Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
София Област, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Своге за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Своге с вх. № 270/26.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

     1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Своге, както следва:

 • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300017

Марияна Любенова Кацарова

 

Член

2

264300031

Ася Начкова Маринкова

 

Зам.-председател

3

264300004

Николета Красимирова Цветанова-Райчева

 

Член

4

264300008

Тодорка Ангелова Танова

 

Член

5

264300012

Ася Петрова Младенова

 

Член

6

264300015

Миглена Тодорова Андреева

 

Председател

7

264300022

Николай Ценов Григоров

 

Секретар

8

264300028

Кирил Венциславов Андреев

 

Член

9

264300030

Лили Иванова Григорова

 

Член

10

264300036

Ваня Георгиева Иванова

 

Член

11

264300001

Телефонка Георгиева Митова

 

Член

12

264300002

Лили Иванова Арангелова

 

Член

13

264300004

Траян Борисов Райчев

 

Секретар

14

264300006

Даниела Христова Иванова

 

Член

15

264300010

Борислав Антонов Иванов

 

Член

16

264300011

Евгения Александрова Борисова

 

Член

17

264300012

Теодора Чавдарова Миленкова

 

Член

18

264300016

Радостин Георгиев Георгиев

 

Член

19

264300018

Мирослав Славейков Йорданов

 

Член

20

264300021

Славейко Живков Славков

 

Член

21

264300026

Петя Асенова Манолова

 

Член

22

264300036

Лили Малинова Димитрова

 

Член

23

264300037

Михаела Борисова Михайлова

 

Член

24

264300038

Румяна Борисова Петрова

 

Член

25

264300041

Галина Гатова Виденова

 

Член

26

264300029

Петър Иванов Младенов

 

Председател

27

264300031

Наталия Васова Владова-Йорданова

 

Член

28

264300033

Лили Иванова Григорова

 

Член

29

264300034

Цветелина Иванова Иванова

 

Член

 • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300017

Емил Иванов Георгиев

 

Член

2

264300031

Мирела Любомирова Петрова

 

зам.-председател

3

264300004

Лили Иванова Арангелова

 

член

4

264300008

Ася Петрова Младенова

 

Член

5

264300012

Тодорка Ангелова Танова

 

Секретар

6

264300015

Миглена Миткова Тодорова

 

Председател

7

264300022

Ваня Георгиева Иванова

 

секретар

8

264300028

Татяна Славова Йорданова

 

член

9

264300030

Антон Антонов Петров

 

Член

10

264300036

Николай Ценов Григоров

 

член

11

264300001

Елеонора Цветкова Павлова

 

Член

12

264300002

Даниела Христова Иванова

 

Член

13

264300004

Елена Светлозарова Венкова

 

Секретар

14

264300006

Красимира Иванова Венкова

 

Член

15

264300010

Габриела Златанова Митрова

 

Член

16

264300011

Вероника Борисова Месалска

 

Член

17

264300012

Цветелина Иванова Иванова

 

Член

18

264300016

Бойка Иванова Ангелова

 

Член

19

264300018

Генислава Георгиева Милчова

 

Член

20

264300021

Валя Тихомирова Йорданова

 

Член

21

264300026

Бисерка Славчова Иванова

 

Член

22

264300036

Иванка Николова Войнова

 

Член

23

264300037

Венцислав Димитров Паунов

 

Член

24

264300038

Наталия Георгиева Геросимова

 

Член

25

264300041

Венцислав Насков Славков

 

Член

26

264300029

Йорданка Борисова Яньова

 

Председател

27

264300031

Петър Иванов Младенов

 

Член

28

264300033

Мирослав Славейков Йорданов

 

Член

29

264300034

Мирослав Красимиров Митров

 

Член

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК..

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 18:27 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения