Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 116 - НС
София Област, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Челопеч за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Челопеч с вх.№256 /24.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Челопеч.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 

РЕШИ:

1.ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Челопеч, както следва:

 

 • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

 

1

265800003

Стефка Иванова Андреева

 

член

2

265800001

Виктория Маринова Микова

 

член

3

265800001

Недялко Павлов Дончев

 

член

           

 

 • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

265800003

Цонка Иванова Джунева

 

член

2

265800001

Елеонора Иванова Стоянова

 

член

3

265800001

Александрина Стефанова Филипова

 

член

 

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК..

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 24.09.2022 в 17:30 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения