Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
София Област, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Божурище за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпили е писмено предложение от кмета на община Божурище с вх.№ 303/28.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Божурище.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски 

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община
  Божурище, както следва:
  • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

260600001

Васил Благоев Димитров

 

Секретар

2

260600001

Габриела Красимирова Маринова

 

Член

3

260600003

Цветанка Стоилова Стефанова

 

Председател

4

260600004

Лили Богданова Иванова

 

Председател

5

260600007

Зоя Евтимова Димитрова

 

Член

6

260600008

Снежанка Иванова Делчева

 

Зам.председател

7

260600009

Марио Василев Младенов

 

Секреар

8

260600010

Юлиан Александров Маунтер

 

Зам.председател

9

260600012

Олга Николова Господинова

 

Зам.председател

 • Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

260600001

Габриела Красимирова Маринова

 

Секретар

2

260600001

Васил Благоев Димитров

 

Член

3

260600003

Стефка Иванова Петрова

 

Председател

4

260600004

Мирослав Сончев Христов

 

Председател

5

260600007

Борислав Методиев Кулинов

 

Член

6

260600008

Донка Мирчова Шевъртова

 

Зам.председател

7

260600009

Невена Костова Цуцуранова

 

Секреар

8

260600010

Лидия Младенова Танева

 

Зам.председател

9

260600012

Даниела Владимирова Димитрова

 

Зам.председател

    2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 28.09.2022 в 16:40 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения