Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 125-НС
София Област, 26.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На 25.09.2022 г. в 9:45 ч. в РИК 26 е постъпило заявление, входирано под № 1 в регистъра на РИК-26 от Гален Симеонов Монев, в качеството му на упълномощен представител КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ , за участие в провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 132 (сто тридесет и двама) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 132 (сто тридесет и два) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК са констатирани 4 (четири) несъответствия за които е установено, че са с невалидни данни за ЕГН.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, и Решение № 1318-НС/ 19.08.2022год. на ЦИК,  Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

 

 1. Регистрира 128 (сто двадесет и осем) застъпници на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. съгласно приложен списък: 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Венета Илиева Стоянова

 

2

Миглена Пелова Димитрова

 

3

Галина Йорданова Георгиева

 

4

Ваня Милкова Цветкова

 

5

Павлина Иванова Васева

 

6

Радка Христова Луканова

 

7

Валентина Василева Паланковска

 

8

Рени Йордановa Деянова

 

9

Валентин Тодоров Банков

 

10

Димитър Цанов Иванов

 

11

Маргарита Григорова Петрова

 

12

Георги Василев Георгиев

 

13

Методи Михайлов Миков

 

14

Николинка Петкова Антонова

 

15

Христо Иванов Христов

 

16

Пенка Иванова Иванова

 

17

Радка Петрова Петрова

 

18

Стефка Иванова Иванова

 

19

Велка Николова Петрова

 

20

Илонка Деянова Огнянова

 

21

Иванка Петрова Симеонова

 

22

Миглена Георгиева Василева

 

23

Милета Тодорова Христова

 

24

Стилиян Михайлов Виденов

 

25

Нели Маринова Цекова

 

26

Елинка Димитрова Маринова

 

27

Цоло Петков Йотов

 

28

Мариян Васков Йотов

 

29

Нина Николаева Цекова

 

30

Николай Димитров Георгиев

 

31

Лукан Иванов Луканов

 

32

Маргарита Василева Петрова

 

33

Генади Красимиров Гергов

 

34

Надежда Иванова Йорданова

 

35

Петър Григоров Симеонов

 

36

Кирил Иванов Вълков

 

37

Цветан Петров Танев

 

38

Йордан Георгиев Василев

 

39

Петя Атанасова Василева

 

40

Милчо Маринов Михайлов

 

41

Ирена Василева Станковска

 

42

Мирослав Георгиев Станковски

 

43

Анелия Светлозарова Григорова

 

44

Росица Доткова Иванова

 

45

Лилия Петрова Ганчева

 

46

Цветан Христов Христов

 

47

Сашо Василев Бункин

 

48

Валерия Георгиева Цанкова

 

49

Дотко Иванов Караилански

 

50

Иванка Николова Иванова

 

51

Огнян Петров Христов

 

52

Преслав Маринов Христов

 

53

Магдалена Василева Ранчева

 

54

Славка Дамянова Владова

 

55

Веселин Манчев Цанов

 

56

Радка Маркова Щайнбус

 

57

Николай Димитров Иванов

 

58

Димитър Петров Владов

 

59

Йонка Василева Иванова

 

60

Любка Добрева Ценова

 

61

Силвия Маринова Георгиева

 

62

Добринка Николова Миленина

 

63

Фана Александрова Ангелова

 

64

Александър Михайлов Кесов

 

65

Димитър Йорданов Неделин

 

66

Еленка Захариева Шентова

 

67

Вальо Иванов Тепавичаров

 

68

Мария Димитрова Стоянова

 

69

Мариела Цветкова Пашова-Стефанова

 

70

Ана Димитрова Велина

 

71

Димитър Кирилов Стоянов

 

72

Ненко Николов Брайнов

 

73

Марио Спасов Белички

 

74

Христо Иванов Шутов

 

75

Радослав Христов Заров

 

76

Иван Йорданов Менгов

 

77

Николай Димитров Томев

 

78

Лукан Наков Тодоров

 

79

Марин Христов Маджаров

 

80

Надя Петрова Тодорова

 

81

Мая Евгениева Веселинова

 

82

Дарина Динчова Кръстанова

 

83

Василена Владимирова Василева

 

84

Румянка Атанасова Ташкова

 

85

Анка Владимирова Владимирова

 

86

Станка Александрова Илиева

 

87

Димитър Стоянов Михалев

 

88

Васил Крумов Арсов

 

89

Любомир Манолов Йоцев

 

90

Иван Петрушинов Тодоров

 

91

Едуард Стоянов Томов

 

92

Милена Илиянова Томова

 

93

Юлия Евтимова Тодорова

 

94

Весела Пантева Лозанова

 

95

Нина Вергилова Дойчева

 

96

Виолета Тотюва Димитрова

 

97

Владимир Григоров Владимиров

 

98

Роза Григорова Владимирова

 

99

Жана Илиева Филипова

 

100

Грета Колева Петкова

 

101

Кристина Атанасова Угринова

 

102

Марияна Павлова Ценева

 

103

Зорница Костадинова Тодорова

 

104

Тодор Пенчев Тодоров

 

105

Денислава Стоянова Ангелова

 

106

Светослава Страхилова Павлова

 

107

Паола Страхилова Павлова

 

108

Елка Ганчева Михалкова

 

109

Сашко Благоев Петров

 

110

Илия Стефанов Илиев

 

111

Ивет Ивайлова Николова

 

112

Виолетка Бориславова Иванова

 

113

Марияна Паунова Семова-Николова

 

114

Красимира Аспарухова Северинова

 

115

Иванка Русева Георгиева

 

116

Божидара Тодорова Тодорова

 

117

Димитър Петров Петров

 

118

Цветан Стойчев Стойчев

 

119

Симона Валентинова Владиславова

 

120

Димитър Стефанов Манолов

 

121

Сашко Димитров Манолов

 

122

Елена Зашкова Манолова

 

123

Елица Иванова Иванова

 

124

Иван Красимиров Иванов

 

125

Християн Данчов Чалъков

 

126

Даниела Ценова Василева

 

127

Цветомир Цветанов Василев

 

128

Цветан Тодоров Василев

 

       2. Отказва регистрация на 4 /четири/ бр. застъпници, както следва: 

Собствено, бащино и фамилно име

1

Йорданка Петкова Зланкова

2

Николина Георгиева Нинова

3

Гергана Пеева Стоянова

4

Дияна Велинова Янкова

 1. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 18:28 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения