Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
София Област, 22.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Самоков за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение чрез кмета на община Самоков с Вх.№ 230/22.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Самоков.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

      1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Самоков, както следва:

   1.1.Освобождава, като членове на СИК

Община

населено място

секция номер

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Самоков

Самоков

263900001

Павел Емилов Искровски

 

секретар

2

Самоков

Самоков

263900002

Десислава Славчева Радославова

 

зам. Председател

3

Самоков

Самоков

263900003

Светлана Петрова Кибарова

 

Председател

4

Самоков

Самоков

263900003

Минчо Стоилов Минчов

 

зам. Председател

5

Самоков

Самоков

263900004

Лалка Методиева Атанасова

 

член

6

Самоков

Самоков

263900005

Иван Николаев Ласкин

 

Председател

7

Самоков

Самоков

263900005

Атанаска Василева Маринкова

 

член

8

Самоков

Самоков

263900006

Динка Михова Занева

 

член

9

Самоков

Самоков

263900006

Ралица Йорданова Рафаилова

 

член

10

Самоков

Самоков

263900006

Снежанка Стоилова Калайджиева

 

член

11

Самоков

Самоков

263900007

Славейка Николаева Момова

 

член

12

Самоков

Самоков

263900007

Запринка Петрова Кьосева

 

член

13

Самоков

Самоков

263900008

Ива Трайкова Джурина

 

член

14

Самоков

Самоков

263900010

Галина Орлинова Николова

 

член

15

Самоков

Самоков

263900010

Румен Кънчев Каменов

 

Председател

16

Самоков

Самоков

263900012

Христина Христова Дойнова

 

секретар

17

Самоков

Самоков

263900013

Владимира Димитрова Павлина

 

член

18

Самоков

Самоков

263900015

Станислава Георгиева Попова

 

член

19

Самоков

Самоков

263900016

Стефан Красимиров Вангелов

 

член

20

Самоков

Самоков

263900018

Пенка Павлова Вълчева

 

член

21

Самоков

Самоков

263900019

Кристина Василева Георгиева

 

Председател

22

Самоков

Самоков

263900019

Петя Василева Павлова

 

член

23

Самоков

Самоков

263900020

Росица Любенова Петрова

 

член

24

Самоков

Самоков

263900020

Димитър Петков Митев

 

член

25

Самоков

Самоков

263900022

Марияна Петрова Илиева

 

Председател

26

Самоков

Самоков

263900023

Милена Стоянова Попова

 

член

27

Самоков

Самоков

263900023

Десислава Кирилова Тушевска

 

член

28

Самоков

Самоков

263900024

Иван Антонов Дойчинов

 

член

29

Самоков

Самоков

263900025

София Пенева Сотирова

 

член

30

Самоков

Самоков

263900025

Екатерина Любомирова Кабранска

 

член

31

Самоков

Самоков

263900027

Марийка Иванова Граховска

 

зам. Председател

32

Самоков

Самоков

263900027

Богданка Симеонова Пейчинова

 

член

33

Самоков

Самоков

263900027

Радостина Георгиева Маскальова

 

член

34

Самоков

Самоков

263900028

Николай Ангелов Стаменов

 

член

35

Самоков

Самоков

263900030

Елена Любенова Николова

 

член

36

Самоков

Самоков

263900032

Райчо Янков Райчев

 

зам. Председател

37

Самоков

Самоков

263900032

Наталия Александрова Даринова

 

член

38

Самоков

Самоков

263900033

Станимир Методиев Велинов

 

член

39

Самоков

Самоков

263900033

Васил Димитров Кирилов

 

член

40

Самоков

Самоков

263900033

Мариета Александрова Асенова

 

Председател

41

Самоков

Самоков

263900033

Мария Боянова Методиева

 

член

42

Самоков

Самоков

263900033

Мария Янкова Стоянова

 

член

43

Самоков

Самоков

263900034

Живко Юлианов Стефанов

 

зам. Председател

44

Самоков

Самоков

263900034

Анна Михаилова Тоскова

 

член

45

Самоков

Самоков

263900034

Христо Славев Мартинов

 

член

46

Самоков

Самоков

263900035

Янко Димитров Мишов

 

член

47

Самоков

Самоков

263900035

Янко Николов Сираков

 

зам. Председател

48

Самоков

Самоков

263900035

Таня Христова Методиева

 

Председател

49

Самоков

Самоков

263900035

Румен Юлиянов Радославов

 

член

50

Самоков

Самоков

263900035

Христо Мартинов Мартинов

 

член

51

Самоков

Самоков

263900036

Митко Мартинов Мартинов

 

член

52

Самоков

Самоков

263900036

Росен Арсов Асенов

 

член

53

Самоков

Самоков

263900036

Ася Севделинова Веселинова

 

член

54

Самоков

с. Злокучене

263900039

Александър Емилов Велчев

 

секретар

55

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Мая Максимова Стоянова

 

зам. Председател

56

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Бойко Петров Лазаров

 

член

57

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Виктория Валентинова Иванова

 

секретар

58

Самоков

с. Гуцал

263900043

Здравка Иванова Иванова

 

член

59

Самоков

с. Гуцал

263900043

Екатерина Христова Петруняшева

 

зам. Председател

60

Самоков

с. Ярлово

263900044

Милко Митков Байрев

 

секретар

61

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Марио Емилов Димитров

 

член

62

Самоков

с. Белчин

263900048

Петя Любчова Постолова

 

член

63

Самоков

с. Райово

263900051

Виолетка Ангелова Попова

 

секретар

64

Самоков

с. Говедарци

263900055

Николай Христов Крушарски

 

секретар

65

Самоков

с. Говедарци

263900055

Георги Георгиев Кацарски

 

член

66

Самоков

с. Говедарци

263900055

Йорданка Илиева Атанасова

 

зам. Председател

67

Самоков

с. Говедарци

263900056

Ренета Ангелова Лазарова

 

зам. Председател

68

Самоков

с. Радуил

263900060

Милена Ангелова Стаматова

 

член

69

Самоков

с. Радуил

263900060

Зорка Величкова Доинска

 

секретар

70

Самоков

с. Радуил

263900061

Христо Станиславов Стоименов

 

член

71

Самоков

 Самоков

263900065

Анета Йорданова Николова

 

секретар

    1.2.Назначава, като членове на СИК

Община

населено място

секция номер

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

Самоков

Самоков

263900001

Валентин Борисов Иванов

 

секретар

2

Самоков

Самоков

263900002

Величка Борисова Пътникова

 

зам. Председател

3

Самоков

Самоков

263900003

Радослав Иванов Динев

 

Председател

4

Самоков

Самоков

263900003

Виолета Димитрова Георгиева

 

зам. Председател

5

Самоков

Самоков

263900004

Иван Антонов Дойчинов

 

член

6

Самоков

Самоков

263900005

Валентин Николаев Кокалов

 

Председател

7

Самоков

Самоков

263900005

Лалка Методиева Атанасова

 

член

8

Самоков

Самоков

263900006

Надя Стефанова Баранска

 

член

9

Самоков

Самоков

263900006

Емилия Димитрова Велчева

 

член

10

Самоков

Самоков

263900006

Атанаска Василева Маринкова

 

член

11

Самоков

Самоков

263900007

Ирина Иванова Николова

 

член

12

Самоков

Самоков

263900007

Иван Христов Йовев

 

член

13

Самоков

Самоков

263900008

Антон Димитров Славчев

 

член

14

Самоков

Самоков

263900010

Десислава Кирилова Тушевска

 

член

15

Самоков

Самоков

263900010

Елена Богданова Георгиева

 

Председател

16

Самоков

Самоков

263900012

Елена Любенова Николова

 

секретар

17

Самоков

Самоков

263900013

Ирен Иванова Деянова

 

член

18

Самоков

Самоков

263900015

Борислава Петрова Янева

 

член

19

Самоков

Самоков

263900016

Снежана Георгиева Стоянова

 

член

20

Самоков

Самоков

263900018

Валентина Александрова Радойкова

 

член

21

Самоков

Самоков

263900019

Виктория Валентинова Иванова

 

Председател

22

Самоков

Самоков

263900019

Николай Ангелов Стаменов

 

член

23

Самоков

Самоков

263900020

Димитър Петков Митев

 

член

24

Самоков

Самоков

263900020

Запринка Петрова Кьосева

 

член

25

Самоков

Самоков

263900022

Георги Георгиев Стоянов

 

Председател

26

Самоков

Самоков

263900023

Кременка Крумова Кьосева

 

член

27

Самоков

Самоков

263900023

Елена Ивановна Кичева

 

член

28

Самоков

Самоков

263900024

Даниела Филипова Янева

 

член

29

Самоков

Самоков

263900025

Галина Орлинова Николова

 

член

30

Самоков

Самоков

263900025

Румен Кънчев Каменов

 

член

31

Самоков

Самоков

263900027

Милен Стоянова Попова

 

зам. Председател

32

Самоков

Самоков

263900027

Марийка Иванова Граховска

 

член

33

Самоков

Самоков

263900027

Петя Василева Павлова

 

член

34

Самоков

Самоков

263900028

Ренета Ангелова Лазарова

 

член

35

Самоков

Самоков

263900030

Пенка Павлова Вълчева

 

член

36

Самоков

Самоков

263900032

Янко Николов Сираков

 

зам. Председател

37

Самоков

Самоков

263900032

Емилия Ицова Янкова

 

член

38

Самоков

Самоков

263900033

Мария Боянова Методиева

 

член

39

Самоков

Самоков

263900033

Мариета Александрова Асенова

 

член

40

Самоков

Самоков

263900033

Мария Янкова Стоянова

 

Председател

41

Самоков

Самоков

263900033

Минчо Стоилов Минчев

 

член

42

Самоков

Самоков

263900033

Румен Юлиянов Радославов

 

член

43

Самоков

Самоков

263900034

Теменужка Асенова Методиева

 

зам. Председател

44

Самоков

Самоков

263900034

Митко Мартинов Мартинов

 

член

45

Самоков

Самоков

263900034

Таня Христова Методиева

 

член

46

Самоков

Самоков

263900035

Здравка Янкова Славчева

 

член

47

Самоков

Самоков

263900035

Марио Христов Методиев

 

зам. Председател

48

Самоков

Самоков

263900035

Крум Василев Тасков

 

Председател

49

Самоков

Самоков

263900035

Женя Бориславова Методиева

 

член

50

Самоков

Самоков

263900035

Боряна Янкова Борисова

 

член

51

Самоков

Самоков

263900036

Нели Петрова Таскова

 

член

52

Самоков

Самоков

263900036

Петя Крумова Таскова

 

член

53

Самоков

Самоков

263900036

Анета Николова Кощрова

 

член

54

Самоков

с. Злокучене

263900039

Анета Здравкова Хаджийска

 

секретар

55

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Пенка Велинова Лазарова

 

зам. Председател

56

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Бойко Кръстев Гроздев

 

член

57

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Радостина Георгиева Маскальова

 

секретар

58

Самоков

с. Гуцал

263900043

Савелина Петкова Соколова

 

член

59

Самоков

с. Гуцал

263900043

Георги Иванов Занев

 

зам. Председател

60

Самоков

с. Ярлово

263900044

Павлина Стоилова Павлова

 

секретар

61

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Владимир Петров Ковачев

 

член

62

Самоков

с. Белчин

263900048

Милена Вескова Божичкова

 

член

63

Самоков

с. Райово

263900051

Десислава Стоянова Георгиева

 

секретар

64

Самоков

с. Говедарци

263900055

Иванка Христова Пешкова

 

секретар

65

Самоков

с. Говедарци

263900055

Николай Христов Крушарски

 

член

66

Самоков

с. Говедарци

263900055

Марио Георгиев Шейнов

 

зам. Председател

67

Самоков

с. Говедарци

263900056

Йорданка Илиева Атанасова

 

зам. Председател

68

Самоков

с. Радуил

263900060

Христо Станиславов Стоименов

 

член

69

Самоков

с. Радуил

263900060

Таня Георгиева Василева

 

секретар

70

Самоков

с. Радуил

263900061

Милена Ангелова Стаматова

 

член

71

Самоков

 Самоков

263900065

Ралица Йорданова Рафайлова 

 

секретар

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 22.09.2022 в 16:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения