Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
София Област, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Пирдоп за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпили са писмени предложения от кмета на община Пирдоп с вх.№ 281/27.09.2022г. и вх.№ 305/28.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Пирдоп.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ: 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Пирдоп, както следва:

  • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

265500012

Тинка Златкова Димитрова

 

Зам.-председател

2

265500010

Тамара Василева Васева

 

Член

3

265500001

Надежда Петкова Марковска

 

Председател

4

265500007

Гергана Ненова Видинова

 

Секретар

5

265500008

Полина Ценова Младенова

 

Член

 

 • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

265500012

Димка Иванова Георгиева

 

Зам.-председател

2

265500010

Надежда Петкова Марковска

 

Член

3

265500001

Тамара Василева Васева

 

Председател

4

265500007

Полина Ценова Младенова

 

Секретар

5

265500008

Мария Христова Станчева

 

Член

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 28.09.2022 в 16:31 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения