Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 141-НС
София Област, 28.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК - Софийски

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък № 1, с упълномощени представители на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ заведени с вх. № 296/27.09.2022г. на РИК 26, Софийска област, за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.. Списъците са подписани от Младен Найденов Маринов – упълномощен от   представляващия КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ Бойко Методиев Борисов.

След извършена проверка са констатирани 2 /две/ несъответствия, съгласно Решение №1332- НС/26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, за които е установено , че са кандидат за народен представител и на член на СИК

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022г. на ЦИК

РЕШИ:

  1. Публикува списък № 1 с 201. /двеста и един/ упълномощени представители на  КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 
№ по ред Cобствено, бащино и фамилно име ЕГН Пълномощно №
1 Цветанка Стоилова Стефанова   201/26.09.2022 г.
2 Мартин Ахмад Истанбули   202/26.09.2022 г.
3 Венцислав Добромиров Грозев   203/26.09.2022 г.
4 Мартин Георгиев Петров   204/26.09.2022 г.
5 Емил Владов Ценов   205/26.09.2022 г.
6 Нина Светлозарова Иванова   206/26.09.2022 г.
7 Лъчезар Петров Спасов   207/26.09.2022 г.
8 Румен Силвиев Марков   208/26.09.2022 г.
9 Калин Боянов Милетков   209/26.09.2022 г.
10 Галя Благоева Спасова   210/26.09.2022 г.
11 Кристиан Силвиев Михайлов   211/26.09.2022 г.
12 Станислав Петров Спасов   212/26.09.2022 г.
13 Васил Димитров Бабински   213/26.09.2022 г.
14 Веселина Георгиева Илиева   214/26.09.2022 г.
15 Димитър Руменов Романов   215/26.09.2022 г.
16 Евгения Василева Димитрова   216/26.09.2022 г.
17 Иван Пенков Гълъбов   21726.09.2022 г.
18 Йотка Богданова Тодорова   218/26.09.2022 г.
19 Мария Христова Кръстева   219/26.09.2022 г.
20 Незабравка Тодорова Пешева   220/26.09.2022 г.
21 Николай Лазаров Наков   221/26.09.2022 г.
22 Пламен Иванов Маринов   222/26.09.2022 г.
23 София Морфиева Николаус   223/26.09.2022 г.
24 Християн Ванев Иванов   224/26.09.2022 г.
25 Радослав Василев Асенов   225/26.09.2022 г.
26 Надя Велкова Сотирова   226/26.09.2022 г.
27 Никол Николаева Христова   227/26.09.2022 г.
28 Петьо Борисов Иванов   228/26.09.2022 г.
29 Надя Асенова Тодорова   229/26.09.2022 г.
30 Мария Лукова Владимирова   230/26.09.2022 г.
31 Елеонора Георгиева Андреева   231/26.09.2022 г.
32 Стефка Георгиева Момчилова   232/26.09.2022 г.
33 Людмила Славейкова Ефтимова   233/26.09.2022 г.
34 Христина Асенова Михайлова   234/26.09.2022 г.
35 Симона Николаева Василева-Георгиева   235/26.09.2022 г.
36 Николай Атанасов Стоилов   236/26.09.2022 г.
37 Любимка Филкова Стоилова   237/26.09.2022 г.
38 Ивайло Митков Илиев    238/26.09.2022 г.
39 Димитър Иванов Божичков   239/26.09.2022 г.
40 Красимир Костадинов Тодоров   240/26.09.2022 г.
41 Лиляна Ангелова Драганова   241/26.09.2022 г.
42 Огнян Славейков Добрев   242/26.09.2022 г.
43 Радослав Владимиров Джамбазов   243/26.09.2022 г.
44 Филип Борисов Джамбазов   244/26.09.2022 г.
45 Явор Йорданов Саздов   245/26.09.2022 г.
46 Благовест Цонев Цонев   246/26.09.2022 г.
47 Благой Ангелков Благоев   247/26.09.2022 г.
48 Борислав Василев Стойчев   248/26.09.2022 г.
49 Венцислав Любенов Цветанов    249/26.09.2022 г.
50 Вяра Стефанова Вучкова   250/26.09.2022 г.
51 Саве Трайков Савов   251/26.09.2022 г.
52 Григор Тодоров Тодоров   252/26.09.2022 г.
53 Димитър Кирилов Спасов   253/26.09.2022 г.
54 Евгени Александров Генев   254/26.09.2022 г.
55 Илиян Бонев Милатинов   255/26.09.2022 г.
56 Йорданка Благоева Ганиева   256/26.09.2022 г.
57 Милиян Илиев Илиев   257/26.09.2022 г.
58 Стефан Петров Стоилов   258/26.09.2022 г.
59 Светлана Маринова Трендафилова   259/26.09.2022 г.
60 Тодор Виолетов Величков   260/26.09.2022 г.
61 Цветелин Красимиров Добрев   261/26.09.2022 г.
62 Венета Радославова Гергова   262/26.09.2022 г.
63 Васил Николов Шишков   263/26.09.2022 г.
64 Деница Донкова Иванова   264/26.09.2022 г.
65 Христо Цветанов Андреев   265/26.09.2022 г.
66 Линко Иванов Лилов   266/26.09.2022 г.
67 Николай Маринов Иванов   267/26.09.2022 г.
68 Стефан Иванов Ангелов   268/26.09.2022 г.
69 Иван Станойчев Станойчев   269/26.09.2022 г.
70  Михаил Михаилов Дуински   270/26.09.2022 г.
71 Валя Димитрова Зашева   271/26.09.2022 г.
72 Мая Стоянова Илиева   272/26.09.2022 г.
73  Албена Йорданова Раева   273/26.09.2022 г.
74  Роза Христова Хаджипеткова   274/26.09.2022 г.
75 Донка Славейкова Лафчийска   275/26.09.2022 г.
76 Радослав Илиев Церовски   276/26.09.2022 г.
77  Велина Любомирова Минева-Илиева   277/26.09.2022 г.
78  Васил Асенов Чорбаджийски   278/26.09.2022 г.
79  Малин Мирославов Димитров   279/26.09.2022 г.
80  Кристина Георгиева Даскалова   280/26.09.2022 г.
81  Кристияна Николаева Златева   281/26.09.2022 г.
82  Гинка Славова Илиева   282/26.09.2022 г.
83  Иванка Борисова Калискова   283/26.09.2022 г.
84  Радослав Любенов Кюпелийски   284/26.09.2022 г.
85  Светла Миткова Аткова   285/26.09.2022 г.
86  Стефан Миленов Миладинов   286/26.09.2022 г.
87  Зорка Йорданова Колчева   287/26.09.2022 г.
88  Цветелина Илианова Илиева   288/26.09.2022 г.
89  Йоанна Стоянова Найденова   289/26.09.2022 г.
90 Михаела Валентинова Гьонева   290/26.09.2022 г.
91 Надя Христова Николова   291/26.09.2022 г..
92 Детелина Спасова Тодорова   292/26.09.2022 г.
93  Стела Иванова Кирилова   293/26.09.2022 г.
94  Лиляна Нейкова Христова   294/26.09.2022 г.
95  Христо Николов Христов    295/26.09.2022 г.
96  Ангел Пламенов Пелтеков   296/26.09.2022 г.
97  Рашко Георгиев Стоянов   297/26.09.2022 г.
98 Атанаска Славчова Стоянова   298/26.09.2022 г.
99 Красимир Георгиев Василев   299/26.09.2022 г.
100 Калоян Руменов Благоев   300/26.09.2022 г.
101 Тодор Каменов Рунев   301/26.09.2022 г.
102 Георги Иванов Кузов   302/26.09.2022 г.
103 Ивет Пламенова Йорданова   303/26.09.2022 г.
104 Йоанна Мирославова Ангелова   304/26.09.2022 г.
105 Кристиян Николаев Спасов   305/26.09.2022 г.
106 Веселин Ангелов Гелев   306/26.09.2022 г.
107 Пламен Иванов Йорданов   307/26.09.2022 г.
108 Тодор Атанасов Караджов   308/26.09.2022 г.
109 Ивелина Виткова Йорданова   309/26.09.2022 г.
110 Гергана Йорданова Керемидарова   310/26.09.2022 г.
111 Иван Борисов Благоев   311/26.09.2022 г.
112 Любка Кръстева Николова   312/26.09.2022 г.
113 Катя Петрова Пенева   313/26.09.2022 г.
114 Светла Миткова Кангалова   314/26.09.2022 г.
115 Борислав Иванов Стоев   315/26.09.2022 г.
116 Елка Василева Благоева   316/26.09.2022 г.
117 Михаела Калоянова Благоева   317/26.09.2022 г.
118 Камелия Димитрова Велкова   318/26.09.2022 г.
119 Живко Георгиев Георгиев   319/26.09.2022 г.
120 Тони Генчев Теофилов   320/26.09.2022 г.
121 Галя Борисова Велинова   321/26.09.2022 г.
122 Здравка Матова Петкова   322/26.09.2022 г.
123 Андрей Трайков Младенов   323/26.09.2022 г.
124 Ангел Георгиев Милчев   324/26.09.2022 г.
125 Георги Виденов Георгиев   325/26.09.2022 г.
126 Величка Василева Божилова   326/26.09.2022 г.
127 Александър Емилов Ненов   327/26.09.2022 г.
128 Тодор Цветанов Петров   328/26.09.2022 г.
129 Емил Петров Венков   329/26.09.2022 г.
130 Иван Никифоров Иванов   330/26.09.2022 г.
131 Венета Димитрова Славова   331/26.09.2022 г.
132 Иван Цветков Михов   332/26.09.2022 г.
133 Малин Минков Димитров   333/26.09.2022 г.
134 Кристиян Цветанов Иванов   334/26.09.2022 г.
135 Христо Иванов Зеков   335/26.09.2022 г.
136 Маргарита Петрова Сотирова   336/26.09.2022 г.
137 Людмила Гълъбова Михалкова   337/26.09.2022 г.
138 Огнян Симеонов Огнянов   338/26.09.2022 г.
139 Лидия Петрова Йорданова   339/26.09.2022 г.
140 Мария Димитрова Иванова   340/26.09.2022 г.
141 Александър Александров Кроснев   341/26.09.2022 г.
142 Васил Симеонов Благоев   342/26.09.2022 г.
143 Евгения Андонова Коцова   343/26.09.2022 г.
144 Емилия Георгиева Атанасова   344/26.09.2022 г.
145 Ива Петрова Дамянова   345/26.09.2022 г.
146 Надка Георгиева Янакиева   346/26.09.2022 г.
147 Миролюба Ташова Ташова   347/26.09.2022 г.
148 Румен Иванов Белчински   348/26.09.2022 г.
149 Христо Георгиев Кочов   349/26.09.2022 г.
150 Христо Иванов Стамболийски   350/26.09.2022 г.
151 Цветан Здравков Теофанов   351/26.09.2022 г.
152 Борислав Георгиев Бошняков   353/26.09.2022 г.
153 Иван Боянов Илчов   355/26.09.2022 г.
154 Александра Александрова Младенова   356/26.09.2022 г.
155 Велизар Крумов Крумов   357/26.09.2022 г.
156 Венцислав Георгиев Недков    358/26.09.2022 г.
157 Георги Ваньов Вълканов   359/26.09.2022 г.
158 Биляна Здравчева Иванова- Алексова   360/26.09.2022 г.
159 Дарио Василев Стоичков   361/26.09.2022 г.
160 Деян Валентинов Борисов   362/26.09.2022 г.
161 Деян Валериев Димитров   363/26.09.2022 г.
162 Иво Петров Мерджанов   36426.09.2022 г.
163 Марио Милчев Вутов   365/26.09.2022 г.
164 Стефани Петранова Цветкова    366/26.09.2022 г.
165 Мартин Людмилов Николов   367/26.09.2022 г.
166 Милен Димитров Вачев   368/26.09.2022 г.
167 Надя Ванева Янкулова - Йовова   369/26.09.2022 г.
168 Петър Рангелов Петков   370/26.09.2022 г.
169 Христо Георгиев Йовов   371/26.09.2022 г.
170 Андреа Пламенова Янакиева   372/26.09.2022 г.
171 Николай Константинов Миланов   373/26.09.2022 г.
172 Слави Александров Славов   374/26.09.2022 г.
173 Илияна Георгиева Христова   375/26.09.2022 г.
174 Светла Николаева Петрова   376/26.09.2022 г.
175 Теодор Александров Младенов   377/26.09.2022 г.
176 Валентина Георгиева Колева   378/26.09.2022 г.
177 Зинаида Емилова Димитрова   379/26.09.2022 г.
178 Виктор Емилов Соколов   380/26.09.2022 г.
179 Никол Николаева Соколова   381/26.09.2022 г.
180 Цветелин Руменов Димитров   382/26.09.2022 г.
181 Диана Божидарова Еленкова   383/26.09.2022 г.
182 Николай Алексиев Алексов    384/26.09.2022 г.
183 Гергана Петрова Георгиева   385/26.09.2022 г.
184 Илияна Светославова Иванова   386/26.09.2022 г.
185 Теодора Евгениева Кръстанова   387/26.09.2022 г.
186 Васил Емилов Георгиев   388/26.09.2022 г.
187 Любомир Ангелов Виденов   389/26.09.2022 г.
188 Ленка Панайотова Панева   390/26.09.2022 г.
189 Марио Любомиров Миланов   391/26.09.2022 г.
190 Ренета Красимирова Савова   392/26.09.2022 г.
191 Натали Миленова Спасова   393/26.09.2022 г.
192 Катя Ангелова Димитрова   394/26.09.2022 г.
193 Кирка Стоянова Евтимова   395/26.09.2022 г.
194 Надежда Кирилова Андонова   396/26.09.2022 г.
195 Рени Миткова Стефанова   397/26.09.2022 г.
196 Милен Стефанов Кръстев   398/26.09.2022 г.
197 Диана Стоянова Стоянова   399/26.09.2022 г.
198 Добрина Велчова Найденова   400/26.09.2022 г.
199 Ивелина Димитрова Стоянова   401/26.09.2022 г.
200 Теменужка Стоянова Димитрова   402/26.09.2022 г.
201 Антонио Атанас Тенев   403/26.09.2022 г.

    2. Отказва да публикува в списък с упълномощени представители на  КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ 2 /два/ броя упълномощени представители  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. на интернет страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

Cобствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Пълномощно №

1

Даниел Йорданов Стоянов

 

352/26.09.2022 г.

2

Валентин Мирчов Милушев

 

354/26.09.2022 г.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 28.09.2022 в 16:46 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения