30.09.2022

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.10.2022г.

Община Населено място Секция номер Адрес
БОЖУРИЩЕ ГР.БОЖУРИЩЕ 260600006 СУ "ЛЕТЕЦ ХР.ТОПРАКЧИЕВ"-НОВ КВАРТАЛ, УЛ."ЗДРАВЕЦ" №5
БОТЕВГРАД ГР.БОТЕВГРАД 260700010 ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"-ЦЕНТРАЛЕН ВХОД, ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №12
ГОДЕЧ ГР.ГОДЕЧ 260900004 СУ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"(БАЗА 2), УЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ" №8
ГОРНА МАЛИНА С.ГОРНА МАЛИНА 261000001 РИТУАЛЕН ДОМ
ДРАГОМАН ГР.ДРАГОМАН 261600002 ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №66
ЕЛИН ПЕЛИН ГР.ЕЛИН ПЕЛИН 261700001 НУ"ХРИСТО БОТЕВ",ПЛ."НЕЗАВИСИМОСТ" №3
ЕТРОПОЛЕ ГР.ЕТРОПОЛЕ 261800008 ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ПЕЕВ-1871 Г".
ИХТИМАН ГР.ИХТИМАН 262000003 СУ "ХРИСТО БОТЕВ"-КЛ.СТАЯ I-ВИ ЕТАЖ
КОПРИВЩИЦА ГР.КОПРИВЩИЦА 262400001 ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ДСП",БУЛ."ХАДЖИ НЕНЧО ДОНЧЕВ " №77 Б
КОПРИВЩИЦА ГР.КОПРИВЩИЦА 262400002 РИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА, УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №16
КОПРИВЩИЦА ГР.КОПРИВЩИЦА 262400003 СТАРОТО У-ЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №17
КОСТЕНЕЦ ГР.КОСТЕНЕЦ 262500003 СПОРТЕН КОМПЛЕКС "БЕНКОВСКИ"-КАФЕ СЛАДКАРНИЦА, УЛ."СВЕТИ ГЕОРГИ" №42
КОСТЕНЕЦ ГР.КОСТЕНЕЦ 262500006 ПГ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ"-КАБИНЕТ ПО БИОЛОГИЯ, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №5
КОСТЕНЕЦ ГР.МОМИН ПРОХОД 262500011 НЧ "ГЕО МИЛЕВ-1954"-МАЛЪК САЛОН, УЛ."ХР.БОТЕВ" №23
КОСТЕНЕЦ С.КОСТЕНЕЦ 262500014 ОУ "КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ"-КАБИНЕТ ПО МУЗИКА, УЛ."ИНЧОВИЦА" №3
КОСТИНБРОД ГР.КОСТИНБРОД 262600006 ІІ-РИ РАЙОН, НОВ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ"1
КОСТИНБРОД ГР.КОСТИНБРОД 262600007 ІІ-РИ РАЙОН, НЧ "ИВАН ВАЗОВ"-МАЛЪК САЛОН, УЛ."ОХРИД" №11
ПРАВЕЦ ГР.ПРАВЕЦ 263400002 БИВШЕ СИТИ ЮНИВЪРСИТИ-ЛЯВО КРИЛО, ПЛ."ТОДОР ЖИВКИВ" №4
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900003 ОУ "МИТРОПОЛИТ АВКС. ВЕЛЕШКИ", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №25
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900004 ОУ "ХРИСТО МАКСИМОВ", УЛ. "ХРИСТО МАКСИМОВ" №1
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900011 ПГ"КОНСТАНТИН ФОТИНОВ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №47
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900021 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",УЛ."БУЛАИР" №2
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900026 ПТГ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" №4
САМОКОВ С.ШИПОЧАНЕ 263900037 КОМБИНИРАНА СГРАДА
САМОКОВ С.НОВО СЕЛО 263900038 ЧИТАЛИЩЕТО
САМОКОВ С.ЗЛОКУЧЕНЕ 263900039 ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА"
САМОКОВ С.ГОРНИ ОКОЛ 263900040 КМЕТСТВОТО
САМОКОВ С.ДОЛНИ ОКОЛ 263900041 КОМБИНИРАНА СГРАДА
САМОКОВ С.ШИРОКИ ДОЛ 263900042 КОМБИНИРАНА СГРАДА
САМОКОВ С.ГУЦАЛ 263900043 ЗДРАВНА СЛУЖБА
САМОКОВ С.ЯРЛОВО 263900044 УЧИЛИЩЕТО В С. ЯРЛОВО
САМОКОВ С.КОВАЧЕВЦИ 263900045 ЧИТАЛИЩЕТО В С.КОВАЧЕВЦИ
САМОКОВ С.ПОПОВЯНЕ 263900046 ЗДРАВНА СЛУЖБА
САМОКОВ С.АЛИНО 263900047 ЗДРАВНА СЛУЖБА
САМОКОВ С.БЕЛЧИН 263900048 КМЕТСТВОТО НА С. БЕЛЧИН
САМОКОВ С.КЛИСУРА 263900049 КМЕТСТВОТО
САМОКОВ С.РЕЛЬОВО 263900050 ЧИТАЛИЩЕТО
САМОКОВ С.РАЙОВО 263900051 ЧИТАЛИЩЕТО
САМОКОВ С.ПРОДАНОВЦИ 263900053 МЛАДЕЖКИ ДОМ
САМОКОВ С.ДОСПЕЙ 263900054 ЧИТАЛИЩЕТО
САМОКОВ С.ГОВЕДАРЦИ 263900055 КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-ЦЕНТЪР
САМОКОВ С.МАДЖАРЕ 263900057 КОМБИНИРАНА СГРАДА
САМОКОВ С.МАЛА ЦЪРКВА 263900058 СГРАДА РПК
САМОКОВ С.БЕЛИ ИСКЪР 263900059 ЧИТАЛИЩЕТО
САМОКОВ С.РАДУИЛ 263900060 ЧИТАЛИЩЕТО
САМОКОВ С.МАРИЦА 263900062 РИТУАЛЕН ДОМ
САМОКОВ С.ДРАГУШИНОВО 263900063 МЛАДЕЖКИ ДОМ
СВОГЕ ГР.СВОГЕ 264300001 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",УЛ."ЦАР СИМЕОН" №29
СВОГЕ ГР.СВОГЕ 264300004 СУ "ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЗВЪНЧЕ" №2
СЛИВНИЦА ГР.СЛИВНИЦА 264500008 СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ПЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №1, ЕТ.1
СЛИВНИЦА С.АЛДОМИРОВЦИ 264500012 КМЕТСТВОТО-I ЕТАЖ
ЗЛАТИЦА ГР.ЗЛАТИЦА 264700002 ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",ПЛ."МАКЕДОНИЯ" №2
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500001 УЛ."ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" №24
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500002 УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №72
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500005 УЛ. "ЗЛАТЬОВИЦА" №2
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500007 УЛ. "ДИМИТЪР САВОВ" №41
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500008 УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №99
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500009 УЛ. "ДИМИТЪР САВОВ" №41
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500010 УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №72
МИРКОВО С.МИРКОВО 265600002 ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ЧАВДАР С.ЧАВДАР 265700001 ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №5
ЧАВДАР С.ЧАВДАР 265700002 ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №5
ЧЕЛОПЕЧ С.ЧЕЛОПЕЧ 265800001 ПЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ №1, АДМ.СГРАДА НА ОБА-ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
ЧЕЛОПЕЧ С.ЧЕЛОПЕЧ 265800002 УЛ."Г.РАКОВСКИ" №16, СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ХАРМОНИЯ"
ДОЛНА БАНЯ ГР.ДОЛНА БАНЯ 265900003 ЦНСТ "КОНСТАНЦА ЛЯПЧЕВА"-В СГРАДАТА НА ЦОП, УЛ."РИЛСКО ШОСЕ" №7
16.09.2022

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022г.

Съгласно Решение № 1318-НС/19.08.2022 г. регистрацията на застъпниците се извършва от Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район, Софийски  чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 01.10.2022 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

16.09.2022

График за провеждане на обученията на СИК на РИК 26 - Софийски

община

дата/час

членове от РИК 26

Антон

28.09.2022 г. - 11:30 ч.

(в Община Пирдоп)

Е. Клечкова, Хр. Пенчев

Божурище

24.09.2022 г. - 10:00 ч.

Д. Димитров, А. Христов

Ботевград

20.09.2022 г. - 17:00 ч.

Ст. Димитров, Д. Илиева

Годеч

24.09.2022 г. - 11:00 ч.

Е. Клечкова, Е. Николова

Горна Малина

25.09.2022 г. - 9:00 ч.

Е. Клечкова, С. Сивенова

Долна Баня

23.09.2022 г. - 11:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов, Г. Славков

Драгоман

24.09.2022 г. - 14:00 ч.

Е. Клечкова, К. Джигов

Елин Пелин

25.09.2022 г. - 12:00 ч.

Е. Клечкова, С. Сивенова,

Етрополе

26.09.2022 г. - 11:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов

Златица

28.09.2022 г. - 17:00 ч.

Е. Клечкова, С. Гарчева

Ихтиман

23.09.2022 г. - 13:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов, Г. Славков

Копривщица

27.09.2022 г. - 15:00 ч.

П. Георгиев, И. Белитов

Костенец

25.09.2022 г. - 15:00 ч.

Е. Клечкова, А. Христов

Костинброд

27.09.2022 г. - 15:30 ч.

Ст. Димитров, Д. Илиева

Мирково

28.09.2022 г. - 14:30 ч.

E. Клечкова, Хр. Пенчев

Пирдоп

28.09.2022 г. - 11:30 ч.

Е. Клечкова, Хр. Пенчев

Правец

26.09.2022 г. - 14:30 ч.

Е. Клечкова, Д. Илиева

Самоков

21.09.2022 г. - 16:30 ч.

Е. Клечкова, Хр. Пенчев, Ст. Димитров

Своге

24.09.2022 г. - 11:00 ч.

И. Белитов, Хр. Пенчев

Сливница

24.09.2022 г. - 12:00 ч.

Д. Димитров, К. Джигов

Чавдар

28.09.2022 г. - 17:00 ч.

(в Община Златица)

Е. Клечкова, С. Гарчева

Челопеч

28.09.2022 г. - 17:00 ч.

(в Община Златица)

Е. Клечкова, С. Гарчева

22.08.2022

Съобщение

Заседанието на РИК-26 ще се проведе на 27.08.2022год. от 15.00ч.

19.08.2022

Съобщение

Заседанието на РИК-26 ще се проведе на 22.08.2022год. от 17.00ч.

19.08.2022

Регистрация на кандидатски листи

РИК 26, СОФИЙСКИ извършва регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022год. в срок - не по-късно от 30.08.2022 г.

Необходими документи:

1.Предложение от съответната партията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 59 от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото партията лице или от изрично упълномощени от тях лице/а;

2.Заявление – декларация по чл.255, ал.1, т.3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 61 от изборните книжа);

3.Пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – София, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 30.08.2022 г.

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения