Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 143-НС
София Област, 28.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На 27.09.2022 г. в 13:58 ч. в РИК 26 е постъпило заявление, входирано под № 2 в регистъра на застъпниците на РИК-26 от Младен Найденов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ , за участие в провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 93 (деветдесет и трима) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 93 (деветдесет и три) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК е констатирана

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, и Решение № 1318-НС/ 19.08.2022год. на ЦИК,  Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

  1. Регистрира 93 (деветдесет и трима) застъпници на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. съгласно приложен списък: 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Кристиян Емилов Стоянов

 

2

Маргарита Антониева Стоймирова

 

3

Теменужка Стоянова Савова

 

4

Красимир Божидаров Янински

 

5

Живка Стоянова Тошева

 

6

Емилиана Валентинова Стойчева

 

7

Мариела Йорданова  Иванова

 

8

Снежанка Иванова Терзийска

 

9

Димитринка Стоянова Георгиева

 

10

Павел Миланов Георгиев

 

11

Мария Кирилова Грънчарова

 

12

Здравка Георгиева Кьосева

 

13

Вита Йорданова Дерменджийска

 

14

Румен Георгиев Белчинов

 

15

Красимир Ангелов Ботев

 

16

Добромир Георгиев Налбантов

 

17

Николай Стефанов Стоилов

 

18

Радка Георгиева Илиева

 

19

Евдокия Стоилова Петрова

 

20

Трена Стоянова Христова

 

21

Запринка Методиева Аткова

 

22

Кръстю Иванов Радев

 

23

Ангел Иванов Вучев

 

24

Ивайло Вергилов Стоянов

 

25

Тодор Димитров Михайлов

 

26

Магдалена Емилова Танева

 

27

Александър Александров Арангелов

 

28

Силвия Веселинова Арангелова- Павлова

 

29

Стела Спасова Георгиева

 

30

Райна  Костадинова Добрева

 

31

Цвета Божкова Панова

 

32

Христиана Николаева Цанева

 

33

Шериф Красимиров Ботев

 

34

Георги Ангелов Дамянов

 

35

Силвия Николова Борисова

 

36

Борислав Николов Цветков

 

37

Десислава Стефанова Паунова

 

38

Борислава Бориславова Караджова

 

39

Габриела Георгиева Делийска

 

40

Денислава Славейкова Донкова-Милчева

 

41

Гергана Недялкова Лазарова

 

42

Снежана Трайкова Паунова

 

43

Радостина Иванова Бонзова - Делийска

 

44

Николета Александрова Пенчова

 

45

Тереза Георгиева Стефанова

 

46

Георги Стоянов Пенджуров

 

47

Йорданка Манчева Шатърова

 

48

Иванка Димитрова Митрова-Ценева

 

49

Анка Василева Йорданова

 

50

Георги Симеонов Георгиев

 

51

Йорданка Петрова Михайлова

 

52

Иван Ангелов Керемидаров

 

53

Татяна Йорданова Христова

 

54

Емилия Ивайлова Асенова

 

55

Петър Симеонов Милушев

 

56

Димитрина Филчова Милчева

 

57

Йордан Боби Бачев

 

58

Соня Горянова Колева

 

59

Донка Георгиева Борисова

 

60

Надя Любомирова Михова

 

61

Мая Красимирова Ставрева

 

62

Илияна Иванова Михалкова

 

63

Божидар Христинов Велев

 

64

Теменужка Иванова Рангелова

 

65

Оля Кръстанова Иванова

 

66

Александър Андреев Станков

 

67

Елена Цветанова Апостолова - Петрова

 

68

Димитър Иванов Нейков

 

69

Илиян Бисеров Колев

 

70

Силва Драгойчева Илиева

 

71

Мария Гергинова Младенова

 

72

Владислав Григоров Любенов

 

73

Венелина Иванова Манкова

 

74

Валентина Ивова Георгиева

 

75

Парашкева Георгиева Григорова

 

76

Бойко Кръстанов Лозанов

 

77

Петър Георгиев Петров

 

78

Славка Любомирова Виденова

 

79

Надя Руменова Павлова

 

80

Галя Емилова Илиева

 

81

Валентина Кирилова Мартинова

 

82

Таня Иванова Иванова

 

83

Людмила Николова Петрова

 

84

Дарина Симеонова Стоилова

 

85

Роберто Миленов Спасов

 

86

Никол Георгиева Арсова

 

87

Асен Милчов Бушняшки

 

88

Джулия Ивова Георгиева

 

89

Димитър Тонев Борисов

 

90

Стефан Богомилов Първанов

 

91

Радослава Бойчова Владимирова

 

92

Олга Асенова Петрова

 

93

Румен Димитров Петров

 

     2. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 28.09.2022 в 16:49 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения