Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
София Област, 22.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия в Община Костенец за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на Община Костенец, с вх.№217/21.09.2022г., до Районна Избирателна Комисия – 26-ти район, Софийски за назначаване на състав на подвижна секционна избирателна комисия, въз основа на проведени на 19.09.2022 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Към писменото предложение са представени всички изискуеми се, съгласно чл. 91 ал. 8 от ИК,  Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации. Спазени са изискванията на  Решение № 7–НС /19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район.

При  консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на ПСИК на територията на Община Костенец.

Предвид изложеното и на основание чл. 89, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 90, ал. 2, във и връзка с чл. 92, ал. 1, 3, 5 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.  на ЦИК, Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски

РЕШИ:

  1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Костенец за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва: 

Община

населено място

№ СИК

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

Длъжност в СИК

1.

Костенец

гр. Костенец

262500020

Екатерина Добромирова Христова

 

Председател

2.

Костенец

гр. Костенец

262500020

Васил Йорданов Стоичков

 

Зам.председател

3.

Костенец

гр. Костенец

262500020

Йорданка Бойкова Пашалийска

 

Секретар

4.

Костенец

гр. Костенец

262500020

Даниела Тодорова Петрова

 

Член

5.

Костенец

гр. Костенец

262500020

Марийка Георгиева Стоянова

 

Член

6.

Костенец

гр. Костенец

262500020

Катерина Димитрова Атанасова

 

Член

7.

Костенец

гр. Костенец

262500020

Александър Владимиров Манавски

 

Член

       2. Да се издадат удостоверения на назначените членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 22.09.2022 в 16:43 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения