Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
София Област, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Елин Пелин за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпили са писмени предложения от кмета на община Елин Пелин с вх.№ 277/26.09.2022г. и вх.№293/27.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Елин Пелин.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община
  Елин Пелин, както следва:

  • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

261700001

Христина Кирилова Христова

 

Член

2

261700007

Агнеса Ангелова Каменова

 

Член

3

261700004

Марио Николов Велев

 

Член

4

261700022

Илияна Цветанова Христова

 

Член

 • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261700001

Адриана Николова Петрова

 

Член

2

261700007

Камелия Петрова Илиева

 

Член

3

261700004

Десислава Велиславова Кузманова

 

Член

4

261700022

Лиляна Йорданова Иванова

 

Член

    2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 28.09.2022 в 16:27 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения