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 210 - НС / 12.07.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610210 на СИК № 263900005 в община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 209 - НС / 12.07.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610126 на СИК № 262000005 в община Ихтиман при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 208 - НС / 12.07.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 96-НС-м с фабричен № 2610243 на СИК № 263900010 в община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения