Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 149-НС
София Област, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Самоков за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмено предложение чрез кмета на община Самоков с Вх.№322/29.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Самоков.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

     1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Самоков, както следва:

1.1.Освобождава, като членове на СИК

секция №

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

263900029

Димитрина Георгиева Владимирова

 

секретар

2

263900055

Лилия Иванова Стойнева

 

член

3

263900059

Елка Георгиева Владимирова

 

член

4

263900013

Цветелина Любенова Ганджулова

 

зам. председател

5

263900019

Елка Ангелова Бързанова

 

член

6

263900021

Стоянка Ненова Ковачева

 

зам. председател

7

263900037

Йорданка Василева Караджинова

 

секретар

8

263900046

Севда Йорданова Гурмева

 

председател

9

263900048

Катя Венциславова Тодорова

 

зам. председател

10

263900052

Катя Георгиева Янакиева

 

председател

11

263900054

Петя Николова Ковачева

 

секретар

12

263900054

Таня Иванова Гешева

 

член

13

263900055

Николай Христов Крушарски

 

член

14

263900056

Петранка Иванова Джоргова

 

председател

15

263900059

Павел Огнянов Николов

 

председател

16

263900059

Димона Петрова Савчова

 

член

17

263900060

Станка Христова Христова

 

член

18

263900002

Величка Борисова Пътникова

 

зам. председател

19

263900001

Валентин Борисов Иванов

 

секретар

20

263900012

Елена Христова Филипова

 

член

21

263900016

Снежана Георгиева Стоянова

 

член

22

263900032

Емилия Ицова Янкова

 

член

23

263900034

Ангел Ивов Иванов

 

председател

24

263900037

Огнян Василев Ихтимански

 

председател

25

263900038

Елза Иванова Недкова

 

член

26

263900039

Марин Георгиев Ников

 

зам. председател

27

263900042

Антоанета Иванова Иванова

 

член

28

263900043

Живка Спасова Георгиева

 

член

29

263900044

Васил Димитров Драганов

 

зам. председател

30

263900047

Анна Александрова Дечева

 

зам. председател

31

263900048

Антон Петров Вуков

 

секретар

32

263900049

Венета Иванова Пенова

 

зам. председател

33

263900050

Севдалин Велинов Райчев

 

секретар

34

263900056

Йорданка Илиева Атанасова

 

зам. председател

35

263900059

Борислав Валентинов Лазаров

 

зам. председател

36

263900061

Елмира Стайкова Христова

 

зам. председател

37

263900004

Йорданка Стайкова Данаилова

 

председател

38

263900007

Василка Никифорова Карушева

 

председател

39

263900008

Николай Димитров Караджинов

 

председател

40

263900012

Любомир Христов Стойчев

 

председател

41

263900014

Иван Василев Шопов

 

председател

42

263900016

Димитър Янев Атанасов

 

секретар

43

263900018

Любчо Станков Карушев

 

председател

44

263900019

Антоанета Здравкова Шопова

 

секретар

45

263900021

Росен Нончев Димитров

 

председател

46

263900023

Димитър Иванов Стойчев

 

секретар

47

263900026

Васил Иванов Вучков

 

зам. председател

48

263900027

Борислав Данчов Николов

 

председател

49

263900027

Десислава Михалова Мирчева

 

член

50

263900029

Станка Сандева Механджийска

 

председател

51

263900030

Митко Владов Илиев

 

секретар

52

263900031

Петя Александрова Асенова

 

председател

53

263900034

Иван Борисов Машов

 

член

54

263900038

Валентина Стефанова Грахльова

 

секретар

55

263900039

Елица Любенова Георгиева

 

председател

56

263900040

Тодор Асенов Караджинов

 

секретар

57

263900041

Анна Иванова Здролова

 

зам. председател

58

263900044

Васил Данаилов Якимов

 

председател

59

263900046

Георги Василев Трайков

 

секретар

60

263900047

Борислав Николов Стаменов

 

секретар

61

263900048

Даниел Йорданов Стоянов

 

председател

62

263900049

Марин Асенов Джумбев

 

секретар

63

263900050

Васил Лозанов Албарийски

 

председател

64

263900053

Оля Валентинова Кавданска

 

член

65

263900054

Милена Василева Дренска

 

председател

66

263900057

Милка Стаменкова Пиргова

 

зам. председател

67

263900058

Димитър Александров Дренски

 

председател

68

263900060

Георги Стефанов Котарски

 

председател

69

263900061

Иван Димитров Панев

 

секретар

70

263900062

Галя Димитрова Петрова

 

зам. председател

71

263900063

Светла Евтимова Тодорова

 

зам. председател

72

263900063

Лидия Спасова Атанасова

 

член

73

263900065

Добри Евтимов Добрев

 

председател

74

263900003

Елена Николаева Авджиева- Петкова

 

член

75

263900006

Емилия Димитрова Велчева

 

член

76

263900008

Цветанка Йорданова Младенова

 

член

77

263900014

Марияна Константинова Сапаревска

 

секретар

78

263900028

Венета Георгиева Христова

 

член

79

263900033

Мариета Александрова Асенова

 

член

80

263900039

Анета Здравкова Хаджийска

 

секретар

81

263900011

Елизабет Добринова Кишкилова

 

секретар

82

263900022

Георги Георгиев Стоянов

 

председател

83

263900057

Нина Иванова Христова

 

член

84

263900058

Ивелина Христова Христова

 

зам. председател

85

263900066

Калинка Иванова Гъркова

 

секретар

86

263900005

Валентин Николаев Кокалов

 

председател

87

263900048

Румяна Георгиева Вукова

 

член

88

263900065

Димитър Антонов Антонов

 

зам. председател

89

263900047

Борислав Евгениев Шуманов

 

член

90

263900012

Антоанета Иванова Николова

 

член

91

263900016

Лиляна Николова Мутафчийска

 

член

92

263900028

Елка Данчова Иванова

 

председател

93

263900029

Даниела Георгиева Димитрова

 

член

94

263900030

Димитър Любенов Калковски

 

член

95

263900031

Лилия Николаева Велчева

 

секретар

96

263900032

Янко Николов Сираков

 

зам. председател

97

263900034

Теменужка Асенова Методиева

 

зам. председател

98

263900057

Татяна Спасова Бакрачева

 

член

99

263900059

Росица Иванова Александрова

 

член

100

263900065

Ралица Йорданова Рафаилова

 

секретар

101

263900066

Надя Антонова Пенова

 

член

102

263900067

Кристияна Димитрова Димова

 

председател

103

263900068

Елка Димитрова Христова

 

член

104

263900035

Марио Христов Методиев

 

зам. председател

105

263900061

Милена Ангелова Стаматова

 

член

106

263900060

Десислава Любомирова Богоева

 

член

107

263900025

Стоян Владимиров Брадянов

 

секретар

1.2.Назначава, като членове на СИК

секция №

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

263900029

Мая Спасова Костова

 

секретар

2

263900055

Елка Георгиева Владимирова

 

член

3

263900059

Димитрина Георгиева Владимирова

 

член

4

263900013

Паола Павел Делибашева

 

зам. председател

5

263900019

Михаил Димчов Тодоров

 

член

6

263900021

Ваня Димитрова Делибашева

 

зам. председател

7

263900037

Катя Венциславова Тодорова

 

секретар

8

263900046

Милка Петрова Кирилова

 

председател

9

263900048

Румен Иванов Белчински

 

зам. председател

10

263900052

Първолета Методиева Илчова

 

председател

11

263900054

Таня Иванова Гешева

 

секретар

12

263900054

Антония Асенова Ковачева

 

член

13

263900055

Георги Георгиев Кацарски

 

член

14

263900056

Венета Емилова Янакиева

 

председател

15

263900059

Димона Петрова Савчова

 

председател

16

263900059

Веска Николова Димитрова

 

член

17

263900060

Зорка Величкова Дойнски

 

член

18

263900002

Екатерина Любомирова Кабранска

 

зам. председател

19

263900001

Доброслава Любенова Тонева

 

секретар

20

263900012

Кристияна Димитрова Димова

 

член

21

263900016

Елка Ангелова Гъркова

 

член

22

263900032

Иванка Миткова Методиева

 

член

23

263900034

Емилия Ицова Янкова

 

председател

24

263900037

Коста Илиев Пириов

 

председател

25

263900038

Иванка Малинова Атанасова

 

член

26

263900039

Стела Валентинова Василева

 

зам. председател

27

263900042

Еленка Трендафилова Караджинова

 

член

28

263900043

Цветелина Николова Любенова

 

член

29

263900044

Пламен Георгиев Свиленов

 

зам. председател

30

263900047

Ваня Иванова Хаджиева

 

зам. председател

31

263900048

Румяна Георгиева Вукова

 

секретар

32

263900049

Стефан Йорданов Стоянов

 

зам. председател

33

263900050

Снежана Ангелова Клещанова

 

секретар

34

263900056

Антоанета Василева Тахова

 

зам. председател

35

263900059

Росица Иванова Александрова

 

зам. председател

36

263900061

Милена Ангелова Стаматова

 

зам. председател

37

263900004

Виолетка Петрова Матина

 

председател

38

263900007

Албена Василева Пейчинова

 

председател

39

263900008

Цветелина Николай Николова

 

председател

40

263900012

Ивелина Атанасова Николова

 

председател

41

263900014

Латинка Иванова Лалова

 

председател

42

263900016

Евгения Кирилова Мишева

 

секретар

43

263900018

Соня Иванова Каньова

 

председател

44

263900019

Мария Димитрова Санкийска

 

секретар

45

263900021

Божидара Малинова Асенова

 

председател

46

263900023

София Атанасова Николова

 

секретар

47

263900026

Емилия Георгиева Терзийска

 

зам. председател

48

263900027

Марияна Василева Лазарова

 

председател

49

263900027

Ивона Константинова Казанджиева

 

член

50

263900029

Евгени Ангелов Кенанов

 

председател

51

263900030

Белослава Николова Розенбергер

 

секретар

52

263900031

Елка Ангелова Бързанова

 

председател

53

263900034

Биляна Светославова Фингарска

 

член

54

263900038

Димитър Василев Лалов

 

секретар

55

263900039

Каролина Борисова Машева

 

председател

56

263900040

Елена Милчева Адиркова

 

секретар

57

263900041

Валентин Христов Захариев

 

зам. председател

58

263900044

Милена Стефанова Ходжева

 

председател

59

263900046

Васил Данаилов Якимов

 

секретар

60

263900047

Татяна Димитрова Шехтанова

 

секретар

61

263900048

Лилия Иванова Сабльова

 

председател

62

263900049

Петя Пламенова Субева

 

секретар

63

263900050

Елисавета Любчова Бандрова

 

председател

64

263900053

Величка Борисова Пътникова

 

член

65

263900054

Василка Христова Георгиева

 

председател

66

263900057

Марина Тенева Попова

 

зам. председател

67

263900058

Иван Андреев Марков

 

председател

68

263900060

Даниела Георгиева Димитрова

 

председател

69

263900061

Ирина Любенова Кузманова

 

секретар

70

263900062

Иван Димитров Панев

 

зам. председател

71

263900063

Мария Димитрова Рътарова

 

зам. председател

72

263900063

Светла Евтимова Тодорова

 

член

73

263900065

Илона Илиева Догазанова

 

председател

74

263900003

Васил Лозанов Албарийски

 

член

75

263900006

Снежана Георгиева Стоянова

 

член

76

263900008

Георги Георгиев Стоянов

 

член

77

263900014

Елена Николаева Авджиева- Петкова

 

секретар

78

263900028

Марияна Константинова Сапаревска

 

член

79

263900033

Иван Василев Петрунов

 

член

80

263900039

Кремена Филипова Видулова

 

секретар

81

263900011

Весела Герчова Омерска

 

секретар

82

263900022

Цветелина Димитрова Симеонова

 

председател

83

263900057

Елена Христова Филипова

 

член

84

263900058

Елка Димитрова Златева

 

зам. председател

85

263900066

Ива Георгиева Макова

 

секретар

86

263900005

Димитър Антонов Антонов

 

председател

87

263900048

Венета Динкова Машова

 

член

88

263900065

Христо Митков Димитров

 

зам. председател

89

263900047

Татяна Тодорова Ласкина

 

член

90

263900012

Латинка Василева Щъркелова

 

член

91

263900016

Радостина Георгиева Симонова

 

член

92

263900028

Иван Антонов Антонов

 

председател

93

263900029

Димитър Любенов Калковски

 

член

94

263900030

Даниела Георгиева Димитрова

 

член

95

263900031

Антоанета Иванова Николова

 

секретар

96

263900032

Валентин Николаев Кокалов

 

зам. председател

97

263900034

Янко Николов Сираков

 

зам. председател

98

263900057

Ваня Кирилова Керифейна

 

член

99

263900059

Гергана Арангелова Николова

 

член

100

263900065

Христина Георгиева Христова

 

секретар

101

263900066

Иван Юриев Низамски

 

член

102

263900067

Надя Антонова Пенова

 

председател

103

263900068

Боряна Петрова Иванова

 

член

104

263900035

Бойко Петров Лазаров

 

зам. председател

105

263900061

Васил Стоянов Стоянов

 

член

106

263900060

Снежана Андонова Николова

 

член

107

263900025

Гергана Иванова Терзийска

 

секретар

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 29.09.2022 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения