Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
София Област, 28.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК - Софийски

В РИК 26 – Софийски са постъпили списък № 1, с упълномощени представители на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ заведени с вх. № 292/27.09.2022г. на РИК 26, Софийска област, за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.. Списъците са подписани от Гален Симеонов Монов – упълномощен от  представляващия КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ Стефан Дичев Янев.

След извършена проверка не са констатирани несъответствия, съгласно Решение №1332- НС/26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022г. на ЦИК

РЕШИ:

  1. Публикува списък № 1 с 12 /дванадесет/ упълномощени представители на  КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Гошо Тодоров Николов

 

1/12.09.2022 г.

2

Любен Радев Петров

 

2/12.09.2022 г.

3

Минко Ненков Гаджев

 

3/12.09.2022 г.

4

Георги Стоянов Славчев

 

4/12.09.2022 г.

5

Павел Станьов Кехайов

 

5/12.09.2022 г.

6

Иван Симеонов Стайков

 

6/12.09.2022 г.

7

Кунка Николова Кехайова

 

7/12.09.2022 г.

8

Милко Николов Петков

 

8/12.09.2022 г.

9

Поля Евгениева Николова

 

9/12.09.2022 г.

10

Лучия Георгиева Кехайова

 

10/12.09.2022 г.

11

Нино Петков Златанов

 

11/12.09.2022 г.

12

Илияна Цветомилова Тодорова

 

12/12.09.2022 г.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 28.09.2022 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения