Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
София Област, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Сливница за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Сливница с вх.№ 234/23.09.2022г. и вх.№ 262/24.09.2022 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Сливница.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Сливница, както следва:

  • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264500010

Латинка Димитрова Йосифова

 

Член

2

264500011

Илияна Василева Любомирова

 

Председател

3

264500012

Станислава Димитрова Симова

 

Председател

4

264500015

Тодорка Евтимова Димитрова

 

Секретар

 Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264500010

Тодорка Евтимова Димитрова

 

Член

2

264500011

Марин Асенов Джумбев

 

Председател

3

264500012

Ани Петрова Кирилова

 

Председател

4

264500015

Лиляна Борисова Юрукова

 

Секретар

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 18:31 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения