Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
София Област, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение чрез кмета на община Драгоман с Вх.№301/27.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Драгоман.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Драгоман, както следва:

1.1.Освобождава, като членове на СИК

Община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

3

Драгоман

261600007

Любослав Любомиров Ленков

 

Секретар

4

Драгоман

261600008

Маргаритка Маринова Христова

 

Член

1.2.Назначава, като членове на СИК

Община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

3

Драгоман

261600007

Ива Красимирова Свиленова

 

Секретар

4

Драгоман

261600008

Костадинка Ваклинова Миленкова

 

Член

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 28.09.2022 в 16:41 часа

Календар

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения