16.09.2022

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022г.

Съгласно Решение № 1318-НС/19.08.2022 г. регистрацията на застъпниците се извършва от Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район, Софийски  чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 01.10.2022 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

16.09.2022

График за провеждане на обученията на СИК на РИК 26 - Софийски

община

дата/час

членове от РИК 26

Антон

28.09.2022 г. - 11:30 ч.

(в Община Пирдоп)

Е. Клечкова, Хр. Пенчев

Божурище

24.09.2022 г. - 10:00 ч.

Д. Димитров, А. Христов

Ботевград

20.09.2022 г. - 17:00 ч.

Ст. Димитров, Д. Илиева

Годеч

24.09.2022 г. - 11:00 ч.

Е. Клечкова, Е. Николова

Горна Малина

25.09.2022 г. - 9:00 ч.

Е. Клечкова, С. Сивенова

Долна Баня

23.09.2022 г. - 11:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов, Г. Славков

Драгоман

24.09.2022 г. - 14:00 ч.

Е. Клечкова, К. Джигов

Елин Пелин

25.09.2022 г. - 12:00 ч.

Е. Клечкова, С. Сивенова,

Етрополе

26.09.2022 г. - 11:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов

Златица

28.09.2022 г. - 17:00 ч.

Е. Клечкова, С. Гарчева

Ихтиман

23.09.2022 г. - 13:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов, Г. Славков

Копривщица

27.09.2022 г. - 15:00 ч.

П. Георгиев, И. Белитов

Костенец

25.09.2022 г. - 15:00 ч.

Е. Клечкова, А. Христов

Костинброд

27.09.2022 г. - 15:30 ч.

Ст. Димитров, Д. Илиева

Мирково

28.09.2022 г. - 14:30 ч.

E. Клечкова, Хр. Пенчев

Пирдоп

28.09.2022 г. - 11:30 ч.

Е. Клечкова, Хр. Пенчев

Правец

26.09.2022 г. - 14:30 ч.

Е. Клечкова, Д. Илиева

Самоков

21.09.2022 г. - 16:30 ч.

Е. Клечкова, Хр. Пенчев, Ст. Димитров

Своге

24.09.2022 г. - 11:00 ч.

И. Белитов, Хр. Пенчев

Сливница

24.09.2022 г. - 12:00 ч.

Д. Димитров, К. Джигов

Чавдар

28.09.2022 г. - 17:00 ч.

(в Община Златица)

Е. Клечкова, С. Гарчева

Челопеч

28.09.2022 г. - 17:00 ч.

(в Община Златица)

Е. Клечкова, С. Гарчева

22.08.2022

Съобщение

Заседанието на РИК-26 ще се проведе на 27.08.2022год. от 15.00ч.

19.08.2022

Съобщение

Заседанието на РИК-26 ще се проведе на 22.08.2022год. от 17.00ч.

19.08.2022

Регистрация на кандидатски листи

РИК 26, СОФИЙСКИ извършва регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022год. в срок - не по-късно от 30.08.2022 г.

Необходими документи:

1.Предложение от съответната партията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 59 от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото партията лице или от изрично упълномощени от тях лице/а;

2.Заявление – декларация по чл.255, ал.1, т.3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 61 от изборните книжа);

3.Пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – София, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 30.08.2022 г.

Календар

Решения

  • № 127-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Ихтиман за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

  • № 126-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Сливница за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

  • № 125-НС / 26.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения