Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 142-НС
София Област, 28.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На 27.09.2022 г. в 10:55 ч. в РИК 26 е постъпило заявление, входирано към заявление № 1 в регистъра на РИК-26 от Гален Симеонов Монев, в качеството му на упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, за участие в провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 54 (петдесет и четири) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 54 (петдесет и четири) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК са констатирани 2 (две) несъответствия, за които е установено, че са на починало лице и на член на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, и Решение № 1318-НС/ 19.08.2022год. на ЦИК,  Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

  1. Регистрира 52 (петдесет и двама) застъпници на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“  за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. съгласно приложен списък: 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Йордан Трайков Георгиев

 

2

Гешо Димитров Гешев

 

3

Радослав Емилов Атанасов

 

4

Благовеска Лазарова Апостолова

 

5

Георги Николаев Чобанов

 

6

Витан Славов Гълъбов

 

7

Цветанка Маркова Игнатова

 

8

Мария Александрова Дойчева

 

9

Бена Никифорова Михалкова

 

10

Анета Петрова Петрова

 

11

Марио Валериев Петров

 

12

Бистра Дойчова Захаринова

 

13

Румяна Тодорова Чамова

 

14

Валентин Митов Григоров

 

15

Румен Славейчов Маринков

 

16

Ася Ивова Василева

 

17

Мария Григорова Минева

 

18

Божурка Трайкова Веселинова

 

19

Марийка Стоянова Петрова

 

20

Цено Стоянов Иванов

 

21

Христо Благоев Коцев

 

22

Божил Тодоров Аначков

 

23

Ина Огнянова Савова

 

24

Славка Симеонова Тодорова

 

25

Цветана Димитрова Колева

 

26

Вълко Димитров Иванов

 

27

Параскева Богданова Георгиева

 

28

Светла Христова Любенова

 

29

Маргарита Петрова Ценова

 

30

Стоил Теофилов Златков

 

31

Иван Харалампиев Петров

 

32

Пенко Кръстев Вутов

 

33

Маргарита Стоянова Петрова

 

34

Гергана Боянова Ценова

 

35

Митко Любенов Андреев

 

36

Мариана Георгиева Величкова

 

37

Веска Иванова Грозданова

 

38

Валери Иванов Петров

 

39

Николай Красимиров Николов

 

40

Деяна Цветанова Станкова

 

41

Димитър Христов Иванов

 

42

Александър Димитров Никодимов

 

43

Жана Евтимова Иванова

 

44

Цветан Евтимов Станков

 

45

Десислава Пламенова Терзиева

 

46

Маргарита Цанова Кескинова

 

47

Пенка Владова Христова

 

48

Красимир Лазаров Георгиев

 

49

Надежда Борисова Илиева

 

50

Николай Христов Нинов

 

51

Асен Цветков Иванов

 

52

Иван Лазаров Кацаров

 

     2. Отказва регистрация на 2 /два/ бр. застъпници, както следва: 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Любка Тодорова Стоянова

 

2

Елвира Христова Илиева

 

     3. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 28.09.2022 в 16:47 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения