Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 156-НС
София Област, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Своге за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпили са писмени предложения от кмета на община Своге с вх. № 335/29.09.2022 г. и вх.№343/29.09.2022г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

   1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Своге, както следва:

  • Освобождава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300029

Наско Атанасов Рангелов

 

Член

2

264300034

Богомила Гергинова Гицова

 

Член

3

264300007

Златка Петрова Младенова

 

Председател

4

264300018

Илияна Миткова Тодорова

 

член

5

264300005

Десислава Николаева Михалкова

 

член

    Назначава, като членове на СИК

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264300029

Петър Людмилов Стоянов

 

Член

2

264300034

Беатрис Величкова Колева

 

Член

3

264300007

Мария Йорданова Обретенова-Иванова

 

Председател

4

264300018

Борислав Антонов Иванов

 

член

5

264300005

Теодор Александров Младенов

 

член

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК..

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 29.09.2022 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения