Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 222-НС
София Област, 03.10.2022

ОТНОСНО: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В РАЙОННА ИЗИБРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН СОФИЙСКИ постъпиха протоколи, при които са установени следните грешки:

Общият брой на положените подписи в избирателния списък  за народни представители е 307 (триста и седем), а броят на потвърдените гласове от машинното гласуване за народни представители е 308 (триста и осем) гласа. Гласоподавател е дръпнал разписката от машинното гласуване преди да се отпечата и е гласувал повторни. В машината е отразен един глас повече.

След обсъждане РИК прецени, че следва да приеме протоколите на секцията с грешка.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски,

РЕШИ:

Приема протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 на СИК № 260700001, Община Ботевград, описани в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Централната Избирателна Комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 10.10.2022 в 17:13 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения