Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
София Област, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Своге за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпили са писмени предложения от кмета на община Своге с вх. № 294/27.09.2022 г. и вх.№308/28.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

   1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Своге, както следва:

 • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300037

Бориславка Христова Петрова

 

секретар

2

264300040

Александър Емилов Георгиев

 

секретар

3

264300003

Димитър Любенов Трендафилов

 

председател

4

264300004

Красимира Петрова Василева

 

председател

5

264300005

Бисер Асенов Миланов

 

член

6

264300029

Александър Величков Петров

 

зам.председател

7

264300034

Стефани Стефанова Николова

 

председател

8

264300043

Силвия Кирилова Иванова

 

председател

9

264300023

Цветомир Илиев Радославов

 

член

10

264300038

Георги Кирилов Геков

 

член

11

264300040

Венцислав Чавдаров Фердов

 

член

 • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300037

Юлиана Василева Венкова

 

секретар

2

264300040

Мариета Димитрова Димитрова

 

секретар

3

264300003

Кирил Благовестов Христов

 

председател

4

264300004

Елеонора Панталеева Димитрова

 

председател

5

264300005

Славчо Петков Митров

 

член

6

264300029

Елена Венциславова Янкова

 

зам.председател

7

264300034

Силвия Кирилова Иванова

 

председател

8

264300043

Стефани Стефанова Николова

 

председател

9

264300023

Александър Светославов Александров

 

член

10

264300038

Анастасия Бисерова Крумова

 

член

11

264300040

Ралица Станиславова Иванова

 

член

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК..

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 28.09.2022 в 16:34 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения